Talba lil San Ġuda Tadeu għal każijiet diffiċli ħafna u ddisprati Fost it-talbiet kollha li persuna jista 'jkollha, hemm każijiet aktar diffiċli minn oħrajn. Għal dawn hemm dan it-talb qawwi.

Hawnhekk ma tistax titlob affarijiet sempliċi jew bla valur, jiġifieri, dan it-talb huwa speċjali biex titlob għal affarijiet li huma impossibbli bħala fejqan mirakuluż, eż.

Il-każijiet tas-saħħa huma l-aktar komuni, madankollu tista 'titlob għal xi ħaġa oħra.

F’każijiet fejn hemm persuni neqsin, tfal jew adulti, San Judas Tadeo huwa mitlub jurihom it-triq lura lejn id-dar.

Il-ħaġa ewlenija hija l-fidi li biha hi magħmula.

Li jkun iddisprat li jara miraklu huwa normali, ħafna drabi hemm sitwazzjonijiet li jidhru maqtugħin xejn, iżda f'dawn il-każijiet it-talb jista 'jkun l-uniku sors tagħna ta' paċi u fiduċja. 

Talb lil San Ġuda Tadeo għal każijiet diffiċli ħafna u ddisprati Min hu?

Talb lil St Jude Thaddeus għal każijiet diffiċli ħafna u ddisprati

Magħruf għall-qaddis li jgħinna f'każijiet fejn jidher li m'hemm l-ebda soluzzjoni. Huwa msemmi fil-vanġeli tal-Bibbja bħala wieħed mit-tnax-il dixxiplu ta ’Ġesù.

Billi kien wieħed mit-tnax-il appostlu huwa kien qrib il-Mulej fiż-żmien li kien fuq l-art fil-forma umana tiegħu. 

Ħafna drabi huwa konfuż ma 'Ġuda l-Iskarjota, li kien dak li ta lil Ġesù lill-Fariżej.

Judas Tadeo m’għandhiex ħafna dejta konkreta li tgħidilna minn fejn ġej, imma dak li hu magħruf huwa l-poter tiegħu li jagħti mirakli impossibbli.

Huwa kkunsidrat il-qaddis l-iktar invokat illum, u għalhekk huwa ta ’importanza kbira li nkunu nafu ftit iktar dwar l-istorja tiegħu.

Il-qawwa mirakuluża tiegħu tinsab fil-fatt li hu jaġixxi bħala intermedjarju bejnna u Ġesù, b'dan il-mod huwa maħsub li t-talbiet jieħdu iktar importanza quddiem it-tron ċelesti u għal din ir-raġuni huma mwieġba aktar malajr kemm hi iebsa jew diffiċli l-miraklu li qed jintalab. fil - it-talb.

Talb lil St Jude Thaddeus għal każijiet diffiċli ħafna u ddisprati 

Oh Appostlu glorjuż ta 'San Ġudja! Qaddej leali u ħabib ta ’Ġesù. L-isem tat-traditur li ta lil Mulej il-maħbub tiegħek f'idejn l-għedewwa tiegħu kien il-kawża li ħafna insejt int. Iżda l-Knisja tonora u tinvoka inti universalment bħala patrun ta 'każijiet diffiċli u ddisprati.

Itolbu għalija li jien daqshekk miżerabbli u nagħmel użu, nitlob minnkom, dak il-privileġġ speċjali mogħti lilek. B'liema għajnuna tkun tista 'tidher u fil-pront meta tlift kważi kull tama.

Ejja għall-għajnuna tiegħi f’din il-ħtieġa kbira.

Sabiex inkun nista 'nirċievi l-konsolazzjonijiet u l-għajnuna tal-ġenna fil-bżonnijiet, tribulazzjonijiet u tbatijiet kollha tiegħi, partikolarment (għamel kull waħda mit-talb speċjali tiegħek hawn). U sabiex ikun jista ’jbierek lil Alla miegħek u mal-magħżula kollha għall-eternità kollha.

Jiena nwiegħed lilkom, glorjuża Saint Jude, li dejjem tiftakar dan il-favur kbir u qatt ma tieqaf tonora lilkom bħala l-protettur speċjali u qawwi tiegħi u nagħmel dak kollu li nista 'biex inrawwem id-devozzjoni tiegħek.
Amen.

Mard terminali bħall-kanċer, inċidenti traġiċi, persuni nieqsa, ħtif, serq u t-talbiet kollha li huma kkunsidrati diffiċli huma dawk li għandhom jiġu indirizzati lil dan il-qaddis. 

Int trid titlob speċifikament dak li trid tikseb, għal dan għandek tkun taf sew il-każ, ma nistgħux nitolbu biex tfejjaq lil xi ħadd, huwa aħjar li tkun tista 'titlob speċifikament billi tuża l-isem tal-persuna u l-isem tal-marda, eż. .

Speċjalista fil-kawżi mitlufa, f'dawk il-każijiet fejn in-nies tilfu l-fidi, fejn m'hemmx tama.

Dawk huma l-mumenti meta l-poter ta 'dan l-impjegatur huwa preżenti. Speċjalista biex isalva l-abbiltà li jemmen lil San li jgħinna nżommu u nissakkaw il-fidi.

It-talb huwa qawwi? 

Dak li jagħmel talb lil St Jude Thaddeus għal każijiet diffiċli ħafna u ddisprati hija qawwija hija l-fidi li biha hi magħmula.

Il-kelma ta ’Alla tgħallimna li jekk nitolbu lill-Missier biex jemmen hu se jagħtina l-miraklu.

Għalhekk nistgħu nifhmu li huwa l-uniku rekwiżit għal sentenza li ġġib xi riżultat. Li titlob mingħajr fidi li nistgħu nafdaw fuq il-favur t’Alla u l-għajnuna hu li nitolbu għalxejn.

Ma nistgħux nitolbu lil xi ħadd li ma nemmnux li jagħtina dak li nitolbu. Dak kollu li jintalab irid ikun li jemmen mill-iktar parti profonda tal-qalb.

Fidi ġenwina. Alla, il-ħallieq ta 'kull ħaġa, għadu b'saħħtu biex jgħinna dak kollu li għandna bżonn u Hu għandu l-qaddisin Tiegħu biex jgħinna niksbu, għalhekk toqgħodx lura milli titlob kull meta jkollok bżonnu.

Meta għandi nitlob it-talb lil San Ġude Thaddeus?

Trid tkun taf meta għandek titlob dan it-talb qawwi?

Tista 'titlob it-talb lil San Ġude Thaddeus għal każijiet diffiċli ħafna u ddisprati kull meta jkollok bżonn.

Dan il-qaddis b’saħħtu jisma ’t-talbiet kollha tiegħek, għax hu biżżejjed li nitolbu bil-fidi u b’ħafna twemmin f’qalbu.

Tista 'u għandha titlob kuljum qabel torqod jew kuljum meta tqum.

Jekk għandek ħin, nirrakkomandaw li tixgħel xemgħa bajda biex toffri lil San Ġuda Tadeo.

Aktar talb: