Евангелизм болон прозелитизмын бусад хэлбэрүүдийн хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?

Сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлэх, прозелитизмын бусад хэлбэрүүдийн хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? Евангелизм бол прозелитизмын нэг хэлбэр бөгөөд үүнийг зарлахыг эрмэлздэг...

Цааш нь

трик номын сан
Онлайн хайх
Онлайн дагагчид
хялбар боловсруулна
мини гарын авлага
яаж хийх вэ
ForumPc
Тайвшир
Лава сэтгүүл
замбараагүй