Talb għal operazzjoni jekk għandek bżonn tpoġġi f'idejn il-wieħed suprem l-inkwiet li jidhru li jieħdu f'idejhom il-moħħ.

F’dawn il-mumenti, li jkollok fidi li taqbad magħha tista ’tkun vitali, u li temmen fit-talb tagħtina paċi u trankwillità.

Meta niġu għall-operazzjonijiet xejn aħjar minn dak li jpoġġi kollox f’idejn il-ħallieq Alla ta ’kull ħaġa.

Il-kelma ta ’Alla tgħidilna li hu l-fejqan tagħna u m’hemm xejn li nitolbu lill-Missier biex jagħtina. Imbagħad inħallu t-talb li għandek bżonn tagħmel qabel tidħol fi proċess kirurġiku.

Talb għal operazzjoni Għal xiex ikun?

Talb għal operazzjoni

Qabel, waqt u wara operazzjoni hemm mumenti ta 'dieqa u uġigħ It-talb jista' jikkalma l-ħsibijiet negattivi kollha waqt li jagħmilna nżidu l-fidi.

Irridu tafda x’inhi l-kelma tal-Mulej Jgħid li aħna jgħajjtu għalih u hu jgħallimna affarijiet kbar u moħbija, waħda minn dawk l-affarijiet tista 'tkun ukoll il-fejqan ta' ġisimna, is-trankwillità li nkunu nafu li Alla qed jagħmel xi ħaġa favur tagħna u l-fidi li nkunu nafu li huwa hu li jagħmel il- jahdem fina.

Għal dan kollu it-talb huwa importanti f'kull ħin ta 'tħassib li bħala bnedmin aħna esposti għall-ħajja.

Ġesù Kristu nnifsu jistedinna biex nitolbu lill-missier f’ismu, sabiex it-talb tagħna jkun dejjem fl-isem ta ’Ġesù, billi nirrikonoxxuh bħala l-iben ta’ Alla, b’saħħtu kollu biex ifiequ lilna u jimlew il-qalb tagħna bil-paċi.

Li tagħmel sentenzi qabel ma jiġi intervenut b'mod kirurġiku tista 'tgħinna nieħdu deċiżjonijiet tajbin bħat-tabib, iċ-ċentru tas-saħħa, id-dati u anke l-mod li bih se tipproċedi l-operazzjoni.

Għalhekk huwa importanti mhux biss  itlob qabel tidħol fil-kamra tal-operat iżda meta jibda l-proċess kollu qabel l-isptar.

Qabel operazzjoni

Alla li tħobbni, ħu ħsiebi u tipproteġini
Agħti l-għerf u l-ħila lit-tobba u l-infermiera tiegħi
Agħmlu kapaċi jaqduk bl-imħabba u s-serħan
Permezz ta ’Ġesù Kristu, Sidna
Amen

https://es.aleteia.org

L-iskop li nitolbu qabel operazzjoni huwa dejjem li Alla jieħu l-kontroll ta 'dak kollu li wasal biex iseħħ fl-organiżmu tagħna u li kollox imur tajjeb, dawk huma l-aktar żewġ talbiet l-aktar frekwenti.

Fit-talb, irid ikun ċar li qed niffaċċjaw mument li fih ma jkollna l-ebda kontroll fuq dak li hu jew le u li hija l-kawża ewlenija li twassalna biex inħossuna mhux siguri.

Kellem lil Alla, esprimi t-tħassib tiegħek, għidlu dwar l-insigurtà, il-biżgħat u dak kollu li tħoss, kemm tajjeb kif ukoll ħażin.

Iddikjara b'ħajtek li hu jagħtik kontroll ta 'ħajtek u nirringrazzjah talli ttik ir-rebħa.

Talb għal tħaddim ta ’qarib 

Sinjur, ħafna tobba, min iħobb il-professjoni tagħhom
Huma għas-servizz tagħna.
Nirringrazzjakom għar-rigal tal-għerf
li tajtha.
Illum, ħafna ħajjiet jiġu salvati f’każijiet li fil-passat
Ma setgħux jirċievu ebda rimedju jew kura.
Mulej, ibqa ’jkun
is-sid tal-ħajja u mewt.
Ir-riżultat aħħari huwa biss f'idejk divina.
Mulej, dawwal il-moħħ u l-qalb
ta ’dawk li għandhom issa
jieħdu ħsieb li jfejqu l-ġisem morda tiegħi
u tiggwida idejh bil-qawwa divina tiegħek.
Grazzi għall-imminenza tajba tiegħek.
Amen.

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it

Jekk dak li jkun sejjer jidħol fil-kamra tat-tħaddim huwa qarib, it-talb Għandu jsir qabel u jinżamm matul il-proċess.

Huwa importanti li nkunu nafu kif nittrasmettu l-enerġiji tajbin lill-membru tal-familja tagħna qabel ma jiġu intervistati, dan jgħinek tibqa 'pożittiv u b'rieda attiva. 

Ma nistgħux nitolbu għal membru tal-familja b'attitudni negattiva jew niddubitaw dak li Alla jista 'jagħmel fil-mument, iżda rridu nżommu attitudni ta' min jemmen li jagħti saħħa, inkoraġġiment, fidi u kuraġġ lill-membru tal-familja qabel l-operazzjoni u fl-aħħar ta 'kollox Int dejjem għandek tirringrazzja lil Alla.

Allura li kollox imur tajjeb f'operazzjoni

Missier tas-Smewwiet, nitolbok iżżommni u tipproteġi lili
Għinni biex tafda fik
U biex ikollok biżżejjed kuraġġ biex tgħaddi minn din il-kirurġija
Isma 'l-biżgħat u l-ansjetajiet tiegħi
U kun żgur mill-preżenza tiegħek
Jiggwidaw u ibierek il-kirurgi sabiex ikunu jafu preċiżament dak li għandhom bżonn jagħmlu
Ibierek it-trattament u l-kura kollha li jiena ser jingħata
U ssaħħaħni bil-qawwa tiegħek
Allura nista 'nħossni aħjar u nfiq sew
Fl-isem ta ’Ġesù
Amen

https://es.aleteia.org

Li titlob lil Alla biex jibgħat l-anġli tiegħu biex jieħdu ħsiebna fil-kamra tal-operat u, bl-istess mod, jitolbuh biex jorbot kwalunkwe spirtu ħażin li jrid jindaħal huma żewġ talbiet validi li nistgħu nagħmlu fi kwalunkwe ħin. 

Huwa wkoll importanti li nkunu nistgħu niddikjaraw il-ġid kollu li nixtiequ naraw sabiex dawk l-enerġiji tajbin jiġu meħlusa u l-kelma titwettaq f'ħajjitna jew f'dawk ta 'kwalunkwe membru tal-familja, ħabib jew konoxxenza li jkun sejjer jidħol f'wieħed minn dawn il-proċessi. 

Is-sentenzi sejrin jaħdmu?

Biss qed titolbu se jagħmilha aktar sikura u aktar kwieta.

M’hemm xejn aħjar minn min jafda f’Alla l-ħin kollu.

Jekk għandek fidi f'qalbek, Alla jgħinek f'dan iż-żmien terribbli. It-talb għandu xhieda ta ’suċċess f’kollox id-dinja.

Itlob b’ħafna fidi ġewwa fik biex kollox imur tajjeb.

It-talb għal operazzjoni kien għall-gosti tiegħek?

Jekk għandek xi suġġerimenti ta 'talb, toqgħodx lura milli tikkummenta dwar dan l-artikolu.

B'dan il-mod tgħin nies oħra li jgħaddu mill-istess problema li diġà ġrat.

Mur m’Alla.

Aktar talb lil Alla: