Христийн цусны залбирал

Христийн цусны залбиралБайна. Католик Сүмд байдаг бүх элементүүдийн дунд Христийн цус хамгийн хүчирхэг зүйл байдаг. Христийн цусанд залбирах.

Энэ нь амилсан Есүс Христийн шархтай гарт хэвээр байгаа тул өнөөг хүртэл амьд хэвээр байгаа элемент юм. Бидний итгэл хүн төрөлхтний хайрын төлөө цус урсаж буй загалмай дээр Есүсийн дүр төрхийг амьд байлгадаг.

Бид ямар ч хүсэлттэй байсан ч Христийн хүчирхэг цус бидний хүссэн бүхнийг өгөх хангалттай хүч чадалтай гэдэгт бид итгэдэг.

Залбирлыг хаана ч хийж болно, зөвхөн гайхамшгийг бидэнд өгсөн гэдэгт итгэх хэрэгтэй.

Христийн цусны залбирал хүчтэй юу?

Христийн цусны залбирал

Бурханд бүх залбирал хүчтэй байдаг.

Хэрэв та итгэлээр залбирвал та хайж буй бүх зүйлээ авах болно.

Бидний Эзэн Есүс Христийн хүчинд итгэж, итгэ.

Хүүхдүүдийн төлөө Христийн цусан залбирал 

Эцэг минь ээ, би чамаас гуйж, миний дуу хоолойг сонсохыг хүсч байна, миний хүү муу компаниас холдож, хар тамхи, архины хэрэглээнд унахгүйн тулд би сэтгэлийн шаналал, гомдол тавьдаг. сургууль, би Есүс Христийн цусны хүчийг бүх зүрх сэтгэлээсээ хүсч байна, Эзэн түүнийг дахин сайн хүн болго.

Эзэн, тэнгэрлэг Эцэг, хүүгийнхээ сэтгэлийг ариусгаж, түүнийг муу, үзэн ядалт, гомдол, айдас, шаналал, ганцаардал, уйтгар гуниг, зовлонгоос цэвэрлэ ... Таны цусаар бид түүнийг бусдыг хайрладаг нэгэн болгон хувиргахыг хүсч байна. , хайрыг дамжуулж, сэтгэлийн шаналалгүйгээр тайван, тайван, эелдэг, эелдэг байдлаар ханддаг бөгөөд үүнийг сүнс нь таны нандин цусаар хамгаалдаг.

Энэрэл нигүүлслийн Бурхан, та бүхнийг мэддэг, бүх зүйлийг хардаг, бидэнд мэргэн ухааныг өг, учир нь бид бол эцэг эх шүү, бид илүү сайн байхыг хүсдэг, тэдэнтэй ойлголцоход минь тусал, та хэдэн настай, хэзээ илүү тайван, эсхүл эсэргүүцдэг болохыг мэддэг.

Өө, Есүс Христийн адислагдсан цус нь Есүсийг, бидний хүү, чиний адислагдсан, ариусгасан цусыг бидэнд урсгаж өгсөн бөгөөд энэ нь түүнд хүч өгөх болно.

Би өөрийнхөө байгаа зүйлийн гүнээс танаас асууж байна.

Амен.

Та хүүхэдтэйгээ хамт байгаа хүүхдүүдийн төлөө Христийн Цусны залбирлыг залбирч болно.

Бидэнд тохиолдож болох хамгийн сайхан зүйлтэй хүүхдүүд. Байна уу бидний хайрын үр жимс энэ дэлхий дээр бүх зүйл амьдрал дээр хэрэгжих болно гэсэн итгэлээр бид тэднийг хүлээн авч байна.

Энэ нь танд сонирхолтой байж болно:  Нас барагсдын төлөө залбирах

Гэхдээ бид, эцэг эхийн хувьд, амьдралд тааламжгүй, Цусыг мэдрэх тохиолдол байдаг Христ Энэ нь бидний цорын ганц найдвар болдог.

Хүүхдүүдээсээ хүсэх нь бидний хийж чадах хамгийн зоригтой хайр юм.

Хэцүү тохиолдолд Христийн цусыг залбир 

Ай Есүс Христийн адислагдсан цус! Хүний болон бурханлиг цусыг цэвэршүүлэн, намайг угааж, цэвэрлэ, намайг уучилж, чиний оршихуйгаар дүүргэ. Хүч чадал өгдөг цусыг ариусган, би та нарын тахилын ширээн дээр байх ёслол дээр бишрэн хүндэтгэдэг, таны хүч чадал, чихэрлэг байдалд итгэдэг, намайг бүх муу зүйлээс аврах болно гэдэгт би итгэдэг бөгөөд би өөрийнхөө байгаа гүнээс асуудаг: сэтгэлийн минь гүн рүү нэвтрэн ор. Үүнийг цэвэрлээрэй, зүрх сэтгэлээ дүүргэж, үүнийг хуураарай.

Загалмайд үнэ цэнэтэй цус урсаж, Есүсийн Ариун Зүрхэнд цохилж, би чамайг бишрэн шүтэж, магтаал, хайраа хүндэтгэн өргөл өргөж, Их Эзэн Таны Цус, Амьдралд талархаж байна, учир нь бид аврагдаж, тэдний өмнө хамгаалалт авсан. Бидний эргэн тойронд байгаа бүх зүйл муу байна.

Цусных нь үнэтэй бэлгийг надад өгсөн Есүс, мөн Калгари дээр зоригтой, өгөөмөр бууж өгснөөр та намайг бүх толбоос цэвэрлэж, миний золигийн үнийг асгасан; Өө, Есүс Христ минь, тахилын ширээн дээр миний амьдрал, та надтай амьдралаа холбодог, та бүх мэддэг ач ивээлийн эх үүсвэр, мөн түүний үр хүүхдэд өгсөн Бурханы агуу бэлэг бол та бидэнд мөнхийн хайрын сорилт, амлалт юм.

Өөрийн сул тал, эмзэг байдал, намайг хүрээлж буй муу муухай байдлаас намайг хамгаалах чадварыг минь баттай болгож өгдөг таны хүч чадал, хүч чадлаар би аврагдаж, хамгаалагдсан бүхий л боломжийг би үнэлдэг. өөрсдийн хүч чадал, боломжоосоо илүү үргэлж биднийг хувцасладаг чөтгөрийн дурсамжууд.

Бидний амьдралыг харанхуйгаас болон хор хөнөөл учруулахаар ирдэг муу ёрын зэмсгээс чөлөөлдөг хааны Цус болсонд баярлалаа.

Амен.

Тэр хүн төрөлхтнийг хайрлахын төлөө амиа өгсөн тэр мөчид Христийн цус цацаж, үүний дотор Бурханы хүч нь бидэнд хэрэгтэй гайхамшгуудыг өгөхөд төвлөрчээ.

Тэд хэцүү хүсэлт байж болноБайна. Зөвхөн ер бусын хүч чадалтай, тэр нь Христийн Цусны хүч байж чаддаг жинхэнэ гайхамшиг.

Энэ залбирлыг гэр бүл эсвэл найз нөхдийн хамт хийж болно, хамгийн чухал зүйл бол бид итгэх ёстой гэдгийг мэдэх явдал юм. Энэ бол залбирал үр дүнтэй байхын баталгаа юм. 

Асуудлыг арилгахын тулд Христийн цусанд залбир 

Асуудал ихэнх тохиолдолд бидний дотор үлдэж, танд хор хөнөөл учруулдаг. Нойргүй шөнийг өнгөрөөж, одоо байгаа бэрхшээлтэй нөхцөл байдлын талаар бодоод энэ нь бие махбодийн үр дагаврыг авчирдаг. 

Асуудал бэрхшээлийг гаднаас, гэр орноосоо, тэр ч байтугай ойр дотны хамаатан саднаасаа хөөж гаргах нь зайлшгүй хийх ёстой ажил бөгөөд Христийн Цусны хүч бидэнд тусалж чадна.

Энэ нь танд сонирхолтой байж болно:  Бизнесийн төлөө залбирах

Энэ тодорхой хүсэлтийн хамт залбирч, Их Эзэний хариу үйлдэл одоо байгаа гэдэгт итгээрэй.

Христийн цусаар хамгаалагдсан

Эзэн Есүс, Таны нэрээр, Таны эрхэм Цусны хүчээр дайсан бидэнд хор хөнөөл учруулахыг хүссэн хүн, баримт, үйл явдлыг бид лацдан холбодог.

Есүсийн Цусны хүчээр бид агаарт, дэлхий дээр, усанд, галд, газар доор, байгалийн Сатаны хүч, тамын гүнд, эл мундо бид өнөөдөр хөдлөх болно.

Есүсийн Цусны хүчээр бид хорон муу хүний ​​бүх оролцоо, үйл ажиллагааг тасалдаг.

Бид Есүсээс адислагдсан Виржинийг Гэгээн Майкл, Гэгээн Габриэль, Гэгээн Рафаэль болон Сантос Анжелес дахь бүх шүүхийн хамт дагалдан явуулсан байшин, ажлын байрандаа хүргэхийг хүсч байна.

Есүсийн Цусны хүчээр бид байшингаа, тэнд амьдардаг бүх хүмүүсийг (тус бүрийг нь нэрлэ), Их Эзэн үүнийг илгээдэг хүмүүс, түүнчлэн бидэнд өгөөмрөөр илгээсэн хүнс, бараа бүтээгдэхүүнийг битүүмжилдэг. хангамж

Есүсийн Цусны хүчээр бид газар, хаалга, цонх, эд зүйл, хана, шалыг битүүмжилж, амьсгалж буй агаар, итгэлээрээ бид Түүний Цусыг бүхэл бүтэн гэр бүлийнхээ эргэн тойронд байрлуулдаг.

Есүсийн Цусны хүчээр бид энэ өдөр болох газруудаа, бидэнтэй харьцах хүмүүс, компани, байгууллагуудыг битүүмжилнэ (тус бүрийг нь нэрлэ).

Есүсийн Цусны хүчээр бид материаллаг болон оюун санааны ажил, гэр бүлийнхээ бизнес эрхлэгчид болон бидний ашиглах тээврийн хэрэгсэл, зам, агаар, зам, тээврийн хэрэгслийг битүүмжилдэг.

Таны нандин Цусаар бид эх орныхоо бүх оршин суугч, удирдагчдын үйлдэл, оюун ухаан, зүрх сэтгэлийг битүүмжилж, ингэснээр таны амар тайван, зүрх сэтгэл үүрд орших болно.

Таны цус, амь амьдралд тань талархаж байна. Учир нь тэдний ачаар бид аврагдаж, бүх муу зүйлээс аврагдсан юм.

Амен.

Глория ТВ

Христийн Цустай хамгаалах энэхүү залбирал маш хүчтэй юм!

Муу муухай амьтан бидэнд хүрэхгүйн тулд Христийн хүчирхэг цус биднийг хүрээлэн буй хамгаалалтын халхавчаар бүрхэхийг биднээс хүсч болно. Бид ч, нялх хүүхдүүд ч, гэр бүл, найз нөхөд нь ч ялгаагүй.

Ийм зүйл тохиолдсон шиг шинэ гэрээслэл биднийг гэрлэн дохио дээр цацаж ирсэн хамгаалалтын бэлэгдэл гэж хэлсэн, үүний адилаар бид өнөөдөр Христийн цус бидний байшингийн үүдэнд хадгалагдаж байдаг мөн бидний тухай биднийг бүх муу муухай байдлаас хамгаал.  

Энэ нь танд сонирхолтой байж болно:  Сэтгэлийн залбирал

Өдөр бүр залбирах

Бурхан минь надад туслахаар ирэв, Эзэн минь, надад туслаач.

Орчлон ертөнцийн хаан, хаадын хаан болох Христийн, үнэт гэтэлгэгч цусыг хүчирхэг хамгаалахыг би уриалж байна.

Эцэг Бурханы нэр, Бурханы Хүү, Бурханы Ариун Сүнсний нэрээр: Есүс Христийн Цусны хүчээр би өөрийн ухамсаргүй, ухаангүй, ухаангүй, шалтгаан, миний зүрх сэтгэл, мэдрэмж, мэдрэхүй, бие махбодь, сэтгэцийн байдал, материаллаг болон сүнслэг оршихуй.

Бурхан минь надад туслахаар ирэв, Эзэн минь, надад туслаач.

Би байгаа бүх зүйл, байгаа зүйл, чадах бүх зүйл, миний мэддэг бүх зүйл, Эзэн Есүс Христийн Цусны хүчээр битүүмжилж, хамгаалагдсан байдаг. Бурхан минь, надад туслаач, Эзэн минь, надад туслаач гэж яаравчлаарай.

Би өнгөрсөн, одоо, ирээдүйгээ битүүмжилж, төлөвлөгөө, зорилго, мөрөөдөл, хуурмаг зүйл, хийж бүтээсэн бүхэн, эхлүүлсэн бүхэн, миний бодож, хийж байгаа бүх зүйлийг битүүмжилж, Есүс Христийн Цусны хүчээр сайтар битүүмжилж, хамгаалж байдаг. Эзэн. Бурхан минь, надад туслаач, Эзэн минь, надад туслаач гэж яаравчлаарай.

Би өөрийн хүн, гэр бүл, эд хөрөнгө, байшин, миний ажил, бизнес, гэр бүлийн модыг бүгдийг нь битүүмжилж, хамгаалж, Эзэн Есүс Христийн Цусны хүчээр хадгалдаг.

Бурхан минь надад туслахаар ирэв, Эзэн минь, надад туслаач.

Би Есүсийн шархадсан хажуугийн шарханд өөрийгөө нууж, Ариун Сэрсэн Мэригийн Гайхамшигт зүрхэнд өөрийгөө нуух болно. Ингэснээр тэдний хорон санаа, муу үгс, үйлдлүүд, муу хүсэл, хууран мэхлэлтүүдээр хэн ч, хэн ч надад нөлөөлөхгүй. ингэснээр миний сэтгэлийн хөдлөл, эдийн засаг, эрүүл мэнд, хэн нэгэн нь тэдний өвчин, атаархал, муухай нүд, хов жив, гүтгэлэг, ид шид, илбэ, шившлэг, өсгийтэй хамт надад хохирол учруулж болохгүй.

Бурхан минь надад туслахаар ирэв, Эзэн минь, надад туслаач.

Миний бүх оршихуй битүүмжлэгдсэн, миний эргэн тойрон дахь бүх зүйл битүүмжлэгдсэн, би ……. Намайг гэтэлгэгчийн хамгийн үнэ цэнэтэй цусаар үүрд хамгаалдаг.

Амен, амен, амен.

Залбир залбирал Христийн цусаар өдөр бүр ирдэг

Энэ бол гэр бүлд итгэлийг хадгалахаас гадна гишүүн бүрийн бие махбодийн болон оюун санааны эв нэгдлийг хангахад тусалдаг заншил юм.

Бүх хүчирхэг Бурханы оршихуйгаас өмнө шинэ өдрийг танилцуулахын тулд өглөө хийж болно. Та есөн өдрийн өгүүлбэрийн дарааллыг хийж эсвэл аяндаа залбирч болно. Хамгийн чухал зүйл бол үүнийг хийхээ болихгүй байх явдал юм.

Итгэл үнэмшлийг задлахад амархан мэт санагддаг хэдэн зууны үе байдаг бөгөөд өдөр тутмын залбирал үр өгөөжөө өгдөг тэр мөчид байдаг. Христийн цусаар дамжуулан бидний өдөр адислагдах нь чухал бөгөөд хүчирхэг болохыг хүсч байна. 

Христийн Цустай залбирал хүч чадалтай гэдэгт үргэлж итгэдэг.

Илүү их залбирал:

 

Бүтээлч зогсолт
IK4
Онлайн хайх
Онлайн дагагчид
хялбар боловсруулна
мини гарын авлага
яаж хийх вэ
ForumPc
Тайвшир
Лава сэтгүүл
замбараагүй
трик номын сан
Бүсийн баатрууд