Talb lil San Marcos de León ġejjin Huwa effettiv ħafna.

Ftakar li id-dinja L-Ispirtu huwa iktar reali milli nistgħu nimmaġinaw u, biex niġġieldu fih, għandna bżonn ukoll ta ’għodod spiritwali li jġegħluna niksbu r-rebħa jew dak il-miraklu li tant għandna bżonn. 

L-enerġiji pożittivi li jinħallu fl-ambjent wara li jsir talb spiss jistgħu jinħassu u li hija ta 'importanza kbira peress li ż-żamma ta' dar mimlija armonija tgħin biex iżżomm l-ordni u l-vibes tajba fl-ambjenti kollha ta 'darna. 

It-talb lil San Mark ta ’Leon, come u come Għaliex qiegħed it-talb? 

Talb lil San Marcos de León li ġej

Nru hemm talb egoist, anke jekk jidhru hekk.

Li titlob li din il-persuna ma titbiegħed xejn minna jew li, irrispettivament minn fejn hu, huwa jerġa 'jasal bħala ħaruf ħafif huwa li jafda dak San Marcos de León se tpoġġi x-xewqa fil-qalba ta 'din il-persuna speċjali biex tarawna malajr kemm jista ’jkun. 

Huwa importanti li jiġi ċċarat li dan it-talb mhux magħmul biss għal każijiet ta ’mħabba għaliex nistgħu nitkellmu dwar ħabib jew qarib li sparixxa jew li sempliċement telaq’ il bogħod minna għal ebda raġuni apparenti.

Talb lil San Marcos de León li ġej

Oh San Mark ta 'Leon

Int li ddominat l-akbar beasts fid-dinja

Iljuni u sriep, u dak kollu li qasmu fit-triq tiegħek

Nitlobkom biex tħoll u tiddiżarma l-qalb (isem il-persuna) biex tasal sa saqajja

Ħallih jiġi, ħallih jidħol, mingħajr xejn jew ħadd ma jwaqqfuh

Ħa jimxi, imexxi mingħajr ħadd jgħinu

Nitlob li l-mogħdijiet tiegħek jiġu mqassra u l-passi tiegħek jittawwlu

U dak jiġi quddiemi bl-ispirtu mgħawweġ tiegħu

Tame bħal ħaruf żgħir, u tond fi saqajja.

Li ma jorqodx, li ma jiekolx, u li jiddispera minħabba minni.

Oh San Marcos de León, agħtini dan il-favor.

Amen.

Jekk trid ikollok aktar saħħa, trid titlob it-talb tad-dominju wara dak ta 'San Marcos de León li ġej ġej.

Filwaqt li nies oħra jfittxu li jilħqu l-għanijiet tagħhom billi jirrikorru għal wizards jew tricks frodulenti, hemm numru kbir ta ’dawk li jemmnu li għadhom marbuta mal-fidi nisranija u li jkomplu jistrieħu fuq il-qawwa tat-talb. 

Ma jimpurtax jekk jiġbedx ħabib, ko-ħaddiem, imgħallem, ġar, membru tal-familja jew sieħeb, din is-sentenza hija daqshekk qawwija f'kull każ li tintuża.

Talb kumplimentari ...

Jekk trid tikseb l-akbar poter, trid tgħid talb mid-dominju.

It-talb irid ikun segwit mill-ieħor. B'dan il-mod int tkun tista 'jkollok aktar saħħa fit-talb.

Itolbu b’rieda kbira u fl-aħħar ħafif 3 xemgħat ħomor. Ix-xemgħat qegħdin nirringrazzjaw lil San Marcos de León.

Fl-isem ta 'Alla nixtieq invokak, spirtu ta' dominion
Spirtu ta ’San Ċiprijjan, u tad-disprament
Fit-toroq Don Juan, spirtu ta ’Juan Miner
Mit-toroq, mogħdijiet, u postijiet, spirtu ta 'l-erba' rjieħ
Spirtu ta ’San Mark ta’ Leon
Nagħmel dan it-talb biex San Marcos de león jiġi
Nixtieq inħeġġiġek biex tgħinni nikkontrolla l-ħames sensi
Il-ħsieb, il-prova, u r-rieda ta ' (isem il-persuna)
Li ma nistax niekol jew norqod, li ma nistax nixrob jew nimxi
Il-ħsieb tiegħek jitpoġġa fija biss
Sakemm taħt saqajja niġi biex tieqaf
Agħmlu jidħlu jindem u umli
Inittrattawni bir-rispett li aħna ħaqqna lkoll
Bi 2 narak, bi 3 norbtek, id-demm li nixrob u l-qalb li nagħtik
Għajnejja għeja tiegħek u r-rieda tiegħi hija tiegħek
Hekk ikun hekk, hekk ukoll, amen

Dan it-talb huwa qawwi?

It-talb huwa qawwi ħafna jekk isir bil-fidi, dan hu s-sigriet, l-ingredjent speċjali li jiggarantixxi l-effikaċja ta ’talb.

Fl-Iskrittura sagra Alla jgħallimna li nistgħu nitolbuh fl-isem ta ’ibnu Ġesù Kristu li hu jagħtina t-talbiet tagħna.

M'hemm xejn fid-dinja li ma nistgħux niksbu bi talb minn San Marcos de León li ġej.

Aktar talb: