It-talb tal-MagnificentF’xi wħud mill-każijiet li tissejjaħ ukoll, it-talb Magnificent huwa iktar minn talb, kanzunetta interpretata mill-Verġni Marija nfisha u li fiha l-kobor ta ’Alla li jista’ kollox.

Il-Verġni Marija, omm Sidna Ġesù Kristu, rat il-qawwa u l-miraklu ta ’Alla nnifsu meta kienet tqila bil-ħidma u l-grazzja tal-Ispirtu s-Santu ta’ Alla, dan narawh fl-iskritturi sagri. 

Peress li l-omm ta 'Ġesù saret l-omm ta' dawk kollha li jemmnu fil-fidi Nisranija, huwa għalhekk li dan it-talb speċjali huwa daqshekk importanti fost in-nies insara. 

Talb ta 'l-Oriġinali Magnificent 

Glorifika r-ruħ tiegħi lill-Mulej u l-ispirtu tiegħi hu mimli ferħ, meta nikkontempla t-tjubija ta ’Alla s-Salvatur tiegħi.

Għax hu ħares lejn il-qaddej umli ta ’tiegħu u jara r-raġuni hawn għax se jagħmilni ferħan u kuntent għall-ġenerazzjonijiet kollha.

Għax hu għamel affarijiet kbar u mill-isbaħ favur tiegħi, hu li jista ’kollox u ismu infinitament qaddis, li l-ħniena tiegħu testendi minn ġenerazzjoni għal oħra, għal dawk kollha li jibżgħu minnu.

Huwa estenda d-driegħ tal-qawwa tiegħu, u keċċa l-kburija tal-kburi, li ħawwad id-disinni tiegħu.

Huwa ħalla lill-qawwijin u qajjem lill-umli.

Hu mela l-imsejken bl-oġġetti u s-sinjur li ħalla mingħajr xejn.

Huwa eżalta lill-qaddej tiegħu lejn Iżrael, ftakar fil-ħniena u t-tjubija kbira tiegħu.

L-istess kif kien wiegħed lil missierna Abraham u lill-ulied kollha tiegħu għal dejjem ta ’dejjem.

Amen

It-talb tal-Magnificat jew Magnificat oriġinali huwa qawwi u jista 'jsir fi kwalunkwe ħin jew sitwazzjoni li tinqala'.

Hemm dawk li għaddew minn mirakli sbieħ f'nofs dan it-talb, wieħed li jseħħ ħafna drabi huwa ż-żieda tal-fidi, dan huwa miraklu immedjat li nistgħu nħossu ġewwa lilna nfusna.

Din is-sentenza tista ’ssir fil-lingwa oriġinali li hija l-Latin, jew fit-traduzzjonijiet differenti tagħha fi kwalunkwe lingwa. 

Talb tal-Magnificent għall-protezzjoni bil-Latin

Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo,
Quia respexit humilitatem ancillae suae.

Ecce enim beat hoc ex hoc jghidli generazzjoni omnes,
min jiddejjaq manna min potens est,
et sanctum nomen eius,
pietà eius ad progenies timentibus eum.

Potenzjal imsaffar fil-brachio suo,
tferrex superbos mind cordis sui,
depożitu qawwi ta 'kwartieri ġenerali,
exaltavit umli,
esurientes implevit bonis,
et jaqsam dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum recatus misericordiae suae,
locutus sicut est ad patres nos Abraham et semini eius in saecula.

Għodda li tipprovdi l-enerġija protezzjoni għalina nfusna, familja, ħbieb jew oġġetti materjali bħal djar, negozji jew karozzi.

Talb li huwa mimli fidi isir l-aqwa sistema ta ’sigurtà tagħna kontra dak kollu negattiv li rridu nattakkaw. 

Huwa diffiċli li titkejjel il-qawwa tat-talb Peress li dik tiddependi fuq il-fidi mqiegħda fiha, għalhekk nafu li l-ingredjent li jagħmel dan it-talb jaħdem b’mod effettiv huwa li nemmnu. 

It-talb għall-istampar

Aħna nafu kemm huwa importanti li t-talb ikun dejjem disponibbli.

Huwa għalhekk li għandu t-talb hawn taħt biex jistampa. Tista 'tipprintjaha biex titlobha kull meta u kull fejn trid.

it-talb jaqbadha għall-istampar

Għal xiex inhu t-talb tal-Magnificent? 

Fil-bidu din is-sentenza saret bl-intenzjoni li ixandar il-kobor t’Alla billi tippermetti lil Marija ġġib is-salvatur fid-dinja.

Fil-preżent din it-talba għadha ssir mill-gratitudni lejn Alla talli ffrankana minn mumenti diffiċli, għal xi miraklu li rċieva u sinjali oħra ta ’gratitudni li jista’ jkollna personalment. 

Kanzunetta li tista 'tintuża wkoll biex titlob protezzjoni, għall-witches, għajnuna, kumdità, fidi u mirakli tal-għaġeb.

Bħal kull talb huwa qawwi u maħluq biex nużawh fl-iktar mumenti li għandna bżonnu. 

X'inhu l-oriġini ta 'dan it-talb lill-verġni?

Talb jew kanzunetta ispirata mill-istess Alla li nistgħu nsibu faċilment fl-Iskrittura sagra, speċifikament fil-Ktieb tal-Vanġelu Skond Luqa fil-kapitolu 1, versi 26 sa 25.

Test mimli gratitudni lejn Alla u fejn Il-Verġni Marija tagħraf il-kobor u l-qawwa ta ’Alla l-missier

Passaġġ bibliċi fejn Marija tgħallimna li l-gratitudni lejn Alla ma tistax tkun nieqsa, b'din it-talb magnífico nistgħu nitgħallmu li l-proċessi ta 'Alla, anke jekk ma nifhmuxhom, dejjem iġġibu barkiet f'ħajjitna.

Kif ukoll lil Marija li kienet qed tistenna biex tiżżewweġ u spiċċat tqila bix-xogħol u grazzi għall-Ispirtu s-Santu, sitwazzjoni diffiċli li hija kienet taf kif tiffaċċja b’responsabbiltà u għerf biex iġġib is-Salvatur fid-dinja. 

Meta nista nitlob?

M'hemm l-ebda jum jew ħin biex nitolbu.

Trid nitlob meta jkollok fidi u rieda. Il-ħin ma jimpurtax, l-importanti huwa li temmen fil-qawwa tat-talb.

Nemmnu dejjem fil-poteri tal-Verġni. Dik hija l-iktar importanti.

Ħu vantaġġ mill-qawwa tat-talb tal-Magnificent. Hi tassew qawwija ħafna!

Aktar talb: