နှိပ်ပါ ESC ပိတ်ဖို့ရန်

52561
6

လူတစ် ဦး ကိုဆွဲဆောင်ရန်ဆုတောင်းခြင်းသည်အလွန်အမင်းဝေဖန်ခံရခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်ပြီးစွမ်းအားကြီးမားသည်။

42629
8

တရားမျှတသောတရားသူကြီးထံဆုတောင်းခြင်းသည်တရားသူကြီးရှေ့မတိုင်မီငါတို့၏တစ်ခုတည်းသောတရားသူကြီးဖြစ်သောသခင်ယေရှုခရစ်အားမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။