It-talb biex isejħuli u staqsuni għall-maħfra mhix att egoist, kif ħafna nies superfiċjali jarawh.

Huwa, anzi, att ta 'liberazzjoni u ta' fejqan ta 'ġewwa.

Kultant ikollna nies f'ħajjitna li dejjem iweġġgħu magħna imma għal xi raġuni u, għalkemm stramba kif jista 'jidher, ma nistgħux sempliċement itlaq.

Madankollu, dik il-persuna tispiċċa tħalli ġo fina ħafna feriti li għadhom ma fiequx u sakemm ma tfiqx se nkunu dejjem marbutin għax se jkun stadju tal-ħajja tagħna li għadu ma nqabiżx.

Din hija r-raġuni għaliex dan it-talb huwa importanti, sejħa fejn il-maħfra hija l-protagonisti hija healer tal-feriti istantanji u, bla dubju, aħna se nkunu lesti biex nibdew.

Li tibda ħajja ġdida mingħajr ma tispiċċa l-għeluq taċ-ċikli huwa bħal tipprova tibni bini fuq il-fdalijiet ta 'ieħor li ma jiflaħx maltempata għaliex illum jew għada, il-bini l-ġdid se jispiċċa nieżel ukoll. M'hemm l-ebda talb sinċier li huwa magħmul minn ħsieb egoist.

It-talb li jsejjaħni u jitlob maħfra dejjem jaħdem?

It-talb biex isejħuli u nitlob maħfra

It-talb imsemmi f'dan l-artikolu dejjem jaħdem. Int teħtieġ biss li titlob bil-fidi.

Aħna nuru 4 qaddisin differenti għal differenti. Tista 'titlob lilhom kollha fl-istess jum, sabiex ikollok saħansitra aktar saħħa.

Jekk trid ittemm it-tbatija tiegħek trid tibda titlob issa. L-għajnuna ta ’Alla biss se twassalni biex nappellak malajr.

Ma jaħlux iżjed ħin, jagħtik is-sentenzi hawn taħt!

It-talb biex isejħli f'10 minuti. 

Mulej, jien devot fidil, li qed jitlob għajnuna, jitlob li tagħtih sejħa li tista 'tkun importanti, li tista' tiddefinixxi ħafna affarijiet.

Irrid dik is-sejħa u li hija tajba, li ġġib aħbar tajba San expedito.

Int, il-qaddis patrun tiegħi, tiggwida lill-persuna biex tieħu d-deċiżjoni għall-ġid tiegħi.

Amen.

Għaxar minuti jista 'jkun żmien possibbli għal dik il-persuna li tiġi magħna, imma ftakar li t-talb jista' jagħmel minn kollox. 

Għal każijiet saħansitra iktar iddisprati allura għandhom jiġu applikati miżuri saħansitra iktar iddisprati. It-talb tas-sejħa f’għaxar minuti huwa applikabbli f’każijiet ta ’urġenza vera, fejn m’hemm xejn aktar umanament possibbli li jsir u jibqa’ biss li npoġġu l-fidi kollha tagħna f’talb li, għandu jkun innutat, huwa qawwi.

Aħna nafu li l-verità hija dejjem iċ-ċavetta u f'din is-sentenza hija l-istess. Jista 'jsir f'kull ħin u għandhom jirriflettu biss il-fidi u il-bżonn li għandna meta nitolbu

It-talb biex tfittex fija f'10 minuti  u staqsuni għall-maħfra

O, għeżież San Ċiprijjan, bit-tjubija tiegħek u l-abbundanza tiegħek fil-barkiet għal dawk li implore int, nitlobkom ħniena, nitolbok, oh, tas-Smewwiet, ħalli dak li jkun li nħobb, biex tfittexni bir-ruħ u l-ġisem, għax għandi bżonnu imħabba, tal-passjoni u l-kumpanija tiegħek, oh, San Cipriano, qawwija!

Jalla t-talba tasal għas-sempliċità sagra tiegħek, għandi bżonn li tagħti lili l-miraklu li tfittex fija x-xewqa tiegħek u l-iktar rumanz perfett tiegħek ...

Oh, Lord, ħallih (ngħidu ismu) ħares għalija meta tqum mis-sodda tiegħu u terġa 'torqod ... għax kollox għalija!

Li jonqosni, li ma jistax jagħmel ħajtu mingħajr ħajti ... oh, patrun tal-fidili mġarrba li nħobbu u nerġgħu nerġgħu nagħmlu ... agħmel l-esseri li nħobb, niżżel lura fl-impulsi tiegħu u nfittex għalija, huwa jikteb talli jkollu miegħi tiegħu ġenb u li saqajh jeħodlu s-siġġu, fejn isibni ...

Oh, miraklu tal-erwieħ li jagħlaq fil-laments, agħtini l-ħajja, agħtini il-kalma u agħtini dak kollu li jgħidli, li r-ritorn tal-għeżież tiegħi huwa viċin ħafna ...

Benemerito San Cipriano, jalla l-barka tiegħek tidħol għalija u magħha, il-miraklu li nixtieq, Missieri ...

Missier qaddis! Amen

Dan it-talb huwa qawwi ħafna u jrid isir okkażjonijiet ta 'emerġenza vera Ma nistgħux inkunu egoisti u nistaqsu mingħajr ma naħsbu fil-persuna l-oħra.

Is-trankwillità tal-qalb ħafna drabi tiddependi minn persuna oħra, imma jekk inħarsu sew ġewwa qalbna, huwa probabbli ħafna li nsibu ftit ta ’trankwillità u nittamaw li nieħdu xi żmien u nkunu kapaċi ngħollu talb speċjali għall-benesseri suprem.

Huwa talb li jsejjaħli u jitlob maħfra li jista 'jsir sakemm ikun hemm il-ħtieġa li tiltaqa' ma 'dik il-persuna speċjali.

Jista 'jkun tifel, eks sieħeb, membru tal-familja jew xi ħabib li ma narawx għal żmien twil u li diġà għandhom bżonn dak il-kuntatt dirett li jista' jkollu biss meta tiffaċċja dik il-persuna. 

Talb tad-disperazzjoni biex isejħuli 

Missier Adorat, nibża 'li niġi miċħud ... Jekk jogħġbok, nitolbok (ISEM IL-PERSUNA) Ċempilli u għidli kif tħossok għalija, biex tesprimi s-sentimenti kollha tiegħek.

U b’hekk inkun nista ’nkun kuntent li ma nkunx reċiprokat. Agħtini s-saħħa biex niffaċċja mingħajr uġigħ, naf li min-naħa tiegħek inkun nista 'negħleb u nġarrab dak kollu li jiġi. Qatt tħalli l-Missier, ħdejk int jiena iktar b’saħħtu

Amen

Meta jkollna persuna f'moħħna b'mod kostanti, ma nistgħux nevitaw li rridu nkunu nafu dwaru l-ħin kollu peress li l-ħtieġa hija b'saħħitha u rridu nkunu f'kuntatt imma ma nistgħux nibqgħu nieqfu sakemm immorru d-dar, u għalhekk telefonata tidher li hija l-aħjar għażla.

Dan huwa preċiżament l-iskop ta ’dan talb tad-disperazzjoni. Huwa msejjaħ minħabba li huwa diġà l-aħħar riżors li konna qed nużaw u huwa effettiv u qawwi mija fil-mija.

It-talb waħdu jwassal enerġija tajba u jekk f’dan it-talb aħna ngħolluha b’fidi kbira allura r-riżultati se jkunu sorprendenti.

F'ħalqu għandna qawwa kbira ħafna, magħha nistgħu nibnu jew neqirdu. Huwa għalhekk li dan it-talb għandu jsir mis-sinċerità u bir-responsabbiltà sħiħa għal dak li qed nagħmlu.

Dejjem nistmaw lil oħrajn bħala superjuri għalina nfusna, kif tgħid il-kelma ta ’Alla. 

It-talb lil San Antonio biex isejħuli 

San Antonio Illum niġi għandek għax għandi bżonn l-għajnuna tiegħek ...

Irrid li (ISEM IL-PERSUNA) iċempilli Jiena determinat li ngħidlu kif inħoss imma biss jekk hu / hi jċempel ...

Nibża 'li jista' jiġi miċħud imma għandi bżonn inkun naf. Int l-uniku wieħed kapaċi jgħinni b'din il-kwistjoni San Antonio Irrid niffaċċja dan il-mument għax għandi bżonn inkun naf jekk hux reċiprokat U jekk ma nkunx inkun nista 'nħares lejn orizzonti ġodda ...

Din is-sejħa tfisser ħafna għalija. Huwa għalhekk li għandi bżonnha li sseħħ kemm jista 'jkun malajr.

Li titlob sejħa hija naturali.

Jista 'jkun hemm ħafna skopijiet li din is-sejħa għandha, pereżempju tista' tkun biex tikseb maħfra meħtieġa biex tkun tista 'timxi' l quddiem, sempliċement tkun taf kif hi dik il-persuna l-oħra, biex twassal li għadha preżenti l-ħin kollu, fil-qosor, għal ħafna affarijiet.

L-aqwa ħaġa hija li t-talba tibqa 'l-istess: ċempelni. 

Jekk iva, staqsi, hija sempliċi. Mingħajr mistħija jew biża 'imma bil- Intenzjoni aktar ċara u sinċiera biex nirċievu dik il-komunikazzjoni li tant ilna żmienha.

Nista 'ngħid l-4 sentenzi?

Tista 'u għandha titlob it-talb kollu.

Dawn huma kollha b’saħħithom ħafna u jekk huma kollha talbu għall-istess persuna huma se jkollhom ħafna poter.

Nitolbu dejjem bil-fidi t-talb biex isejħli f'10 minuti u kun kuntent ħafna fl-imħabba!

Aktar talb: