It-talb biex jaħseb fija. Aħna ngħixu bil-ħtieġa li nħossuna maħbubin u mixtieqa, din hija, sa ċertu punt, normali. Il-biża 'ta' ċaħda żiedet aktar dik il-ħtieġa u ħafna drabi nsibu ruħna fit-tfittxija għal uħud it-talb hekk aħseb fija Lejl u nhar, terġa 'lura u ċempelni.

Din tidher bħala miżura ddisprata ħafna iżda xejn ma huwa aktar mir-realtà.

It-talb huma l-aktar arma spiritwali qawwija tagħna, għalhekk m'għandniex niddubitawha u nużawha kull darba li niltaqgħu ma 'kwalunkwe ħtieġa, tkun kemm tkun serja.

It-talb dejjem ikun is-soluzzjoni u dan japplika għall-oqsma kollha tal-ħajja tagħna.

Hemm legati speċjali għal kollox u għal dan il-każ partikolari hemm ukoll indaqs ta 'effettiv u qawwi mill-oħrajn.

It-talb li taħseb dwari jaħdem?

It-talb biex jaħseb fija

Is-sentenzi kollha mqiegħda f'dan l-artikolu ġew ittestjati u għandhom mijiet ta 'xhieda ta' suċċess.

Dawn huma kollha qawwija ħafna u għandhom poteri inkredibbli.

Jekk itlob ilkoll kemm huma b’fidi kbira u jekk għandek bżonnhom, tista 'tkun ċert li se taħdem.

Alla u l-qaddisin l-oħra jgħinu lil dawk li verament għandhom bżonn. Jekk għandek bżonn sempliċement staqsi għall-għajnuna t’Alla.

Dan jġiegħlek taħseb fik innifsek, tagħmlek tħobb, tfittex u tiddispra, il-ġurnata kollha, lejl u nhar, f'kull ħin.

It-talb biex il-Mewt Imqaddsa taħseb fija

Soġġetta għal (ngħid l-isem tal-persuna) għas-sentimenti u l-ġisem tiegħi, il-ħsibijiet tal-ġisem u r-ruħ ta 'dik il-persuna, jiġu għandi Lejl u nhar irrispettivament miċ-ċirkostanzi li int se tkun minn naħa tiegħi.

Nitlobkom, f'isem Santa Muerte Lady nitolbok tagħtini il-forza u dominazzjoni totali, sabiex ikolli dik il-persuna maġenbi, nitlobkom biex dejjem tieħu ħsiebi, u qatt ma tieqaf tissodisfa dawk il-favuri kollha li nitlob minnek.

Sakemm tkun tridha, nitlobkom biex tieħu lili fil-preżenza tiegħek. Nitlobkom, qatt ma laqtuni u nitlobkom biex ma ninjorawx.

http://hablemosdereligion.com

Li nħobbu naħseb fija hija xi ħaġa diffiċli.

Huwa għalhekk li rridu nitolbu lil xi ħadd b’saħħtu u b’ħafna poteri fl-imħabba.

Santa Muerte hija l-entità t-tajba biex tagħmel dan

It-talb biex inti taħseb fija issa

Nersaq lejk sabiex tkun tista 'teħles qalbi u tfejjaq il-feriti tiegħi Int li kont ħdejn l-ogħla u xxandar l-imħabba għal id-dinja Nitlobkom biex tinterċedi għalija, nitlob l-għajnuna u l-ħniena tiegħek Oh Archangel tiegħi!

Għinni biex tkisser il-ġuħ tiegħi għall-imħabba, għinni noħolqu rabtiet emozzjonali u reali. Agħmel (ngħid l-isem tal-maħbub) avviċinani b'għajnejn ta 'mħabba pura.

Isma 't-talbiet ta' qalbi u tlaqxixni fl-Arkanġel tal-imħabba li qed jistenna, prinċep tas-sema.

Int li jistħoqqilhom l-imħabba ta 'l-iktar għolja, fittex il-paċi f'qalbi Imla lili bis-sodisfazzjon li nkun kuntent ma' din il-persuna li ħriġt fi mħabba. Naf li t-tjubija tiegħek se tmiss il-qalb tiegħek u tidħol għalija, bħala qaddej ta 'Alla li aħna t-tnejn li huma , int se tagħmel il-miraklu.

l-imħabba tiegħek hi infinito Arkanġlu tiegħi, il-kobor tiegħek timlini u l-gratitudni tiegħi tkun eterna. Immiss qalbu u int se tfejjaq tiegħi minnufih.

It-tjubija tkun miegħi u l-imħabba tiegħek tkun mad-dinja, Amen!

https://iglesia.info/

F'dan il-każ, naraw ir-riżultati tat-talb minnufih anke jekk ma nistgħux nikkonfermawha u din hija l-ħaġa qawwija dwar din it-talb partikolari, li tistedinna nemmnu li l-miraklu jsir minkejja li ma narawx ir-riżultat innifsu.

Xi wħud iżommu t-twemmin li itlob jew titlob bl-intenzjoni li nikkontrollaw ix-xewqat jew il-ħsibijiet ta ’nies oħra huwa att egoistiku min-naħa tagħna, iżda oħrajn jemmnu li huwa att ta’ mħabba u li hemm ħafna punti ta ’vista.

Pereżempju f'dawk il-każijiet fejn il-kburija interponejt u tippermetti li persuna li ma tkunx ta 'driegħha tidwi, allura wieħed minn din it-talb qawwi għall-maħbub tiegħi biex jaħseb fija jista' jkun utli ħafna, iżda mhux li se nkunu qed inweġġu għal kulħadd u mbagħad bit-talb aħna nippruvaw nagħmlu ċċajpar u kont ġdid.

L-intenzjoni hija li tinħoloq ħtieġa għal approċċ li jseħħ, biex ma tgħawwiġx lill-persuna l-oħra biex tiddeċiedi u tagħmel dak li rrid. 

It-talb biex tfittex iddisprat għalija

"Fittex għalija issa, f'dan il-mument preċiż (inti ssemmi l-isem tal-persuna) Irrid li inti tfittex lili, minn fejn int.

Mulej, minn dan il-mument nitlobkom biex (isem il-persuna) tpoġġi l-ħsibijiet tiegħek biss fuqi, li ma nistax naħseb f'xi ħaġa oħra għajr lili, li l-konċentrazzjoni tiegħek hija ddedikata għalija biss.

B'dan il-mod nifhem li għandek bżonn lili f'ħajtek u li m'għandekx tqatta 'ġurnata oħra mingħajr l-imħabba tiegħi. Agħmel dan il-mument (isem il-persuna) tinsa l-kburija tiegħek, ċempelni, tfittex iddisprat għalija u trid li jkolli min-naħa tiegħek għall-bqija tal-jiem tiegħek.

Bil-qawwa ta 'Alla, jien invokat it-tliet anġli tiegħu. MIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, sabiex ipoġġu idejhom fuq (isem il-persuna) u ma jistgħux joħorġu it-tieni minn moħħhom.

Jalla l-qalb, il-ġisem, ir-ruħ u l-ispirtu tiegħu jappartjenu għalija biss u biss għalija, li hu jaħseb biss fija u jixtieq minni, li jkun jista 'jwarrab lil dawk kollha li jixtiequ javviċinaw il-ħażen intenzjonalment.

Fl-isem ta 'Ġesù, amen. "

It-talb huwa effettiv għall-bżonnijiet kollha li jista ’jkollna bħala nies u nħoss li riedu li l-punt ta’ disprament ikun, ħafna drabi, ħtieġa li nippruvaw nissodisfaw il-ħin kollu.

Itolbu biex titlob li l-persuna l-oħra, il-koppja preżenti, jew xi ex li reċentement abbandunawni, iħossu li qed tfittex magħna huwa l-iktar mod san li tipprovokha.

Huwa ferm iktar rakkomandat nitolbu biex infittxu dik il-persuna u nesponu ruħna għal rifjut ta 'uġigħ

It-talb jista ’jkun ħafna iktar mill-kliem, kollox huwa fil-fidi li biha nagħmlu t-talb tagħna.

It-talb biex jaħseb fija u jerġa 'lura

"Fil-qawwa kbira ta 'Alla, nixtieq invokak spirtu ta' disprament, spirtu ta 'ħakma, inkwiet.

Nixtieq ninvokak biex jgħinni niddomina (l-isem tal-persuna) u jikkontrolla l-5 sensi tagħhom, sabiex b'dan il-mod ma nistax noħroġ minn moħħhom it-tieni.

Jiena nvokaw, sabiex int tkun il-gwida tiegħi f'din it-triq li nixtieq nivvjaġġa, sabiex (l-isem tal-persuna) tappartjeni biss lili, sabiex tkun tista 'titbiegħed minn dawk kollha li jixtiequ javviċinaw bl-intenzjonijiet li jmorru lil hinn minn ħbiberija jew li jixtiequ iġibuh 'il bogħod minni

Nixtieq ninvokak, li tkun l-uniku ħsieb tiegħek matul il-ġurnata u bil-lejl, u għalhekk trid tfittex għalija u tkun min-naħa tiegħi.

F ismek, spirtu kbir. Amen. "

Li titlob għajnuna spiritwali biex tikseb ir-ritorn ta 'xi ħadd li jkun ħalla magħna hija prattika li ilha għaddejja għal ħafna snin.

Huma jsejħuh la talb tad-disperazzjoni u huwa aktar qawwi milli timmaġina.

Dan it-talb jista 'jsir fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata, dak li għandek iżżomm f'moħħok huwa dak li int verament trid.

Billi t-talb irid isir b'ideat ċari biex tevita li titlob xi ħaġa li ma rridu verament xejn.

Nista 'ngħid l-3 sentenzi?

Ħafna nies ma jafux jekk jistgħux jitolbu iktar minn wieħed it-talb. F'dan il-każ, nistgħu ngħidu iva.

Itolbu t-talb kollu li trid, imma agħmilha biss fi ġranet differenti.

Qatt ma nitlob talb għall-istess skop fl-istess jum.

Ipprova tħalli l-ispazju ta 'ġurnata 1 bejn kull talb biex taħseb fija u ħolmni l-ġurnata kollha u issa.

Il-fidi hija l-iktar ħaġa importanti fit-talb kollu. Jekk għandek fidi u dejjem itlob biex temmen li kollox se jċedi, it-talb kollu jaħdem.

Aktar talb: