It-talb biex titħallas il-flus Bħala arma spiritwali li nistgħu nużawha kull meta jkollna bżonnha, hija ta ’importanza kbira peress li hija meħtieġa għajnuna spiritwali sabiex dejjem ikollna relazzjonijiet tajbin mal-ħbieb u l-familja, speċjalment meta jkun hemm kwistjonijiet finanzjarji involuti. 

Is-self tal-flus lil xi ħadd jirrikjedi kunfidenza u huwa għalhekk li jkollna l-gwida spiritwali biex nieħdu d-deċiżjonijiet monetarji tagħna huwa essenzjali biex niżguraw li n-negozju se jkun f'kundizzjonijiet tajbin u li l-ħbiberija mhix se ssofri l-ebda deterjorazzjoni. 

It-talb jista 'jsir dik l-arma sigrieta iżda b'saħħitha ħafna biex toħroġ minn sitwazzjonijiet diffiċli jew dawk il-problemi li naħsbu li huma kkumplikati wisq biex joħorġu mingħajr ħsara. 

It-talb għall-flus li għandhom jitħallsu Għal xiex inhi? 

It-talb biex titħallas il-flus

B’din is-sentenza r-raġuni hija ċara ħafna imma mhux biss jitħallas ftit flus iżda biex dan jiġi kkanċellat b’mod volontarju u mingħajr il-bżonn li tidħol fi problemi kbar mal-persuna l-oħra. Jintuża fi żminijiet meta s-sitwazzjoni saret kemmxejn skomda. 

Mhuwiex limitat biss għal sitwazzjonijiet ta 'self imma meta aħna qed nistennew xi ħlas tax-xogħol tagħna jew xi ħaġa oħra.

Dawk il-ħlasijiet tax-xogħol li jibqgħu bħala detenuti, nistgħu nħelsu billi nagħmlu dan it-talb qawwi. 

1) Talb biex jirkupra l-flus mislufa 

Senhor, meu pai, intom li intom b’saħħithom kollha, l-ewwelnett, nirringrazzjakom għall-barkiet li tagħtini jum wara jum, titqaxxar il-ħajja, titqaxxar is-saħħa, xagħar mitmugħ u xagħar imlibbes;

Eqridni minnek bħala filho teu u umilment jien Peço li din is-sitwazzjoni hija ta ’dwejjaq għalija, tgħinni biex (jingħad jew isem komplut da pessoa) inħallasni jew dinheiro dak l-eu de bona fidi u n-negozju ġeneruż tan-negozju.

Nifhmu dejjem u billi nkunu konxji li huwa dejjem neċessarju li ngħin lill-Nossos irmãos em situções precárias, nawguralkom ittaffi l-coração tiegħek u l-ispirtu tiegħek sabiex inti tirrifluta u tħallasni dan dinheiro li għandi bżonn biex inkun nista 'nkompli b'ħajja dinjituża u onorevoli sabiex tkun tista 'tkompli tgħini semelhantes, assim mesmo biex tkun tista' ssegwi d-desígnios tagħhom.

Tudo isso eu te peço em nome ta 'Deus pai, Deus filho u Deus Espírito Santo.

Amém

Huwa importanti li nitolbu dan it-talb sabiex dawn iħallsu l-flus bil-fidi.

L-opportunitajiet ta ’negozju spiss jiġu id f’id ma’ sitwazzjonijiet diffiċli.

Aħna f'soċjetà li fiha tfittex il-benefiċċju tagħha stess tidher li hija l-magna ta 'ħafna, ħafna drabi n-nies jitolbu self finanzjarju biex jieħdu riskji f'negozji li mhux dejjem imorru tajjeb u jispiċċaw iġorru aktar dejn u problemi għalihom infushom

F’dawn is-sitwazzjonijiet fejn għandna bżonn xi flus mislufa biex jintbagħtu lura lilna, nistgħu ngħaddu għal din l-arma qawwija li magħha żgur li se naraw ir-risposta f’inqas ħin milli nimmaġinaw. 

2) Talb biex titħallas

Alla onnipotenti u ħanin li ta fil-pietà tiegħek it-tqaddis ta ’José Gregorio de la Rivera, li kien predestinat mill-martri miċ-ċentru tal-Golgota ...

Imbagħad ikkonfermat mill-Vatikan li tkun il-kustodju tal-patrimonji tad-devoti tiegħek, il-kustodju ta ’flushom, il-ġawhar tagħhom u l-ġebel ta’ xorti tajba, bid-don li jagħmilhom iħallsu l-flus li nirrispettaw aħna. Jafu l-virtujiet li bihom ġejt investit, niġi miegħek biex nitlobkom ...

(Agħmel it-talba tiegħek) Jekk jogħġbok, José Gregorio de la Rivera.

Għinni nilħaq mingħand il-Mulej dak li nitlob f'dan it-talb għall-akbar unur u glorja ta 'tiegħek u għall-benefiċċju ta' ruħ tiegħi. Jekk jogħġbok San José Gregorio, għarraf ismek u tagħmel aktar segwaċi tal-kawża tiegħek.

Dak kollu li tagħmel tajjeb għalija, nwiegħed li nagħmilha wkoll għal oħrajn. Inżur is-seba ’knejjes u nitlob is-salmi li indikajt. Ma nixtieq lil ħadd ħażin, imma sempliċement nirkupra d-dejn tiegħi.

F’isem il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Santa Marija, tipproteġina.

Amen.

B'din it-talb biex inħallasni u biex nirkupra l-flus mislufa aħna se nħallu l-flus li jkunu nżammu mingħandna taħt l-ebda ċirkostanza.

Fir-reġjuni ċelesti jiġu miġġielda battalji importanti u l-qasam finanzjarju huwa wieħed mill-aktar problematiċi li l-bniedem għandu peress li jinvolvi bżonnijiet fiżiċi, relazzjonijiet personali u xi ċirkustanzi li jistgħu jittieħdu bħala kkumplikati. 

3) Talb effettiv biex jiġbor flus

Mulej Almighty;
Illum inxandar din it-talb lejn is-sema għalik
Għinni f'dawn is-sigħat eterni li fihom
Ma ksibtx dak li nixtieq;
Illum, u minkejja l-imġieba tal-karità tiegħi,
Dawwar daharni u ma stajtx nirkupra
Il-flus dovuti lili.
Għal dan, oh missier tas-sema, niġi għall-għajnuna tiegħek
Għalik li teħlesni minn din il-perplessità
U agħmel lil dak li għenu
Dak iż-żmien inżomm kelmtek u jien 
Issolvi d-dejn li qbilna ftit taż-żmien ilu.
Biss int tista 'tagħmli noħroġ rebbieħ
Minn dan il - laqgħa, mill - bilanċ ta ' Ġustizzja
Huwa jxaqleb favur tiegħi.
Nitlobkom tieħu sehem fir-ruħ, fil-kuxjenza u fil-morali
Ta 'dak is-suġġett u dak, imċaqlaq mill-ħjut tiegħek, hu stess
Ħallast il-flus mislufa mingħajr ma jkolli
Minn tinsisti iktar fuqha.
Inħalli din it-talba fir-rieda sagra tiegħek u nispera
Agħtini dak li nitlob.
Amen.


Li tieħu ħsieb il-kollezzjonijiet mhix ħaġa faċli. Irridu nkunu konxji tal-bżonnijiet mill-proxxmu tagħna meta titlob il-ħlas ta 'pagament jew kwota ta' flus li tkun ġiet miftiehma qabel.

Din it-talb effettiva biex niġbru l-flus, minbarra li tgħinna nagħmlu l-proċess ta 'benefiċċju, se timliena bl-għerf biex nużaw il-kliem it-tajjeb meta nqabbdu. 

Minbarra dan kollu, ftakar li l-kelma ta ’Alla ssejjaħna biex ma nagħmlux dak li ma nħobbux isir lilna, huwa prinċipju li huwa magħruf bħala r-regola tad-deheb u li rridu nżommu f’moħħna fuq kollox dan it-tip ta’ xogħol. Dan u kwalunkwe talb ieħor li nistgħu nagħmlu jagħmilna nħossuna eqreb aktar mill-Mulej u li jimliena bis-sensittività u l-umanità meta nagħmlu kwalunkwe ġabra. 

Huwa dan it-talb biex jitħallas flus tassew qawwija?

Allura dik una oración Huwa b'saħħtu dak li għandek tagħmel hu li temmen mill-qalb għaliex dan huwa l-uniku rekwiżit li mill-bidu tal-ħolqien tad-dinja ġie mitlub sabiex it-talb ikun effettiv u qawwi L-univers inħoloq permezz tal-kliem u huwa għalhekk li rridu nagħmlu t-talbiet tagħna mir-ruħ imma b'ħafna responsabbiltà u konxji ta 'dak li qegħdin nitolbu, huma jaqgħu fl-egoiżmu, dejjem jaħsbu dwar l-irġiel sħabna aktar milli nfusna jew Il-benefiċċji tagħna stess. 

Jekk nagħmlu dan żgur li t-talb li nagħmlu huma b'saħħithom ħafna mingħajr il-bżonn li jixgħelu xemgħat jew iħejju ambjenti speċjali ta 'talb. 

Agħmel il-biċċa l-kbira mill-qawwa tat-talb. Allura dawn iħallsu l-flus.

Aktar talb: