Хэвлэлийн ESC хаах

Математик

34 дугаар зүйл

Тодорхойгүй дугаар: хүндрэлгүйгээр шийдвэрлэх. Натурал тоонуудыг багтаасан тооцоо бид байнга тулгардаг бөгөөд эдгээр нь нийлбэр, ...