करण्यासाठी प्रार्थना सॅन जुडास तडेओ अतिशय कठीण आणि असाध्य प्रकरणांसाठी एखाद्या व्यक्तीला असलेल्या सर्व विनंत्यांपैकी, इतरांपेक्षा खूप कठीण अवस्थे आहेत. या साठी ही शक्तिशाली प्रार्थना आहे.

येथे आपण साध्या किंवा फालतू गोष्टी विचारू शकत नाही, म्हणजेच ही प्रार्थना चमत्कारिक उपचार म्हणून अशक्य असलेल्या गोष्टी विचारणे विशेष आहे, उदाहरणार्थ.

आरोग्याची प्रकरणे सर्वात सामान्य आहेत, तथापि आपण दुसरे कशासाठी विचारू शकता.

बेपत्ता व्यक्ती, मुले किंवा प्रौढ लोक अशा परिस्थितीत सॅन जुडास ताडेओ यांना त्यांना घरी परत जाणारा मार्ग दर्शविण्यास सांगितले जाते.

मुख्य म्हणजे ती ज्या विश्वासाने बनविली जाते ती आहे.

एखादा चमत्कार पाहण्याची हताश होणे सामान्य गोष्ट आहे, बर्‍याच वेळा अशा परिस्थिती उद्भवू शकतात की ज्या लोकांमध्ये गोंधळ उडाला आहे, परंतु अशा परिस्थितीत प्रार्थना हा आपला शांती आणि विश्वास एकमेव स्रोत असू शकतो. 

अत्यंत कठीण व हतबल प्रकरणांसाठी संत जुडे तडेओ यांना प्रार्थना तो कोण आहे?

अत्यंत कठीण व असाध्य प्रकरणांसाठी सेंट जूड थडदेस यांना प्रार्थना

समाधान नसल्याचे दिसत असलेल्या प्रकरणांमध्ये आम्हाला मदत करणारे संत म्हणून ओळखले जाते. बायबलच्या सुवार्तेमध्ये येशूच्या बारा शिष्यांपैकी एक असल्याचा उल्लेख आहे.

जेव्हा तो मानवी रूपात पृथ्वीवर होता तेव्हा तो बारा प्रेषितांपैकी एक होता, त्यावेळी तो प्रभूबरोबर होता. 

त्याला वारंवार यहूदा इस्कर्योत याच्याशी गोंधळ उडत असे, ज्याने परुश्यांकडे येशूला दिले होते.

यहूदा टेडेओकडे जास्त ठोस माहिती नाही जी आपल्याला कोठून आली हे सांगते, परंतु जे ज्ञात आहे ते अशक्य चमत्कार करण्याची शक्ती आहे.

तो आज सर्वात संतती संत मानला जातो, म्हणून त्याच्या इतिहासाबद्दल थोडे अधिक जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे.

त्याच्या चमत्कारिक सामर्थ्यात असे आहे की तो आपल्या आणि येशू यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करतो, असा विश्वास आहे की आकाशाच्या सिंहासनासमोर विनंत्यांना अधिक महत्त्व दिले जाते आणि या कारणास्तव चमत्कार कितीही कठीण किंवा कठीण असले तरीही उत्तर दिले जात आहे. मध्ये प्रार्थना.

अत्यंत कठीण व असाध्य प्रकरणांसाठी सेंट जूड थडदेस यांना प्रार्थना 

अरे तेजस्वी प्रेषित सेंट ज्युड! विश्वासू सेवक आणि येशूचा मित्र. आपल्या प्रिय गुरुला त्याच्या शत्रूंच्या हाती देणारा विश्वासघात करणारे त्याचे नाव आहे कारण बरेच जण तुमचा विसर पडले आहेत. परंतु चर्च आपल्याला कठीण आणि असाध्य प्रकरणांचे संरक्षक म्हणून सार्वभौम सन्मान आणि आवाहन करते.

माझ्यासाठी प्रार्थना करा की मी खूप दु: खी आहे आणि त्याचा उपयोग करुन घेईन, मी तुमच्याकडे विनंति करतो की तुम्हाला देण्यात आलेल्या विशेषाधिकारांची मी विनंती करतो. ज्याद्वारे जवळजवळ सर्व आशा हरवल्या गेल्या तेव्हा दृश्यमान आणि त्वरित मदत करा.

या मोठ्या गरजेच्या मदतीसाठी माझ्याकडे या.

जेणेकरुन मला माझ्या सर्व गरजा, संकटे व दु: खांमध्ये स्वर्गातील सांत्वन व मदत मिळाली, विशेषतः (आपल्या प्रत्येक खास विनवणी येथे करा). आणि म्हणूनच तो तुमच्याबरोबर आणि सर्व निवडलेल्यांसह सर्वकाळ परमेश्वराला आशीर्वाद देईल.

हे तेजस्वी संत ज्यू, मी तुला वचन देतो की मी नेहमीच या महान कृपाची आठवण करेन आणि माझा विशेष आणि सामर्थ्यवान संरक्षक म्हणून तुमचा सन्मान करणे मी कधीही थांबवणार नाही आणि तुमच्या भक्तीला चालना देण्यासाठी मी सर्व काही करेन.
आमेन

कर्करोग, शोकांतिक दुर्घटना, हरवलेले व्यक्ती, अपहरण, दरोडे आणि कठीण मानल्या जाणार्‍या सर्व विनंत्या या रोगास या संताला संबोधित केले पाहिजे. 

आपल्याला काय पाहिजे आहे ते आपण विशेषपणे विचारायला हवे, यासाठी आपल्याला केस चांगले माहित असले पाहिजेत, आम्ही एखाद्याला बरे करण्यास सांगू शकत नाही, उदाहरणार्थ, त्या व्यक्तीचे नाव आणि रोगाचे नाव वापरुन, खास प्रार्थना करण्यास सक्षम असणे अधिक चांगले .

गमावलेली कारणे विशेषज्ञ, अशा परिस्थितीत जेव्हा लोकांचा विश्वास गमावला आहे, जेथे आशा नाही.

जेव्हा या नियोक्ताची शक्ती असते तेव्हा ते असे क्षण असतात. आम्हाला विश्वास टिकवून ठेवण्यास आणि मदत करण्यास मदत करणार्‍या एखाद्या संतवर विश्वास ठेवण्याच्या क्षमतेची सुटका करणारे तज्ञ.

प्रार्थना शक्तिशाली आहे का? 

अत्यंत कठीण आणि असाध्य प्रकरणांसाठी सेंट ज्युडे थडियूस ज्या गोष्टीची प्रार्थना केली जाते ती म्हणजे ती ज्या विश्वासाने बनविली जाते ती आहे.

देवाचा शब्द आपल्याला शिकवते की जर आम्ही वडिलांना विश्वास ठेवण्यास सांगितले तर तो आपल्याला चमत्कार देईल.

म्हणूनच आपण समजू शकतो की शिक्षेसाठी काही परिणाम आणणे ही एकमेव आवश्यकता आहे. आपण देवाच्या कृपेवर अवलंबून आहोत आणि मदत करू शकतो यावर विश्वास न ठेवता विचारणे म्हणजे व्यर्थ प्रार्थना करणे.

आम्ही जे मागतो त्यावर आम्हाला विश्वास ठेवत नाही अशा एखाद्यास आम्ही विचारू शकत नाही. जे काही विचारण्यात आले आहे ते मनापासून अगदी खोलवरुन विश्वास ठेवला पाहिजे.

खरा विश्वास देव, सर्व गोष्टींचा निर्माणकर्ता, आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींमध्ये मदत करण्यास अजूनही सामर्थ्यवान आहे आणि हे साधण्यासाठी त्याच्या संतांनी त्याला मदत केली आहे, म्हणून जेव्हा आपल्याला त्याची आवश्यकता असेल तेव्हा प्रार्थना करण्यास अजिबात संकोच करू नका.

मी सेंट जुड थडियस प्रार्थना कधी करावी?

आपण या शक्तिशाली प्रार्थनेची प्रार्थना केव्हा करावी हे जाणून घेऊ इच्छिता?

जेव्हा आपल्याला आवश्यक असेल तेव्हा आपण अत्यंत कठीण आणि असाध्य प्रकरणांसाठी सेंट ज्युथे थडियस यांना प्रार्थना करु शकता.

हा सामर्थ्यवान संत तुझ्या सर्व विनंत्या ऐकतो, यासाठी की विश्वासाने आणि मनापासून प्रार्थना करुन प्रार्थना करणे पुरेसे आहे.

आपण झोपेत असताना किंवा उठल्यावर दररोज प्रार्थना करू शकता आणि करावे.

आपल्याकडे वेळ असल्यास, आम्ही शिफारस करतो की आपण सॅन जुडास तडेओला ऑफर करण्यासाठी पांढरा मेणबत्ती लावा.

अधिक प्रार्थनाः