It-talb tal-Mewt Imqaddsa biex jiddomina raġel Ħafna nies huma meqjusa bħala talb li ftit għandu x'jaqsam mar-reliġjon Kattolika jew Kristjana għaliex huwa twemmin li ġej minn popolazzjonijiet indiġeni fil-Messiku.

Madankollu, u għalkemm hija meqjusa bħala xbieha demonizzata, il-verità hi li dan il-qaddis għen lil ħafna nies u għandu qawwa speċjali f'każijiet fejn huma involuti sentimenti.  

It-talb ta 'Santa Muerte biex jiddomina raġel Min hu Santa Muerte?

It-talb tal-Mewt Imqaddsa biex jiddomina raġel

Santa Muerte hija ppreżentata bħala figura popolari ta 'twemmin li hija meqjuma f'ħafna bliet tal-Amerika Latina, l-aktar fil-Messiku fejn hija ċċelebrata bħala kult reliġjuż komuni.

Irrapreżenta b'ċifra skeletrika li tista 'tkun liebsa kull kulur iżda dik li tirrappreżentaha l-iktar hija sewda. 

Is-segwaċi tiegħu ħafna drabi jħossuhom miċħuda peress li jqimu lil qaddis li l-knisja Kattolika għadha mhix rikonoxxuta bħala tali imma li l-qalb u l-fidi ta 'ħafna huwa Qaddis bħal kull ieħor.

Huma jgħidu le jispira l-biża 'iżda r-rispett u l-fiduċja u huwa preċiżament dan tal-aħħar li jagħmel lil dawk li jingħaqdu dejjem aktar.  

It-talb tal-Mewt Imqaddsa biex jiddomina raġel

Ħruq ta 'għasel, ħruq ta' passjoni. Inħoss għalik______________,

U tħoss għalija l-ħsibijiet tiegħek u s-sentimenti tiegħek ...

Jiena niddomina totalment il-moħħok u l-azzjonijiet tiegħek huma soġġetti bl-influwenza tal-Imbierek Mewt.

I call you ____________________ Għandi bżonnok __________________ Ejja tfittex għalija __________________ U mgħawweġ quddiemek int. ____________ urini l-imħabba kollha tiegħek.

_____________ ejja f saqajja. Twettaq dak kollu li nitolbok. Lady tal-lejl, Lady dominanti tal-univers, u l-enerġiji tagħha fuq l-art ...

Influwenza u tiddomina l-moħħ, l-azzjonijiet U l-qalb ta '__________________ Sinjura dominanti, inti l-Imbierek Mewt tiegħi Ġibni a_______________ imbagħbsa qabli.

Jalla l-passi tiegħu jidħlu fija, jalla l-qalb tiegħu titfa ’mħabba għalija, Mejju ġismu biss ikollu bżonn lili Li l-passjoni tiegħu tkun il-passjoni Li nagħtih.

L-Imbierek Tiegħi, Tagħtix minuta ta 'pjaċir Jew serħan il-moħħ biex _____________ Jekk m'intix miegħi Tħallix lil ebda mara toqrob miegħek U jekk jersqu lejk, Li definittivament titbiegħedhom minn ħajtek b'aggressjoni totali.

Jekk mhux għalija, allura se jkun għal ħadd, Mewt Imbierek, Mighty Lady, nitlobkom bid-devozzjoni kollha tiegħi. Sapun Myrtle jiċċirkola jinħaraq minn demmu jiena nsejjaħ ____________________ ġejja għandi. Qalbek, il-ħsieb tiegħek u ġismek Minn dan il-mument huma u se jkunu tiegħi, għal dejjem.

F’isem il-Mewt Imbierek nitlobkom. Sinjura dominanti iġġibni _________________ fis-sakra bl-imħabba għalija.

U ċediet lill-pjanti tiegħi Biex nikkonforma u turini l-imħabba kollha X'tħoss fuqi. Santísima Muerte, int li tiċċaqlaq l-enerġiji l-aktar densi u diffiċli tal-univers, tgħawweġ ________________. Nitlobkom biex iġġibuh kif inhu u minn fejn hu. Anki jekk huwa wieħed mill-iktar postijiet mudlama Dejjem poġġi A _______________ quddiemi u ħalli t-triq tagħha taqsam ħdejn tiegħi.

Santísima Muerte int li tista 'tkun elf Int li tista' tkun miljun, ġibni _____________ U fl-imħabba miegħi nitlob li ż-żiemel tiegħek iġibha quddiemi Li l-lanza tiegħek tefagħha lejja Sinjura setgħana aċċerta ruħek li anke jekk mhix ma 'dik Li twejjaħni , li tfakkarni, li nħossni preżenti ...

Ma 'min hu u fil-post fejn din il-Madonna tal-lejl, Sinjura tal-ġurnata nitlob li l-ispirtu ta' _________________ ikun miegħi l-ħin kollu ...

Li hu biss iħobbni, li hu biss għandu għajnejh biex il-Mewt Beatu tiegħi torbot _____________________

Għal qalbi u għal ġismi Ġisem moħħ u ruħ ta '_______________ jiġu għandi Lejl u bi nhar tkun miegħi Jekk jogħġbok, nitolbok f'isem il-Mewt Imqaddsa Mewt Mqaddsa agħtini il-forza, il-qalb ...

U d-dominju totali ta '__________________ Santísima Muerte Nitolbok biex tkun il-protettur tiegħi U int tissodisfa l-favuri kollha li nitolbok Nsejjaħlek Santísima Muerte Tabbandunanix ...

Mbierka Mewt Ma ninjorawx il-Mewt Imbierek iġġibni ______________!

Din il-ġwienaħ ta 'Santa Muerte tiddomina raġel diffiċli huwa kbir imma qawwi.

Mhuwiex talb egoist, huwa talb li jitlob il-poter li tkun persuna biex tara x’ser ibiddel fehmtu.

Mhux dwar umiljanti jew nagħmlu lil ħaddieħor jagħmel ir-rieda tagħna, huwa li jgħinhom jaraw l-għażliet li, skondna, hija l-aħjar.

Għal xiex ikun dan it-talb?

Dan u it-talb kollu Huma tassew b'saħħithom, tista 'tagħmel dan kull meta tkun f'sitwazzjoni diffiċli li fiha m'għadekx taf x'għandek tagħmel.

Fil-każ ta 'dan it-talb speċifiku, dak li hu mfittex huwa li tkun tista' tiddomina lill-persuna l-oħra permezz ta 'talb u dan jista' jkun jekk ikollok fidi. 

Meta nista 'nitlob it-talb lil Santa Muerte biex tiddomina?

Il-mument li trid.

Ħafna nies jirrakkomandaw li huwa l-aħjar li tkun waħdu u tipprepara l-ambjent sabiex l-enerġiji ħżiena ma jinfluwenzawx id-direzzjoni tat-talb iżda dan mhux obbligatorju.

L-unita 'li hija mitluba bħala rekwiżit indispensabbli hija li jkollna ħafna fidi għaliex ma nistgħux ngħollu talb jekk ma nemmnux li dak li nitolbu jista' jinkiseb b'mod mirakoluż.

Sib ferħ fl-imħabba bit-talb tal-Mewt Imqaddsa biex tiddomina raġel.

Aktar talb: