Talb lil Santa Muerte għax-xogħol Huwa qawwi ħafna.

Jaħdem tant jekk qed tfittex xogħol daqs li kieku dak li għandek bżonn huwa li ssolvi xi problema li qed tiġi ppreżentata lilek fl-ambjent tax-xogħol tiegħek.

L-enerġiji negattivi li nħossu, xi drabi, fuq il-post tax-xogħol tagħna huma ħżiena u jistgħu jaffettwaw lill-kollegi tagħna, lill-kapijiet u lilna nfusna direttament jew indirettament.

Talb lil Santa Muerte għax-xogħol

Għeżież u għeżież Mewt Imbierek tiegħi, nitolbok b’dan il-kliem għax għandi bżonn l-għajnuna tiegħek.

Fuq ix-xogħol insib ruħi għaddej minn problemi li jġegħluni niddubita l-permanenza tiegħi.

Jien ġejt priża għall-ajkli devouring u envious li jridu jaraw lili.

Jien għaddej minn żmien ħażin li rrid inbiddel, għandi bżonn xogħol fejn m'hemmx għira, fejn il-ħiliet tiegħi jiġu rikonoxxuti u nista 'nispikka biex tkun aħjar. Biex nagħti lill-familja tiegħi l-kumdità li għandhom bżonn.

Nitlobkom iżżommu xogħoli, u jekk ma jistax ikun. Għinni nibqa 'aħjar. Nitlob għall-ġurnata li jkolli mmur għal intervista.

Irrid nikseb l-għanijiet professjonali tiegħi biex inħossni sħiħ.

Irrid xogħol aħjar, salarju aħjar, li l-għan professjonali tiegħi ma jkollux limitu.

Infittex li nispikka biex inkun aħjar. Huwa għalhekk li niġi għandek, it-tjubija u l-qawwa tiegħek huma infinito li nħalli l-problemi tiegħi f'idejk. Grazzi, nirringrazzjak infinitament, jiena fidil tiegħek fidil.

Hekk ikun hekk.

Din is-sentenza hija applikata f'dawk il-ħinijiet meta mmorru għal intervista tax-xogħol, meta wasalna biex napplikaw għax-xogħol li dejjem ridna, nistaqsu li jgħinna niksbu promozzjoni jew żieda fis-salarju tagħna, jekk inti għaddej minn żmien diffiċli fil-post tax-xogħol ma 'sieħeb, imgħallem, klijent jew impjegat.

Xorta waħda, dan it-talb jgħinek dak kollu li għandu x'jaqsam mal-post tax-xogħol kollu

Il-mewt qaddisa hija qawwija?

Talb lil Santa Muerte għax-xogħol

Kien venerat ħafna għal ħafna snin, speċjalment mill-poplu Messikan.

Jemmnu dejjem aktar u dan juri biss il-qawwa tal-Mewt Imqaddsa.

Hemm min iqis li huwa spirtu ħażin imma dan hu totalment mingħajr bażijiet meta naraw il-mirakli u l-għajnuna li dan il-Qaddis ta lil dawk kollha li jiġu għandha fit-tfittxija tad-direzzjoni u l-għajnuna. 

Huwa perikoluż li tgħid dan it-talb?

It-talb Fihom infushom huma xejn perikolużi.

Madankollu, huwa tajjeb li tagħmilhom b’responsabbiltà totali għaliex ħafna drabi nitolbu xi ħaġa li ma tkunx jaqblilna la għalina, għal xi ħabib jew membru tal-familja.

It-talb huwa kwistjoni sensittiva għaliex qed nidħlu fil-mija fil-mija tal-art spiritwali li rridu nkunu nafu kif nimxu minħabba li n-negattiv qed jinħeba fit-tfittxija tad-dgħajfa fil-fidi. 

Meta nista 'nitlob it-talb għall-mewt qaddisa għax-xogħol?

Fi kwalunkwe ħin, dan it-talb isir l-arma sigrieta tagħna l-ħin kollu irrispettivament minn fejn ninsabu.

Ħafna jagħtu parir biex jagħmlu altar jew iħejju l-ambjent ta ’qabel it-talb u dan jista’ jgħinna niffukaw fuq dak li qed nagħmlu.

Madankollu, huwa importanti li nkunu nafu li jekk ma jkollniex dan l-istess, it-talb ikun effettiv u qawwi għax isir bil-fidi li huwa l-uniku rekwiżit li rridu nissodisfaw b’mod mandatorju.