प्रेस ESC बन्द गर्न

मेरो सपना

89 लेखहरू
754
3

यद्यपि सामान्य सोच यो हो कि उनीहरूले तपाईंलाई मार्न चाहन्छ भन्ने सपनाको अर्थ केहि नराम्रो हुन्छ, वास्तविकता फरक छ…।

740
3

बहुमूल्य ढु stones्गाहरूको सपना देख्नु बहुमूल्य ढु stones्गाको सपना देख्नु यसको एक स्पष्ट संकेत हो र तपाईंसँग ...