Сатанд залбирах

Сатанд залбирах

Сатан руу залбирах. Одоо байгаа бүх залбирлуудын дотроос бид Сатанд хандсан залбирал тоологдсон гэж хэлж болно, олон хүний ​​хувьд...

Леер Мас