Блудниот син

Блудниот син

Параболата за блудниот син се наоѓа во Библијата во Евангелието според свети Лука во поглавјето...

Леер Мас