മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന

മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന അത്തരമൊരു ഭയാനകമായ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആശ്വാസം നേടാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഒരു അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് അനുഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ വേദനയാണ്, കാരണം അവന് ജീവൻ നൽകിയ, അവന്റെ വളർച്ചയിൽ അവനെ നയിക്കുകയും അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയോട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത് മറികടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സങ്കടമാണ്, എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ സഹായത്തോടെ അത് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാം. 

ഇത് ഒരു പ്രധാന പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽപ്പോലും, ഈ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് ഏത് നിമിഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

അതുകൊണ്ടാണ് അക്കാറ്റോളിക് വിശ്വാസത്തിൽ, നാം കടന്നുപോകുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അവലംബിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശദവും കൃത്യവുമായ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന

ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിരവധി ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ടാകാം, അതിലൊന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആശ്വാസം, മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യവും ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ ശക്തി നേടുന്നതും ആ മറ്റൊരു മാനവുമായി കുറച്ച് ആശയവിനിമയം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ്, ഇത് ഒരു അമ്മയെപ്പോലെ മൃദുവും സ്നേഹവുമുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗീയ സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നും സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കുന്നതായും ആസ്വദിക്കുന്നതായും ഉള്ള സുരക്ഷ നൽകുന്നു ദൈവമുമ്പാകെ ശരിയായ ജീവിതം നയിച്ചതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ. 

മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യം, ഒരു അമ്മയുണ്ടായതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് നന്ദി പറയാനും അവളുടെ ശാശ്വത വിശ്രമം ആവശ്യപ്പെടാനുമാണ്. ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗത്തെ അപ്പുറത്തുള്ള വെളിച്ചം കണ്ടെത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ സ്വയം സമാധാനം അനുഭവിക്കാനുള്ള മാർഗമാണിത് മരണം.  

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  സങ്കീർണതകളില്ലാതെ പ്രസവത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക

1) മരിച്ചുപോയ ഒരു അമ്മയ്‌ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന

“കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു, ദൈവപുത്രൻ, ഭൂമിയിൽ ഒരു അമ്മ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കന്യകാമറിയം; ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ച നിങ്ങളുടെ ദാസനായ എൻ…

ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ വിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ, അവൾക്ക് ഭൂമിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് തുടരാം. നിങ്ങളുടെ കരുണാമയമായ സംരക്ഷണത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക. എന്നേക്കും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്നവരേ. 

ആമേൻ. ”

സാധാരണയായി, മരിച്ചുപോയ ഒരു ഹ്രസ്വ അമ്മയ്‌ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഏറ്റവും മനോഹരമാണ്.

ഞങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ നിരവധി പ്രാർത്ഥനാ മാതൃകകളുണ്ട്, കൂടാതെ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾക്കിടയിൽ മന or പാഠമാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഹ്രസ്വ വാചകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഏകാന്തതയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചിലപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കാനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഓമന്റോകൾ ചെലവഴിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ നിമിഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം സമയം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലൊന്ന് ഉയർത്താൻ കഴിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, പക്ഷേ അത് സങ്കടത്തെ മറികടന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാത്രമേ നേടാനാകൂ.  

2) മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന

“ഓ എന്റെ അമ്മ, ഞാൻ അത് അർത്ഥമാക്കി
നീ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയും വടക്കും ആയിരുന്നു,
നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്താണ്,
ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി,
ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി,
നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന്,
നീ പോയി സ്വർഗത്തിലേക്കു പോയി
നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി,
നിങ്ങൾ അയൽക്കാരനെയും ദരിദ്രരെയും സഹായിച്ചു,
എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധവാന്മാരാണ്,
നിരവധി മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മറക്കാം, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം, ചിരി ...
ഇന്ന് എന്റെ പിതാവേ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു
വളരെ താഴ്മയോടെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുക
എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുക;
എന്റെ അമ്മയിലേക്കുള്ള വഴി എന്നെ കാണിക്കൂ
അതു കർത്താവേ,
അവളെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുക.
എന്റെ അമ്മ, അവളുടെ ശവക്കുഴിയിലെ ഒരു പുഷ്പം വാടിപ്പോകുന്നു
നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലെ ഒരു കണ്ണുനീർ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു
നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു.
അവൾക്കുവേണ്ടി നിരന്തരമായ പ്രകാശം പ്രകാശിക്കുന്നു, അവൾ സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കട്ടെ.
ആമേൻ. ”

മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്‌ക്കായുള്ള ഈ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ?

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  വളരെ പ്രയാസകരവും നിരാശാജനകവുമായ കേസുകൾക്കായി സെന്റ് ജൂഡ് തദ്ദ്യൂസിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

മക്കളുടെ ക്ഷേമം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പാക്കുന്ന മാധുര്യവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരാണ് അമ്മമാർ. മാതൃകാപരമായ ഒരു അമ്മയുടെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ അമ്മയാണ്, തന്റെ മകനെ സ്നേഹിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും അറിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

The ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് അമ്മമാർ ദൈവവുമായുള്ള ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ സ്രഷ്ടാവ് അവൾ അവരുടെ മക്കളെ പോറ്റി എടുക്കൽ ദൈവത്തിൻറെ സൈഡ് എന്ന് ആശയം ഉയർത്താൻ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞു എന്ന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ഇലകൾ. 

3) സ്വർഗത്തിലുള്ള എന്റെ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക

"ഓ അച്ഛാ, വേദനയുടെ നിത്യ നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രം ആശ്വാസം.
നിങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദു ourn ഖിക്കുന്നു, പ്രിയ അമ്മ, ഈ സങ്കട നിമിഷത്തിൽ,

വളരെയധികം വേദന, വളരെയധികം കഷ്ടത, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ ശൂന്യത വിടുന്നു,

അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥാ, ക്ഷമ അവരുടെ പാപങ്ങൾ, മരണത്തിന്റെ വാതിലിലൂടെ കടന്നുപോകുക,

നിങ്ങളുടെ പ്രകാശവും ശാശ്വത സമാധാനവും ആസ്വദിക്കുക.

സർവശക്തനായ ദൈവം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ കൈകളിൽ ഇട്ടു. നിങ്ങളെ സഹവസിക്കാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ വിളിച്ച ഞങ്ങളുടെ അമ്മയോട്. സ്വർഗത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ നിത്യമായ വിശ്രമം അവനു നൽകുക. എന്റെ അമ്മ, എന്റെ ശക്തിയുടെ വഴികാട്ടിയും വടക്കുമാണ് നീ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,

ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്താണ് എന്നതിന് നന്ദി, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി,
ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാണെന്നതിന് നന്ദി,
നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി,

ഭൂമിയിലെ നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു, മറ്റുള്ളവരെയും ദരിദ്രരെയും സഹായിച്ചു,

നിരവധി മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, ശബ്‌ദം, പുഞ്ചിരി ...
ഇന്ന് എന്റെ പിതാവേ, ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുക

എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വഴി കാണിക്കുക,

കർത്താവേ,, അവളെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുക.
എന്റെ അമ്മ, അവളുടെ ശവക്കുഴിയിലെ ഒരു പുഷ്പം വാടിപ്പോകുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു കണ്ണുനീർ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു
നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനായുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന, ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായി പ്രകാശം ലഭിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കട്ടെ.
ആമേൻ."

സ്വർഗത്തിൽ മരിച്ച എന്റെ അമ്മയോട് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  സാൻ മാർക്കോസ് ഡി ലിയോണിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ഒരു അമ്മ, നിങ്ങൾ എത്ര മോശപ്പെട്ട കുട്ടികളാണെങ്കിലും, അമ്മമാരെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തുറന്ന കൈകളുണ്ട്.

ഈ അമ്മമാർ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, അവർ സ്നേഹപൂർവ്വം തുടരുകയും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഞങ്ങളെ നയിക്കാനും തുടരും.

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, പിതാവായ അതേ കർത്താവായ ദൈവത്തിനടുത്തായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു അമ്മ ഒരു അമ്മയ്‌ക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 

എനിക്ക് എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം?

എല്ലാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താം.

ശബ്ദം ഉയർത്താനോ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിക്കാനോ അത് ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കാനും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വിശ്വാസം സജീവവും ഉണർന്നിരിക്കുന്നതുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് പോകേണ്ട ഇടം നേടുക.

മെഴുകുതിരികൾ, സ്ഥലം, ഞങ്ങൾ അത് താഴ്ന്ന, ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ചെയ്താൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രമാണ്, എന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യാൻ കഴിയും. 

മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്‌ക്കായി ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകൾ:

ട്രിക്ക് ലൈബ്രറി
ഓൺ‌ലൈൻ കണ്ടെത്തുക
ഓൺലൈൻ അനുയായികൾ
എളുപ്പത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക
മിനി മാനുവൽ
എങ്ങനെ ചെയ്യണം
ഫോറംപിസി
ടൈപ്പ് റിലാക്സ്
ലാവാമാഗസിൻ
തെറ്റുപറ്റുന്നവൻ