It-talb għar-ruħ waħdu biex persuna toħroġ Tista 'ssir dik l-arma sigrieta li tgħinna f'dawk il-mumenti fejn ħaddieħor ma jista'.

F’dawk il-mumenti li nixtiequ bir-ruħ tagħna kollha naraw dik il-persuna imma ma nafux x’inhuma jew kif nagħmlu hekk li hi hi li tiddeċiedi għaliha nfisha li tiġi biex tara lilna, dan huwa talb li jista ’jkun utli għalina f’dak il-mument. 

It-talb għar-ruħ waħdu biex persuna toħroġ għal xiex inhi?

It-talb għar-ruħ waħdu biex persuna toħroġ

Iservi tant biex jagħmel dik il-persuna jiġu jiltaqgħu magħna bħal biex jagħmel lilu jikkomunika magħna.

Il-ħtieġa li tinħoloq f’dik il-persuna biex tara lilna qed tikber sakemm tiġi biex iżżurna hija inevitabbli.

Għodda qawwija li nistgħu nużaw bil-fidi kull meta rridu, irrispettivament minn jekk hux kuljum. 

It-talb għar-ruħ waħdu biex persuna toħroġ

Anima Sola, il-qaddisa mbierka tiegħi, nitolbok b’fidi kbira biex tagħmel lil din il-persuna ...

(isem sħiħ tal-persuna)

Jien lura lejn idejja, li mil-lum inħoss li għadna magħqudin minn rabtiet ta ’mħabba, nħeġġiġkom, il-qawwa kbira tiegħek li terġa’ lura b’qalb miftuħa lejja u li xejn ma jitbiegħed minn naħa tiegħi, li int tibqa ’tħobbni fir-ruħ, fil-ġisem u fl-ispirtu. , minn issa 'l quddiem u għal dejjem.

F'dan it-talb inħeġġiġkom biex ir-ruħ tkun waħedha biex tagħmel persuna toħroġ, Anima Waħda, tagħti l-għajnuna tiegħek.

Nitlobkom, bil-fidi kollha tiegħi, Anima Waħda, li tagħmel, bid-don mirakoluż tiegħek, li l-benesseri li tant inħobb jirritorna għan-naħa tiegħi, b'qalb mimlija mħabba u fehim.

Ferħan waħdu, nikkonsagra lilkom dan it-talb, li tbiegħed minni, nitolbok, tinsiex lili, li jiena dejjem f’moħħok.

U nwiegħed li hekk kif din il-persuna tirritorna,, Jien se nagħmel dan li ġej għalik, _grazzi

Amen.

Ftakar li m'hemm l-ebda ambjent, ġurnata jew sitwazzjoni speċifika biex tagħmel dan it-talb.

Jista 'jsir fi kwalunkwe ħin jew post.

Jekk trid tixgħel xemgħa jew tagħmel atmosfera ftit iktar qabel it-talb, dak hu tajjeb, imma dan mhux se jagħmel it-talb inqas jew aktar qawwi.

Speċjali biex tagħmel f'każijiet fejn hemm membru tal-familja nieqes jew maħtuf u anke tapplika għal xi annimali domestiċi.

Is-setgħa u l-effettività ta ’dan it-talb huma tal-għaġeb kemm hi diffiċli l-miraklu. 

Meta nista nitlob?

Irridu nitolbu kuljum. Għandna jkollna fidi fit-talb u nemmnu.

Jekk ma jkollniex fidi ma nkunu qed nieħdu ħsiebhom.

Inti taħseb li sejra sew. Li xi ħadd se jisma 'u jgħinek fit-talba tiegħek.

Itolbu darba kuljum, bil-fidi u bis-saħħa. Fi żmien qasir l-ordni tiegħek se tittieħed ħsiebha u tkun kuntent.

Jekk trid, tixgħel xemgħa bajda jew xemgħa ħamra biex tirringrazzjaha.

Xemgħat iservu biex offerta lil dawk l-entitajiet li jgħinuna fl-ordnijiet tagħna.

Hija ħaġa sempliċi, imma effettiva ħafna.

Dan it-talb huwa qawwi? 

Id-dinja L-Ispirtu hija realtà li ninsabu mdawra biha u l-fatt li ma rridux nieħduha bis-serjetà ma jfissirx li ma teżistix, huwa għalhekk li nagħmlu tagħna dawk l-għodda spiritwali huwa dejjem aktar qawwi.

il talb magħmul mir-ruħ jiġi b’qawwa speċjali għax xejn bħas-sinċerità meta titkellem ma ’persuna spiritwali. 

Dak hu wieħed regola li tissodisfa t-talb kollu li jsir fil-ħajja, ikun xi jkun, dawn għandhom isiru dejjem bil-fidi għax huwa l-uniku rekwiżit li jiżgura li t-talb ikollu tweġiba.

Itolbu t-talb għar-ruħ waħedha biex tagħmel persuna toħroġ bil-fidi. Kollox se jkun tajjeb.

Aktar talb: