Vavaka ho an'ny reny efa maty

Vavaka ho an'ny reny efa maty

Ny vavaka ho an’ny reny efa nodimandry dia afaka manampy antsika hahazo fampiononana ilaintsika amin’ny fotoan-tsarotra toy izany. Very tamin’ny...

Leer Más

Vavaky ny Mpitsara marina

Vavaky ny Mpitsara marina

Ny vavaka amin’ny Mpitsara marina dia iray izay miantefa amin’i Jesosy Kristy Tompo hany mpitsara antsika eo anatrehan’Andriamanitra Ray. dia…

Leer Más

Vavaka hatao batisa

Vavaka hatao batisa

Ny vavaka ho an'ny batisan'ny zazalahy sy zazavavy, fohy sy tsara tarehy, dia miankina amin'ny hoe ny batisa dia hetsika iray ...

Leer Más

Vavaka ho an'ny tso-drano

Vavaka ho an'ny tso-drano

Ny vavaka amin’ny Sakramenta Masina dia litorjia izay atao hatrany amin’ny finoana katolika. Tokony hifankafantatra ny mpino rehetra...

Leer Más

Vavaka fisaorana

Vavaka fisaorana

Ny vavaky ny tso-drano dia tokony ho eo am-bavantsika mandrakariva satria amin'izany no ahafahantsika mametraka ho fefy...

Leer Más

Vavaka fitambarana

Vavaka fitambarana

Ny vavaka fahatoniana dia natao ho an'i Reinhold Niebuhr izay filozofa, teolojiana ary mpanoratra avy any Etazonia. dia…

Leer Más