Talb lill-Mewt Imqaddsa għall-flus Huwa tassew qawwi u din hija r-raġuni għaliex ħafna nies ikomplu jingħaqdu mal-linja tal-fidili u li hemm ħafna mirakli li ta dan il-Qaddis.

Li titlob il-flus hija ħaġa komuni, dak li jista 'ma jkunx magħruf sew huwa din it-talb għal din it-talba partikolari, għalkemm tista' ssir xi talba għaliha.

Kull min iqajjem talb għandu jagħmel hekk bil-fidi mill-qalb, irrispettivament mid-divinità li ssirilha t-talba peress li din hija prattikament l-unika ħtieġa.

Il-Mewt Qaddisa se tgħinni?

Talb lill-Mewt Imqaddsa għall-flus

Dan il-Qaddis jista 'jgħin lil kull min jersaq lejh billi jemmen li dak li titlob hi possibbli.

Ma jimpurtax kemm huwa impossibbli li tara dak li qed jiġi mitlub, l-importanti huwa li tkun konxju li dak li qed isir huwa azzjoni mimlija fidi u biċ-ċar spiritwali għaliex it-talb huwa arma qawwija u bħala tali għandu jintuża b'ħafna rispett. u l-intelliġenza  

Talb lil Santa Muerte għall-Flus

Mewt Glorjuża Mbierka, it-tfajla bajda qawwija tiegħi, ħabib leali u ħbieb fit-triq li fiha nafdaw fil-mumenti kollha tal-eżistenza diffiċli u diffiċli tagħna, u li lilna lkoll ser ikollna l-ferħ li narak fl-aħħar jum tal-ħajja tagħna.

Int li taf is-sigrieti tal-fortuna, ħalli r-rota ddur b'mod naturali lejn fejn twassalha.

Ippermettuli nieħu sehem fil-qawwa tiegħek u ssejjaħli dak li nitlob minnkom, xorti tajba, abbundanza u prosperità.

L-artal tiegħek se jkun xhud tal-korrispondenza li se jkolli għalik, pussessur tas-sigrieti kbar ta 'xortih u fortuna.

Neħħi l-Madonna b’saħħitha bin-nifs tiegħek u se t-theddid u l-perikli li jġorru fuqi, ikeċċu s-sfortuna sabiex id-dawl li tagħti d-dawl tiegħek, jasal għand dawk li għandhom bżonnu.

Ippermettili nawguralek, fil-fortunazzjonijiet u n-negozju, li l-fortuna tasal għand bieb tiegħi, u li l-abbundanza u l-prosperità jsaltan fid-dar tiegħi.

Nirringrazzjakom bl-offerti u int dejjem ikollok il-fedeltà tiegħi. Grazzi ħabib fidil u ħbieb tal-Bajda Tiegħi l-Bajda, il-mewt qaddisa tiegħi adorat.

(Agħmel it-talba hawnhekk b'ħafna fidi.)

Hekk ikun hekk.

Dan huwa talb li nistgħu nafdaw u li bih nistgħu nilħqu miri finanzjarji li waqqafna.

Ma jimpurtax kemm hi serja jew kbira d-diffikultà.

Dan it-talb huwa qawwi u jista ’jgħin sitwazzjonijiet ekonomiċi kollha li jistgħu jseħħu fil-ħajja. 

Għal xiex ikun dan it-talb?

Il-flus huma kawża ta ’tħassib għaliex mingħajrha ma għandna l-ebda poter ta’ xiri li huwa importanti.

Dan hu una oración li jista 'jgħinna tant jekk għamilna xi negozju ħażin daqs li kieku ninsabu fi stadju fejn ma nafux b'mod ċar x'investiment għandna nagħmlu.

Il-flus jerġgħu lura magħna malajr u b’mod mirakoluż, u huwa għalhekk li dan it-talb għandu jsir b’mod responsabbli. 

Meta nista 'nitlob it-talb lil Santa Muerte biex tiġbed flus?

Kull mument huwa ideali biex tqajjem dan u kull talb ieħor, l-importanti hu li nkunu nafu dak li qed nagħmlu.

Konxju li huwa att ta 'fidi u li nistgħu niksbu dak il-miraklu li qegħdin nitolbu, peress li mingħajr fidi huwa kważi impossibbli li t-talbiet tagħna jkollhom tweġibiet, il-fidi hija ċ-ċavetta għal kull talb.

Tgħid it-talb lil Santa Muerte għall-flus b'ħafna fidi.

Aktar talb: