Talb għall-mewt qaddisa għal imħabba impossibbli Tista 'tasal biex tgħix dik l-imħabba li tixtieq tant jew iġġib dik il-persuna speċjali li tbiegħed għal xi raġuni jew oħra.

Tista ’tafda li dan il-Qaddis għandu l-għodda meħtieġa biex nirbħu dak li nieħdu bħala fatt. 

Hija tista 'tagħti l-ħajja lil sentimenti mejta jew tagħmilhom jidhru fil-qlub l-aktar niexfa u aridi li jeżistu.

X'inhu Talb lil Santa Muerte għal imħabba impossibbli?

Talb għall-Mewt Imqaddsa Għall-imħabba impossibbli

 il talb Huma jservu għal kull ħaġa li tixtieq tordna.

F'dan il-każ huwa għal jiksbu l-imħabba b’mod effettiv

Il-ħallieq Alla l-Missier jgħallimna permezz tal-iskritturi sagri li huwa beħsiebu jgħin lil kull min joqrob lejh u nistgħu nersqu qrib tiegħu permezz ta ’talb dirett jew lil kwalunkwe qaddis. 

La Santa Muerte Dan isir alleat tagħna fi kwistjonijiet tal-qalb u s-sentimenti.

Il-metodi li juża biex jagħtina t-talbiet huma misterjużi, imma jekk huma magħrufa li huma ta ’qawwa kbira, il-miraklu jseħħ malajr u b’mod effiċjenti.

Talb għall-mewt qaddisa għal imħabba impossibbli

Oh Mewt Qaddisa

l-imħabba ħabbtet fuq il-bieb tiegħi, imma għażiż Santa Muerte,

Huwa ġab ruħu bl-abbuż miegħi, ninsab mqatta ’għax inħobb u m’iniex il-wieħed.

It-tbatija ta ’djufija taqbadni meta nara li m’għandix f’idejna s-soluzzjoni għall-problema tiegħi, nitolbok b’ħafna dwejjaq sabiex int tisma’ t-talb tiegħi, nispera li tisma ’u tħoss kif qed tkun tħabbat meta t-tifla bajda tiegħi titkellem, il- persuna li nħobb hija mħabba impossibbli imma rrid li l-miraklu li jkolli tagħha minn naħa tiegħi biex iseħħ, li jkun possibbli li hu għalhekk li niġi miegħek, li inti ġentili u mirakoluż.

Irrid li dik il-persuna ssir is-sieħba tiegħi u tkun reċiprokata bl-imħabba kollha tiegħu, jiena nkun grata lejk u magħha ninsab fidil fidil tal-kredu tiegħek.

Jiena nitolbok għaż-żmien meħtieġ biex it-talba tiegħi titwettaq waqt li nistenna, jien nuri l-lealtà tiegħi billi nagħti l-offerti tiegħi għal żmien twil lilek l-Għeżież Mewt Beatu tiegħi.

Oh, White Sister, għandi fiduċja fik u nressaq il-fidi tiegħi kollha fik, nispera li nisimgħu lili u nissodisfaw ix-xewqa tiegħi. Hekk ikun hekk.

Amen.

Dan talb għall-imħabba Santa Muerte hija mirakuluża!

Tħobbx u ma tiġix reċiproka Hija waħda mill-afflictions kbar li jsofru mhux biss illum iżda mill-bidu taż-żmien.

Ħafna drabi nafdaw lilna nfusna wisq li l-affarijiet huma tajbin fis-sieħeb tagħna u ninsabu sorpriżi meta nitilfuha.

Huwa f'dak il-mument li dan it-talb isir l-arma sigrieta tagħna li tista 'tgħinna nirbħu l-battalja għal imħabba qawwija, vera u tul il-ħajja. 

Dan it-talb huwa qawwi?

Iva, huwa qawwi ħafna, speċjalment jekk isir bil-fidi mill-qalb.

Xi rakkomandazzjonijiet biex din is-sentenza tkun iktar effettiva hija jinħoloq artal speċjali fid-dar tagħna fejn għandna tnejn xemgħat bojod u ħomor, warda bajda u ħamra flimkien ma 'tliet ritratti tal-maħbub.

Tista 'wkoll tikteb l-isem tal-persuna ħdejn tagħna u sentenza speċjali qasira imma l-iktar ħaġa importanti hija dejjem li temmen.

Dejjem emmen fil-qawwa tat-talb lill-Mewt iswed Imqaddes għal imħabba impossibbli.

Aktar talb: