Баптисмын төлөө залбирах

Баптисмын төлөө залбирах Хөвгүүд, охидын хувьд богино, үзэсгэлэнтэй сайхан зүйл нь баптисм бол цэвэр оюун санааны үйл ажиллагаа бөгөөд залбирлаар дамжуулан бэхжүүлсэн итгэл гэж үздэг.

Баптисм хүртэх хүний ​​наснаас үл хамааран итгэл гэдэг нь наснаас хамааралгүй зүйл бөгөөд зүрх сэтгэлийн дуудлагаар залбирал нь энэхүү дуудлагыг бэхжүүлэхэд ашиглагддаг бөгөөд үүнийг хийж чаддаг. зүрх сэтгэлээсээ итгэл, зоригтой гарч ирсэн. 

Хүүхэд баптисм хүртэх тохиолдолд эдгээр нь эцэг эхчүүд бага наснаасаа Их Эзэний ажилд хайрыг өдөөдөг итгэлийн үйлдэл юм.

Баптисмын төлөө залбирах

Баптисмын төлөө залбирах

Энэ бүхний чухал зүйл бол итгэл үнэмшил, бүх мэдлэгээр хийгддэг. Баптисмын төлөө залбирлыг эцэг эх, загалмайлсан эцэг эх эсвэл гэр бүлийн бусад гишүүн, найз нар үүнийг хийж дуудахад хийж болно.  

1) Охидын сүмд залбирах

Хайрт Тэнгэрлэг Эцэг ээ, бид өнөөдрийн амьдралыг танилцуулахаар таны өмнө ирлээ (охины нэр)

Түүний гэр бүлийнхний амьдралд өгсөн бэлгэнд талархаж, таны агуу хүч чадал, мэргэн ухааныг хүлээн авч, өнөөдрийн түүний амьдралд тань адислалыг хүсч байна. 

Тэр эрүүл, хүчтэй, ухаалаг охин байх болтугай; Тэр Есүсийн Мариа шиг эмэгтэй хүн болох хүртлээ таны мэргэн ухаан, удирдамжийн дагуу өсөх болтугай.

Дэлхий дээрх зорилгоо биелүүлэхийн тулд манай охиныг та сонгосон байх болтугай. Энэ нь таныг хэрхэн магтах, үйлчлэх, хайрлахаа мэддэг, таны хүсэлд захирагддаг. 

Дараа нь тэр амьдралынхаа өдөр бүр таны адислал, нэр төр, элбэг дэлбэг байдлыг олж авдаг.

Амен!

Охидууд тэрхүү эмзэг, эмзэг хэсэг нь тэднийг өвөрмөц болгодог тул баптисмын төлөө залбирах нь тэдэнд зориулагдсан байдаг. Бага наснаасаа эхлэн амьдралд тохиолддог бэрхшээлүүд нь хүчтэй бөгөөд тэдний залбирлыг судалж байхдаа өөрсдийгөө баптисм хүртээх шийдвэр гаргахад бид ирээдүйд ашиглах хүчирхэг хэрэгслийг үлдээдэг. 

Энэ нь танд сонирхолтой байж болно:  Санта Мюерте рүү залбирах

2) Хүүхэд баптисм хүртэх залбирал

Хаадын хаан ба Эзэнүүдийн Эзэн, бидний хүүгийн амьдралыг та бүхэнд толилуулах гэж танай алдарт оршихын өмнө энд байна (хүүхдийн нэр).

Биднийг энэ хөөрхөн хүүхдийн эцэг эх байх ёстой гэж үзсэнд Бурханд маш их баярлалаа. Бид та бүхэнд анхаарал тавьж, хайрлаж, амьдралын сайн сайхан замаар хөтлөх болно гэдгээ амлаж байна. Гэхдээ өнөөдөр бид таны бүх амьдралын төлөө адислалыг хүсч байна.

Тэр таны зарц Мосегийн адил "Бурханы найз" болох болтугай. Та амьдралынхаа зорилгыг удахгүй мэдэх болтугай, дэлхийн тогтолцоонд захирагдахгүй, харин бүрэн амжилтанд хүрэх хүсэл эрмэлзэлээ хийцгээе. Тэр таны сургаалыг хүлээн авахад дөлгөөн байж, Бурхан та бүх зүйл гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ухаалаг байг. Утга зохиол, хууль эрхзүйн талаар мэдлэгтэй, үгээр чадварлаг, агуу эх оронч, удирдагч байгаасай.

Тиймээс бид бүх нэрээс дээгүүрх нэрний алдар нэрийн төлөө түүнийг адисална.

Амен!

Өсөлт дундах зам нь хэд хэдэн хүчин зүйлийн нөлөөнд автдаг тул хүүхдүүд бас өөрсдийн гэсэн залбиралтай байдаг. баптисм хүртэх залбирал Ялангуяа хүүхдүүдэд энэ нь хайр, итгэл, хүргэлтийн үйлдэл болдог. Хүүхдийг багаас нь Их Эзэний замд сургах нь юу гэсэн үг болохыг Их Эзэний үг бидэнд хэлдэг ба ийм учраас сүм Бурхан Эцэг, Бурхантай ойр дотно байх мөчүүдээр дүүрэн чин бишрэл, хайрыг, чин бишрэлтэй амьдралаа зориулахыг дэмждэг. түүний бүх гэгээнтнүүдтэй хамт 

3) Христийн шашинтнуудын урилгаар залбирах

Христийн шашинтнуудын урилгаар залбирах

Надад амьдрал өгсөнд Бурханд талархаж байна.
Надад замаа зааж өгсөн эцэг эхдээ баярлалаа.
Намайг хайраа өгсөнд баярлалаа Гэр бүлийнхэндээ.
Эдгэрэлтийг нь зохицуулж өгсөн ивээн тэтгэгчиддээ баярлалаа.

Би 22-р сарын 1-ны Ням гарагт 00 цагт Ядуу манай хатагтайн сүмд баптисм хүртэхийг урьж байна. Дараа нь би чамайг Сан Луис 117-ийн План гудамж дээр байрлах амралтын өрөөнд хооллохыг хүлээж байна. Баярлалаа

Гэр бүл, найз нөхдийнхөө дэргэд байх нь маш чухал юм. Тиймээс, бид таныг аз жаргалтай урих залбирал байх ёстой.

Энэ нь танд сонирхолтой байж болно:  Шударга шүүгчийн залбирал

Энэ бол Христийн мэндэлсний баярын урилгын төлөөх залбирал юм. Баптисмын урилгадаа үүнийг чөлөөтэй ашиглаж болно.

4) Христийн шашны богино залбирал

Амьдралын цорын ганц бүтээгч та бол агуу Бурхан 

Таны амьдралыг адислахын тулд бид таны өмнө байна (хүүхдийн нэр/ нина), та бидэнд хүүгийн өгсөн энэ сайхан хүүхэд.

Өнөөдрөөс эхлэн амьдралаа удирдамж, хамгаалалтаар эхлүүлэхийн тулд та бүхнийг адислах болно. Таны хүү Ариун Сүнс бол түүний хамгийн сайн найз гэдгийг мэддэг хүү маань өсөх болтугай. Түүний амьдрал Абрахамын амьдрал шиг мөнх зорилготой болох болтугай; түүн шиг, чиний үг, сургаалд итгэдэг, тэгвэл зүрх сэтгэл нь Бурханд таалагдах болно. 

Бурханы алдар суунд зориулагдсан бидний адислагдсан, эрүүл, хүчтэй, цэцэглэн хөгжсөн хүү байгаарай.

Амен!

Залбирал нь хичнээн богино эсвэл богино байхаас үл хамааран хүчтэй байдаг. Библид богино хугацаанд болон богино хугацаанд хариулсан богино өгүүлбэрүүдийн талаар ярих олон жишээ бий. Энэ бол бидний анхаарах ёстой зүйл юм. Итгэл найдвар багатай урт залбирал байдаг ба хүчирхэг богино залбирал байдаг, энэ бүгд үргэлжлэх цаг хугацаанаас бус харин таны итгэлээс хамаардаг.

5) загалмайл баптисмын залбирал

Хөндлөн баптисм хүртэх залбирал
Хөндлөн баптисм хүртэх залбирал

Хэрэв та баптисм хүртсэн залбирлыг хэвлэж авахад бэлэн байлгахыг хүсч байвал бид тэдгээрийг загалмай хэлбэрээр байрлуулна. Энэ бол бидний олсон хамгийн үзэсгэлэнтэй зүйл байсан. Бүрэн давуу талыг ашигла!

Энэ нь танд сонирхолтой байж болно:  Бизнесийн төлөө залбирах

Баптисмын төлөө ямар залбирал хийдэг вэ?

Залбирал бидэнд тусалдаг сүнсийг болон сүнсийг ариусгах хэрэгтэй Энэ нь цаг зав гаргаж, сэтгэлийг баяжуулахад зориулдаг тул залбирлын бүх үйл явцад шинэчлэгддэг. Бид залбирахад бэлэн болсон цагаасаа эхлэн энэ нь бидний амьдралд хэрэгжиж эхэлдэг, яагаад гэвэл Бурханд дуулгавартай байх цагаа өгөх нь бидний хийж чадах бусад золиосноос илүү сайн байдаг. Баптисм хүртсэн тохиолдолд Бурханы өмнө сүнслэг амлалт өгсөн болохоор энэ нь бүр ч их байдаг.

Баптисмын залбирал үйлдэхэд бидний сүнсийг бэлдэхэд үйлчилдэг. Хэрэв баптисм нь хүүхдүүдэд байдаг бол эдгээр залбиралуудаар дамжуулан бид ирээдүйгээ бас асууж болох бөгөөд ингэснээр Бурхан үргэлж тэдний алхмуудыг удирдан чиглүүлж, үргэлж нугалахад ойр байлгадаг. 

Эдгээр өгүүлбэрүүд үнэхээр хүчтэй юу?

Бүх залбирлууд итгэлээр бүтээгдсэн нь үнэхээр хүчирхэг бөгөөд энэ нь сүнслэг зэвсэг болсноор бид хаана ч байсан, хэзээ ч хамаагүй хүссэн зүйлдээ ашиглаж болно.

Залбирал нь үхэгсдийн булшин дээрээс босоход хүргэдэг Лазарын жишээн дээр Бурхан хэдэн өдөр үхсэн ба зөвхөн ганц үгтэйгээр амилсан. 

Илүү их залбирал:

Үүнийг хэрхэн хийх талаар олж мэдээрэй
Цөмийг нээх
Испани, Латин журам
Нэмэлт