ऑपरेशनसाठी प्रार्थना

ऑपरेशनसाठी प्रार्थना जर आपण परमात्म्याच्या हातात असणे आवश्यक असेल तर सर्व चिंता ज्या मनावर घेतल्या आहेत.

या क्षणी, चिकटून राहण्याचा विश्वास असणे महत्त्वपूर्ण असू शकते आणि प्रार्थनेवर विश्वास ठेवल्यास आपल्याला शांती व शांती मिळते.

जेव्हा ऑपरेशन्सची गोष्ट येते तेव्हा सर्व काही निर्माणकर्त्याच्या हातात सर्व काही ठेवण्यापेक्षा काहीच चांगले नाही.

देवाचे वचन आपल्याला सांगते की तो आमचा रोग बरा करणारा आहे आणि आमच्याकडे पित्याकडे जे काही सांगायचे आहे ते नाही. तर शल्यक्रियेच्या प्रक्रियेमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी आपण करणे आवश्यक असलेली प्रार्थना आम्ही आपल्यास सोडा.

ऑपरेशनसाठी प्रार्थना कशासाठी आहे?

ऑपरेशनसाठी प्रार्थना

ऑपरेशन करण्यापूर्वी आणि नंतर वेदना आणि वेदनांचे क्षण असतात प्रार्थना आपला विश्वास वाढवताना सर्व नकारात्मक विचारांना शांत करू शकते.

आम्ही आवश्यक आहे परमेश्वराच्या शब्दांवर विश्वास ठेवा तो म्हणतो की आम्ही त्याला ओरडतो आणि तो आपल्याला महान आणि लपवलेल्या गोष्टी शिकवतो, त्यातील एक गोष्ट म्हणजे आपल्या शरीराचे बरे करणे, देव आपल्या बाजूने काहीतरी करत आहे हे जाणून घेतल्याची शांतता आणि तीच तो आहे हे जाणून घेण्याचा विश्वास आमच्यात काम करा.

या सर्व प्रश्नांसाठी चिंता करणे हे महत्त्वाचे आहे की माणूस म्हणून आपण जगू शकतो.

येशू ख्रिस्त स्वत: आम्हाला वडिलांना त्याच्या नावाने विचारण्यास आमंत्रित करतो, म्हणून आम्ही नेहमी प्रार्थना करतो की येशूच्या नावे त्याला सर्वस्वी सामर्थ्यवान देव म्हणून ओळखतो आम्हाला बरे आणि अंतःकरणाने शांततेने भरणे.

हे आपल्याला स्वारस्य असू शकते:  पवित्र त्रिमूर्तीची प्रार्थना

शस्त्रक्रियेद्वारे हस्तक्षेप करण्यापूर्वी वाक्यं निर्धारीत केल्याने डॉक्टर, आरोग्य केंद्र, तारखा आणि ऑपरेशन कोणत्या मार्गाने होईल याबद्दलचे चांगले निर्णय घेण्यास मदत होते.

म्हणूनच हे महत्वाचे आहे  ऑपरेटिंग रूममध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी प्रार्थना करा परंतु जेव्हा रुग्णालयाची संपूर्ण प्रक्रिया सुरू होईल.

ऑपरेशन करण्यापूर्वी

देवा, तू माझ्यावर प्रेम करतोस, माझी काळजी घे आणि माझे रक्षण कर
माझ्या डॉक्टरांना आणि परिचारिकांना शहाणपण आणि कौशल्य द्या
त्यांना प्रेम आणि आरामात आपली सेवा करण्यास सक्षम बनवा
आमच्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे
आमेन

https://es.aleteia.org

ऑपरेशन करण्यापूर्वी प्रार्थना करण्याचा हेतू हा नेहमी असा असतो की आपल्या जीवनात घडणा .्या प्रत्येक गोष्टीवर देव नियंत्रण ठेवतो आणि सर्व काही व्यवस्थित होते, त्या दोन वारंवार विनंत्या असतात.

प्रार्थनेत हे स्पष्ट झाले पाहिजे की आपण अशा क्षणाक्षणाला सामोरे जात आहोत ज्यामध्ये आपल्याकडे कोणत्या गोष्टीचे नियंत्रण नाही आणि जे नाही आहे आणि ज्यामुळे आपल्याला असुरक्षित वाटू शकते.

देवाशी बोला, आपल्या चिंता व्यक्त करा, त्याला असुरक्षितता, भीती आणि चांगले आणि वाईट अशा प्रत्येक गोष्टीबद्दल सांगा.

तो तुम्हाला तुमच्या आयुष्यावर नियंत्रण ठेवतो आणि तुम्हाला विजय मिळाल्याबद्दल त्याचे आभार मानतो की मोठ्याने घोषणा करा.

एखाद्या नातेवाईकाच्या ऑपरेशनसाठी प्रार्थना 

सर, बरेच डॉक्टर, त्यांचा व्यवसाय प्रेमी
ते आमच्या सेवेत आहेत.
शहाणपणाच्या भेटीबद्दल मी आपले आभारी आहे
की आपण त्याला मंजूर केले आहे.
पूर्वीच्या काळात आज बर्‍याच लोकांचे जीव वाचले आहेत
त्यांना कोणताही उपाय किंवा उपचार मिळाला नसता.
परमेश्वरा, तू असशील
जीवनाचा मालक आणि ला मुअर.
अंतिम परिणाम केवळ आपल्या दैवी हाती आहे.
परमेश्वरा, मनाला आणि अंतःकरणाला प्रकाश दे
आत्ता ज्यांचा
ते माझ्या आजारी शरीरावर उपचार करण्याची काळजी घेतात
आणि आपल्या दिव्य सामर्थ्याने त्याचे हात मार्गदर्शन करा.
आपल्या अफाट दयाळूपणाबद्दल धन्यवाद.
आमेन

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it

जर ऑपरेटिंग रूममध्ये प्रवेश करणार आहे तो एखादा नातेवाईक असेल तर प्रार्थना हे संपूर्ण प्रक्रियेच्या आधी केले पाहिजे आणि देखभाल केले पाहिजे.

हे आपल्याला स्वारस्य असू शकते:  न्यायमूर्तींची प्रार्थना

मध्यस्थी होण्यापूर्वी आपल्या कुटुंबातील सदस्यामध्ये चांगली उर्जा कसे संक्रमित करावी हे आपल्याला माहित आहे, हे आपल्याला सकारात्मक आणि सक्रिय विश्वासाने मदत करते. 

आम्ही या क्षणी देव काय करू शकतो याबद्दल नकारात्मक वृत्ती असलेल्या किंवा संशय घेणाting्या कुटूंबातील सदस्यासाठी प्रार्थना करू शकत नाही, परंतु आपण ऑपरेशन होण्यापूर्वी आणि सर्व काही संपेपर्यंत कुटुंबातील सदस्याला सामर्थ्य, प्रोत्साहन, विश्वास आणि धैर्य देणारा विश्वासू वृत्ती राखली पाहिजे. आपण नेहमी देवाचे आभार मानले पाहिजेत.

जेणेकरून ऑपरेशनमध्ये सर्व काही व्यवस्थित होते

स्वर्गीय पिता, मी तुझी विनंति करतो की तू माझे रक्षण कर
तुझ्यावर विश्वास ठेवण्यास मला मदत करा
आणि या शस्त्रक्रिया करण्यास पुरेसे धैर्य असणे
माझे भय आणि माझ्या चिंता ऐका
आणि आपल्या उपस्थितीची खात्री करा
सर्जनांना मार्गदर्शन करा आणि आशीर्वाद द्या जेणेकरून त्यांना काय करावे लागेल हे त्यांना तंतोतंत माहिती असेल
मला दिलेली सर्व उपचार आणि काळजी आशीर्वाद द्या
आणि मला तुझ्या सामर्थ्याने बळकट कर
म्हणून मी बरे आणि बरे होऊ शकते
येशूच्या नावे
आमेन

https://es.aleteia.org

ऑपरेटिंग रूममध्ये आपली काळजी घेण्यासाठी आपल्या देवदूतांना पाठवावे अशी देवाला विनंती करणे आणि त्याचप्रमाणे हस्तक्षेप करू इच्छित असलेल्या कोणत्याही वाईट आत्म्यास बांधण्यास सांगणे ही आम्ही कधीही करू शकू अशा दोन विनंत विनंत्या आहेत. 

हे देखील महत्वाचे आहे की आम्ही आपल्यासमवेत ऐकू येण्याजोग्या चांगल्या गोष्टी सांगू शकू जेणेकरून ती चांगली उर्जा मुक्त होईल आणि शब्द आपल्या जीवनात किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्या, मित्राने किंवा ओळखीच्या व्यक्तीमध्ये पूर्ण होऊ शकेल जो या प्रक्रियेत प्रवेश करणार आहे. 

वाक्ये कार्य करणार आहेत?

फक्त प्रार्थना केल्याने हे अधिक सुरक्षित आणि शांत होईल.

देवावर नेहमी भरवसा ठेवण्यासारखे काहीही नाही.

हे आपल्याला स्वारस्य असू शकते:  मुलांसाठी प्रार्थना

जर तुमच्या मनात तुमच्या मनात विश्वास असेल तर देव या भयंकर वेळी तुमची मदत करेल. प्रार्थना प्रत्येक गोष्टीत यशस्वी होण्याची साक्ष देतात अल मुंडो.

आपल्यामध्ये फक्त विश्वासाने प्रार्थना करा जेणेकरून सर्व काही ठीक होईल.

ऑपरेशनसाठी प्रार्थना आपल्या आवडीनुसार होती का?

आपल्याकडे काही प्रार्थना सूचना असल्यास, या लेखावर टिप्पणी करण्यास संकोच करू नका.

अशाप्रकारे अशा लोकांना मदत करा ज्यांना यापूर्वी समस्या आल्या आहेत.

देवाबरोबर जा.

देवाला अधिक प्रार्थनाः

युक्ती लायब्ररी
ऑनलाईन शोधा
ऑनलाइन अनुयायी
सहज प्रक्रिया करा
मिनी मॅन्युअल
कसे करावे
फोरमपीसी
आराम टाइप करा
लावा मॅगझिन
अनियंत्रित