Молитва за бизнис

Молитва за бизнис

Молитва за бизнис Духовниот свет е реалност од која не можеме да избегаме ниту да ја игнорираме, бидејќи…

Леер Мас

Молитва молитва

Молитва молитва

Молитвата за спокојство е упатена до Рајнхолд Нибур, кој бил филозоф, теолог и писател од Соединетите Американски Држави. Дали…

Леер Мас