vavaka maraina

vavaka maraina

Rehefa manomboka ny andro dia izao no fotoana tsara indrindra ametrahana an'Andriamanitra ho an'ny zavatra rehetra…

Leer Más

Vavaka Dominion

Vavaka Dominion

Izany dia vavaka natao mba hitazonanao olona iray eo amin'ny fiainanao mandritra ny fotoana tianao…

Leer Más

Vavaka ho an'ny marary

Vavaka ho an'ny marary

Anisan’ny fitalahoana azontsika angatahina amin’Andriamanitra, mba hamindrany fo amin’izay rehetra tratry ny aretina,…

Leer Más

Vavaka Ny Fanekem-pinoana

Vavaka Ny Fanekem-pinoana

Indrindra fa tao anatin’ny zato taona voalohany taorian’ny nahafatesan’i Kristy, ny fiangonana dia niatrika olana amin’ny fananana...

Leer Más

Vavaka vola

Vavaka vola

Ny vavaka atao amin’i San Judas Tadeo dia anisan’ny hianarantsika ho vavaka fitadiavam-bola, hisarihana...

Leer Más

Vavaka ataon'ny Tanana Mahery

Vavaka ataon'ny Tanana Mahery

Ny Tanana Mahery dia sarin’ny tanan’i Kristy rehefa nohomboana tamin’ny hazo fijaliana, niaraka tamin’ny ratra tamin’ny fantsika teo amin’ny…

Leer Más