Молитви на верата

Кога католик се чувствува беспомошно, незаштитено или има нешто што го обзема, првото нешто што го прават кога ќе се соочат со тоа е...

Леер Мас