ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥന

ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥന മനസ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പരമോന്നതന്റെ കൈകളിൽ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ.

ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ, പറ്റിനിൽക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കൂടാതെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമാധാനവും സമാധാനവും നൽകുന്നു.

എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ കൈയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല.

അവൻ നമ്മുടെ രോഗശാന്തിക്കാരനാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊന്നുമില്ലെന്നും ദൈവവചനം പറയുന്നു. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാ പ്രക്രിയയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിടും.

ഒരു ഓപ്പറേഷനായുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥന

ഒരു ഓപ്പറേഷന് മുമ്പും ശേഷവും ശേഷവും വേദനയുടെയും വേദനയുടെയും നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രാർഥനയ്ക്ക് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെയും ശാന്തമാക്കാം.

നാം ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുക അവനോട് നിലവിളിക്കാൻ അവൻ പറയുന്നു, അവൻ നമ്മെ മഹത്തായതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും, അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്, ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിന്റെ ശാന്തത, അവനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള വിശ്വാസം. അത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നാം ജീവിക്കാൻ വിധേയരാകുന്നു എന്ന ആശങ്കയുടെ എല്ലാ സമയത്തും ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം പ്രധാനമാണ്.

പിതാവിനോട് അവന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ളത്, അവനെ ദൈവപുത്രനായി അംഗീകരിക്കുന്നു, എല്ലാം ശക്തമാണ് ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സമാധാനത്തോടെ നിറയ്ക്കാനും.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് ഡോക്ടർ, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തീയതികൾ, ശസ്ത്രക്രിയ തുടരുന്ന രീതി എന്നിവപോലുള്ള നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

അതിനാൽ ഇത് മാത്രമല്ല പ്രധാനം  ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, പക്ഷേ ആശുപത്രിക്ക് മുമ്പുള്ള മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ.

ഒരു ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ്

ദൈവമേ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നെ പരിപാലിക്കുക, എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക
എന്റെ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ജ്ഞാനവും നൈപുണ്യവും നൽകുക
സ്നേഹത്തോടും ആശ്വാസത്തോടും കൂടി നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ
ആമേൻ

https://es.aleteia.org

ഒരു ഓപ്പറേഷന് മുമ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവജാലത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണം ദൈവം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നുവെന്നും ആണ്, അവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് അഭ്യർത്ഥനകൾ.

പ്രാർത്ഥനയിൽ, എന്താണെന്നോ അല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചോ നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷത്തെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്നും അത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമാണെന്നും വ്യക്തമായിരിക്കണം.

ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക, അരക്ഷിതാവസ്ഥ, ഭയം, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലതും ചീത്തയും അവനോട് പറയുക.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകിയതിന് നന്ദി.

ഒരു ബന്ധുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 

സർ, നിരവധി ഡോക്ടർമാർ, അവരുടെ തൊഴിൽ പ്രേമികൾ
അവർ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലാണ്.
ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദാനത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു
നിങ്ങൾ അവനു നൽകി.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിരവധി ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു
അവർക്ക് ഒരു പരിഹാരമോ ചികിത്സയോ ലഭിക്കില്ല.
കർത്താവേ, നിങ്ങൾ തുടരുക
ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയും മരണം.
അന്തിമഫലം നിങ്ങളുടെ ദൈവിക കൈകളിൽ മാത്രമാണ്.
കർത്താവേ, മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുക
ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരുടെ
രോഗിയായ എന്റെ ശരീരത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ ദിവ്യശക്തിയാൽ അവന്റെ കൈകളെ നയിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ അപാരമായ ദയയ്ക്ക് നന്ദി.
ആമേൻ.

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നയാൾ ഒരു ബന്ധുവാണെങ്കിൽ, ദി പ്രാർത്ഥന ഇത് പ്രക്രിയയിലുടനീളം മുമ്പും പരിപാലിക്കുകയും വേണം.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  ബിസിനസ്സിനായുള്ള പ്രാർത്ഥന

ഇടപെടുന്നതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗത്തിന് എങ്ങനെ നല്ല g ർജ്ജം പകരാമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ഇത് ക്രിയാത്മകവും സജീവവുമായ വിശ്വാസത്തോടെ തുടരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. 

ഒരു കുടുംബാംഗത്തിനായി നിഷേധാത്മക മനോഭാവത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പും എല്ലാത്തിൻറെയും അവസാനത്തിലും കുടുംബാംഗത്തിന് ശക്തിയും പ്രോത്സാഹനവും വിശ്വാസവും ധൈര്യവും നൽകുന്ന വിശ്വാസിയുടെ മനോഭാവം നാം നിലനിർത്തണം. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം.

അതിനാൽ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നു

സ്വർഗ്ഗീയപിതാവേ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ
ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ധൈര്യം
എന്റെ ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും ശ്രദ്ധിക്കുക
നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക
ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധരെ നയിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയും
എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ചികിത്സയും പരിചരണവും അനുഗ്രഹിക്കൂ
നിന്റെ ശക്തിയാൽ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണമേ
അതിനാൽ എനിക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാനും സുഖപ്പെടുത്താനും കഴിയും
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ
ആമേൻ

https://es.aleteia.org

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയയ്ക്കാൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ, ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദുരാത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് സാധുവായ അഭ്യർത്ഥനകളാണ്. 

ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കാണാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ഞങ്ങൾ‌ക്കൊപ്പം കേൾക്കാൻ‌ കഴിയുമെന്നതും പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ‌ ആ നല്ല g ർ‌ജ്ജങ്ങൾ‌ പുറത്തുവിടുകയും ഈ വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഈ പ്രക്രിയകളിലൊന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും കുടുംബാംഗത്തിൻറെയോ സുഹൃത്തിൻറെയോ പരിചയക്കാരുടെയോ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. 

വാക്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമോ?

പ്രാർത്ഥനയുടെ വസ്തുത അതിനെ സുരക്ഷിതവും ശാന്തവുമാക്കുന്നു.

എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മറ്റൊന്നില്ല.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭയങ്കരമായ സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളിലുണ്ട് എൽ മുണ്ടോ.

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാം ശരിയാകും.

നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ഓപ്പറേഷനായുള്ള പ്രാർത്ഥന?

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനത്തിൽ അഭിപ്രായമിടാൻ മടിക്കരുത്.

ഇതിനകം സംഭവിച്ച അതേ പ്രശ്‌നത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മറ്റ് ആളുകളെ ഈ രീതിയിൽ സഹായിക്കുക.

ദൈവത്തോടൊപ്പം പോകുക.

ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകൾ:

ട്രിക്ക് ലൈബ്രറി
ഓൺ‌ലൈൻ കണ്ടെത്തുക
ഓൺലൈൻ അനുയായികൾ
എളുപ്പത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക
മിനി മാനുവൽ
എങ്ങനെ ചെയ്യണം
ഫോറംപിസി
ടൈപ്പ് റിലാക്സ്
ലാവാമാഗസിൻ
തെറ്റുപറ്റുന്നവൻ