Ny fanomezan'ny Fanahy Masina

Ny fanomezan'ny Fanahy Masina

Mba hahafantaranao ny atao hoe fanomezam-pahasoavana avy amin’ny Fanahy Masina, dia mila mijery ao amin’ny soratra masina ianao, ilay taratasy izay…

Leer Más

Ilay zanaka adala

Ilay zanaka adala

Ny fanoharana momba ny Zanaka adala dia hita ao amin’ny Baiboly ao amin’ny Evanjely araka an’i Md Lioka ao amin’ny toko...

Leer Más