Ариун Гурвалын залбирал

Ариун Гурвалын залбирал

Католик шашны Ариун Гурвалд хандан хайр, хүнд хэцүү, яаралтай хэрэг, хамгааллын төлөө залбирах нь хамгийн хүчирхэг зүйлсийн нэг юм ...

Леер Мас

Сэтгэлийн залбирал

Сэтгэлийн залбирал

Амар амгалангийн залбирал нь АНУ-ын гүн ухаантан, теологич, зохиолч байсан Рейнхольд Нибурд зориулагдсан болно. Энэ нь…

Леер Мас