मृतासाठी प्रार्थना. त्यामध्ये आपण अशा आत्म्यांना विचारू शकतो जे चिरंतन विश्रांतीच्या मार्गावर आहेत जेणेकरून त्यांना शक्य तितक्या कमी वेळात शांती मिळेल.

आपल्यापैकी बर्‍याच जणांना याचा त्रास झाला आहे ला मुअर तो अगदी जवळचा असला तरी तो कुटूंबाचा सदस्य किंवा मित्र असला तरी हरकत नाही, महत्त्वाची बाब म्हणजे तो या जगात राहिला नाही तर तो पलीकडे गेला आहे.

असे म्हणतात की आपण मृतासाठी प्रार्थना केली नाही तर आपण त्या रस्त्यावरुन चालत जावे तेव्हासुद्धा आपण विसरू.

काही लोक सहसा मेणबत्त्या पेटवतात आणि प्रार्थना करताना आपल्या प्रिय व्यक्तीची आठवण ठेवण्यासाठी खास वेदी तयार करतात.

तथापि, ज्यांना पुन्हा समजत नाही आणि कमी आध्यात्मिक आहेत त्यांच्याकडून या विश्वासावर अनेकदा टीका केली जाते. हे लोक ऐकत नाहीत, अशा प्रकारे आपण आपली अंतःकरणे स्वच्छ ठेवतो.

मृतांसाठी प्रार्थना काय आहे? 

मेलेल्यांना प्रार्थना

असा विश्वास आहे की, बर्‍याच वेळा, मरण पावलेली माणसे त्या जगाचा सामना करण्यास तयार नसतात, म्हणूनच आपल्याला मृत व्यक्तीसाठी चिरंतन विश्रांती मिळण्यासाठी प्रार्थना करणे आवश्यक असते.

असा विश्वास आहे की त्या मार्गावर, प्रार्थना प्रार्थनेसारख्या पवित्र चिंतनातून मृत व्यक्ती आपला आत्मा शुद्ध करू शकते.

सामान्यत: मृत व्यक्तीला पुरल्यानंतर काही प्रार्थना करण्याची प्रथा आहे, परंतु हे चालू ठेवणे पुरेसे नाही प्रार्थना बर्‍याच काळापासून आणि तरीही यामुळे आपल्या कुटुंबातील सदस्या किंवा मित्राच्या शारीरिक विभक्ततेबद्दल शोक आणि वेदना होण्यास मदत होते.

हे आपल्याला असे जाणवते की आम्ही अंतर असूनही कनेक्ट आहोत. 

एखाद्या मृत प्रिय व्यक्तीसाठी प्रार्थना 

देवा, तूच जीवनाचा मालक आहेस.

आपण आम्हाला एका हेतूने जन्माची भेट दिली आणि त्याच प्रकारे जेव्हा आपण ते पूर्ण केले, तेव्हा आपण आम्हाला आपल्या शांततेच्या राज्यात बोलाविता, जेव्हा आपण या जगातील आपले कार्य पूर्ण केले आहे याचा विचार करता.

यापूर्वी किंवा नंतर कधीही नाही ...

आज मी तुमच्यासमोर खोल नम्रतेने हजर होऊ इच्छितो आणि निश्चितच माझी विनंती ऐकली जाईल.

आज मी आत्म्यास विनवणी करू इच्छितो (मृताचे नाव) ज्यांना आपण आपल्या शेजारी विश्रांती घेण्यास सांगितले आहे.

सर, तुमच्यासाठी ही प्रार्थना मी उपस्थित करतो कारण सर्वात वाईट वादळातही तुम्ही असीम शांतता राखता. अनंतकाळचे पित्या, ज्यांनी या पृथ्वीवरील विमान सोडले आहे त्यांना आपल्या आत्म्याच्या आणि स्वर्गाच्या स्वर्गात विश्रांती द्या.

आपण प्रेम आणि क्षमा देव आहात, आता आपल्या बाजूला असलेल्या या आत्म्याच्या अपयशी आणि पापांची क्षमा करा आणि त्याला अनंतकाळचे जीवन द्या.

तसेच, मी वडिलांना, मी विचारतो की ज्या सर्वांनी यापुढे निराशपणे सोडले नाही अशा व्यक्तीच्या निघून जाण्यासाठी शोक करावा लागला असेल तर आपले हृदय मोकळे करा आणि त्यांना आपल्या प्रेमाने मिठी घाला. त्यांना शहाणपण द्या, जेणेकरून त्यांना काय घडत आहे हे समजू शकेल.

त्यांना शांतता द्या जेणेकरून ते कठीण काळात शांत होऊ शकतात. दुःखावर मात करण्यासाठी त्यांना धैर्य द्या.

साहेब, मी आज तुमच्याकडे भक्तीभावाने प्रार्थना करतो की ही प्रार्थना ऐकून मी तुमचे आभार मानतो, यासाठी की कृपा व शांतीत तुम्ही या वेळी ज्यांना नाही त्यांना शांती मिळावी.

आता निराश झालेल्या लोकांच्या चरणांचे मार्गदर्शन करा आणि त्यांना जीवनाचा आनंद उपभोगू द्या.

धन्यवाद बाबा, आमेन.

तुम्हाला मृतांसाठी प्रार्थना आवडली का?

मृत्यूनंतर, असे लोक आहेत ज्यांना हे आश्वासन दिले गेले आहे की, शुद्धीकरणाचा दुसरा काही क्षण जगू शकतो, की सर्व काही हरवले नाही परंतु आपल्याकडे आणखी एक संधी आहे.

देवाच्या वचनात आपण या जगात किंवा त्यात येणार असलेल्या क्षमा मिळविण्यासाठी काही संदर्भ पाहतो; येशू ख्रिस्त स्वतः त्याच्या एका चमत्कारीक सभेत म्हणतो. 

ही एक वास्तविकता आहे ज्यापासून आपण पळू शकत नाही, त्याशिवाय आपण पेरणी करतो आणि उद्या कोणीतरी आपल्यासाठी तशाच प्रकारे करेल. 

मरेपर्यंत प्रार्थना

अरे येशू, वेदनांच्या शाश्वत घटनेतील एकमेव सांत्वन, प्रियजनांमध्ये मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या अफाट शून्यतेतील एकमात्र सांत्वन!

परमेश्वरा, स्वर्ग, पृथ्वी आणि माणसांनो, दु: खाच्या दिवसात तू शोक केलास.

परमेश्वरा, तू एखाद्या प्रिय मित्राच्या कबरीवर सर्वात प्रेमळपणे बोलण्याचा प्रयत्न केलास.

तू, येशू येशू तुटलेल्या घराच्या शोकांबद्दल आणि दयाळूपणाने त्यामध्ये आकांत करणार्‍या अंत: करणांवर आपण दया केली.

आपण, खूप प्रेमळ पिता, आमच्या अश्रूंसाठी देखील वाईट वाटते.

त्यांच्याकडे पहा, प्रभू, ज्या प्रियजनांचा, विश्वासू मित्र, उत्कट ख्रिश्चन होता त्याच्या नुकसानासाठी, दुखत असलेल्या आत्म्याचे रक्त कसे आहे.

त्यांच्याकडे पाहा, परमेश्वरा, आम्ही तुमच्या आत्म्यासाठी त्यांना खंडणी म्हणून अर्पण करतो, यासाठी की तुम्ही त्यास आपल्या सर्वात मौल्यवान रक्तात शुद्ध करा आणि शक्य तितक्या लवकर स्वर्गात घ्या, जर तुम्ही त्यामध्ये अद्याप आनंद घेतला नाही तर!

परमेश्वरा, त्यांच्याकडे पाहा जेणेकरुन तुम्ही आत्म्याला त्रास देणा !्या या प्रचंड परीक्षेमध्ये आम्हाला आपल्या दिव्य इच्छेनुसार सामर्थ्य, धैर्य आणि अनुरूपता द्या.

त्यांच्याकडे पाहा, हे गोड, अरे परमपवित्र, येशू! आणि त्यांच्यासाठी आम्हाला हे मंजूर करा की येथे पृथ्वीवर जे लोक प्रेमाच्या अत्यंत कठोर बंधनांनी जगले आहेत आणि आता आम्ही आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या क्षणिक अनुपस्थितीबद्दल शोक करतो, आम्ही तुमच्याबरोबर स्वर्गात पुन्हा एकत्र भेटू आणि तुमच्या अंत: करणात सदैव एकत्र राहू.

आमेन

निःसंशय, एक सुंदर मृत प्रियजनांसाठी प्रार्थना.

मृतांसाठी सर्वात सुंदर प्रार्थना म्हणजे ती मनापासून बनवलेल्या आणि ज्यात आपण आपल्या मनात असलेली प्रत्येक गोष्ट बाहेर ठेवू शकतो.

आम्ही विचारतो त्याच्या शाश्वत विश्रांतीसाठी, साठी मला शांती मिळेल आपल्याला काय पाहिजे

यामधून आम्ही आम्हाला सामर्थ्याने भरण्यास सांगा आणि आम्ही ते करू शकतो आपण ज्या कठीण काळातून जात आहोत त्या मात करा.  

अशा काही प्रार्थना आहेत जे मार्गदर्शक म्हणून काम करतात, विशेषत: अशा क्षणी वेदना आणि दु: खामुळे शब्द बाहेर पडत नाहीत.

त्यांच्या वर्धापन दिनानिमित्त मेलेल्यांसाठी प्रार्थना 

हे उत्तम येशू, ज्याने आपल्या आयुष्यभर इतरांच्या वेदनांवर दया केली, पर्गरेटरीमध्ये असलेल्या आपल्या प्रियजनांच्या आत्म्यावर दया करा.

हे येशू, ज्याने तुमच्यावर मोठ्या संकटात प्रीति केली आहे, त्याने आम्ही तुमच्याकडे केलेली विनंति ऐकून घ्या आणि आपल्या दाराने आपण ज्यांना आमच्या घरातून घेतले आहे त्यांना तुमच्या दयेने कृपा द्या. अनंतता अमोर

परमेश्वरा, त्यांना अनंतकाळचे विश्रांती द्या आणि तुझा कायमचा प्रकाश त्यांना प्रकाश देईल.

देवाच्या दयाळूपणाने विश्वासू लोकांचे आत्म्याने शांति लाभो.

आमेन

आपण एखाद्या कुटुंबातील सदस्यास प्रार्थना करू इच्छित असल्यास, मृतांसाठी योग्य प्रार्थना आहे.

एखाद्या महत्त्वपूर्ण तारखेला मृत्यू झालेल्या कुटूंबाच्या सदस्या किंवा मित्राची आठवण ठेवणे बहुतेक प्रकरणांमध्ये अपरिहार्य असते.

याचे कारण असे की ते उत्सवाचे क्षण आहेत आणि त्या व्यक्तीस शून्यता जाणवत नाही, तथापि या तारखांना प्रार्थना करण्यासाठी किंवा प्रार्थना करण्यासाठी काही खास प्रार्थना आहेत.

असू शकते वाढदिवस, लग्न किंवा काही आणखी एक महत्त्वाची तारीख

या सर्व गोष्टींबद्दल खास गोष्ट म्हणजे ती विसरून जाणे आणि आपण जिथे आहात तिथे विचारणे नाही शांतता आणि शांतता असू शकते आणि ते पृथ्वीवरील विमानात राहिलेल्यांना बळकट करणे सुरू ठेवा.

कधीकधी कुटुंबातील इतर सदस्यांसमवेत भेट घेण्याची आणि घरातील युनिटमध्ये प्रार्थना करण्याची प्रथा आहे, लक्षात ठेवा की देवाचे वचन असे सांगते की जर येशूच्या वतीने दोन किंवा तीन विवेकबुद्धीने काही मागितले गेले तर स्वर्गातील पिता त्यास अनुदान देईल विनंती केली.

मृत कुटुंबातील सदस्यांसाठी प्रार्थना (कॅथोलिक)

देवा, तू पापांची क्षमा करतोस आणि मनुष्यांचे तारण इच्छितो, आम्ही या जगातून निघून गेलेल्या आपल्या सर्व बंधू व नातेवाईकांच्या बाजूने कृपा करतो.

त्यांना तुझ्या राज्यात अनंतकाळचे जीवन द्या.

आमेन. ”

शॉर्ट डेडसाठी ही प्रार्थना आहे, परंतु अतिशय सुंदर!

ख्रिश्चन चर्चच्या आसपासच्या जुन्या परंपरांपैकी मृत व्यक्तीसाठी प्रार्थना करणे ही आहे अल मुंडो, se ha vuelto una doctrina creer que los difuntos están en un lugar donde están siendo purificados para poder entrar en el स्वर्गाचे राज्य.

हे विश्रांतीचे ठिकाण आहे जे देवाने त्यांच्यासाठी विशेषतः तयार केले आहे, हे मनुष्याबद्दल परमेश्वराचे असीम प्रेम दर्शवते.

एक कुटुंब म्हणून एकत्र मिळवा एखाद्या मयत कुटुंबातील सदस्यासाठी प्रार्थना करणे किंवा मित्र किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांसह आम्ही विशेष प्रार्थना आणि प्रार्थना करू शकतो अशा माससाठी विचारण्याची प्रथा आहे.

यामुळे आपल्या कुटुंबाचा विसर पडलेला नाही आणि आपण पुन्हा एकत्र भेटू या हे चिन्ह म्हणून सांत्वन मिळते.

मृतांची प्रार्थना चांगल्या प्रकारे होईल का?

नक्कीच, हो.

मृतांसाठी प्रार्थना करण्याचा हेतू असा आहे. यापुढे आपल्यामध्ये नसलेल्या व्यक्तीसाठी मदत, मदत, संरक्षण आणि आनंद विचारा.

हे फक्त चांगले करेल. जर आपण विश्वासाने आणि प्रेमाने प्रार्थना केली तर मृतकांसाठी आणि आपल्यासाठी दोन्ही सकारात्मक गोष्टी मिळतील.

अधिक प्रार्थनाः