विश्वास को प्रार्थना

जब एक क्याथोलिकले असहाय, असुरक्षित महसुस गर्छ वा उनीहरूसँग कुनै चीज छ जुन उनीहरूलाई छक्क पार्छ, तिनीहरूले यसको सामना गर्दा पहिलो कुरा गर्छन् ...

थप पढ्नुहोस्

सील प्रार्थना

जब सील क्याथोलिक धर्ममा उल्लेख गरिएको छ, यसले पवित्र आत्माको माध्यमबाट बप्तिस्माको संस्कारलाई जनाउँछ, किनकि ...

थप पढ्नुहोस्