Spēcīga Svētā Gara lūgšana, lai stiprinātu garu, ir paredzēts, lai stiprinātu garu un vairo ticību. Ieteikts visiem cilvēkiem, kuri vēlas iekšēju mieru un kuriem ir jābūt kopībā ar Dievu. Vai jums ir nepieciešama gaisma jūsu ceļā? Tātad zināt šo spēcīgo lūgšanu y iemācieties atrast harmoniju, kuras trūkst jūsu dzīvē.

Spēcīga Svētā Gara lūgšana, lai stiprinātu garu

La Svētā Gara lūgšana Tas ir labi zināms, tāpēc ir daudz versiju. Gan tiem, kas vēlas sasniegt labvēlību, gan tiem, kuri vēlas aizsardzību, un pat tiem, kas vēlas sasniegt Svētā Gara dāvanas.

Tad, kad jūs lūdzaties Svēto Garu, dariet to ar ticību un neatlaidību, katru dienu lūdzieties par savām mīlestības, miera un piedošanas dāvanām. Tagad, kad jūs zināt šīs lūgšanas mērķi, ir pienācis laiks tos zināt.

Svētā Gara lūgšana lūgt septiņas dāvanas

Mēs atdalām Svētā Gara lūgšana atbilstoši tam, ko vēlaties. Šajā gadījumā lūgšana ir paredzēta tiem, kas vēlas sasniegt savas septiņas dāvanas, kas ir gudrība, saprāts, padoms, spēks, zinātne, bailes no Dieva un dievbijība.

„Nāc, gudrības gars! Es esmu devis norādījumus savai sirdij, lai es varētu novērtēt un mīlēt debesu preces un likt tās visu zemes mantu priekšā. Slava Tēvam Nāc, saprāta gars! Apgaismojiet manu prātu, lai es saprastu un pieņemtu visus noslēpumus un būtu pelnījis iegūt pilnīgas zināšanas par jūsu, Tēva un Dēla. Slava Tēvam.

Nāc, padoma gars! Palīdziet man visās šīs nestabilās dzīves lietās, esiet paklausīgi savai iedvesmai un vienmēr vadiet mani uz dievišķo baušļu pareizā ceļa. Slava Tēvam Nāc, spēka gars! Stiprini manu sirdi visās nepatikšanās un nepatikšanās un dod manai dvēselei drosmi pretoties visiem taviem ienaidniekiem. Slava Tēvam.

Nāc, zinātnes gars! Liec man ieraudzīt visu šīs pasaules kritušo mantu iedomību, lai es tās varētu izmantot tikai savai dvēselei lielākam godam un pestīšanai. Slava Tēvam, Žēlsirdības Gars! Nāc dzīvot manā sirdī un paklanīties patiesai dievbijībai un svētai Dieva mīlestībai. Slava Tēvam ".

Svētā Gara lūgšana meklēt iekšēju mieru

šis Svētā Gara lūgšana paredzēta tiem, kas vēlas iekšēju mieru un atbrīvošanu.

“Ak Svētais Gars, parādiet man ceļu, kas ved uz maniem ideāliem.

Jūs, kas sniedzat dievišķo dāvanu aizmirst un piedot visu ļaunumu, kas man ir izdarīts, netīšām un kā daļa no manas dzīves krāsas.

Tagad es vēlos jums pateikties un vēlreiz apstiprināt, ka es nekad nevēlos pamest, ka man ir maz no jums un ka jums ir mazliet no manis, lai būtu kopā ar jums mūžīgajā godībā. Āmen.

Svētā Gara lūgšana - stiprināt sirdi

Šī ir pazīstamākā Svētā Gara lūgšana, ko var darīt tiem, kas vēlas stiprināt savu sirdi.

„Nāc, gudrības gars! Apvienojieties no sirds, lai es mīlētu un novērtētu debesu labumus un būtu klāt visām zemes īpašībām. Slava Tēvam Nāc, saprāta gars! Apgaismojiet manu prātu, lai es varētu saprast, aptvert visus noslēpumus un būtu pelnījis iegūt pilnīgas zināšanas par jūsu, Tēva un Dēla. Slava Tēvam.

Nāc, padoma gars! Palīdziet man visā šajā nestabilajā dzīvē, esiet maigs pret jūsu iedvesmu un vienmēr vadiet mani uz dievišķo baušļu pareizā ceļa. Slava Tēvam Nāc, spēka gars! Nostipriniet sirdi pret visiem traucējumiem un nelabvēlībām, dodiet man dvēselei drosmi pretoties visiem ienaidniekiem. Slava Tēvam.

Nāc, zinātnes gars! Ļaujiet man redzēt visu to preču, kuru derīguma termiņš ir beidzies, šitās pasaules iedomību, lai es tās neizmantoju, izņemot jūsu lielāku slavu un manas dvēseles pestīšanu. Slava Tēvam Nāc, Žēlsirdības Gars! Nāciet dzīvot manā sirdī un sliecieties uz patiesu dievbijību un Dieva svēto mīlestību. Slava Tēvam.

Nāc, Svēto Dieva baiļu gars! Nodod manu miesu ar savu svētību, lai man vienmēr būtu Dievs klāt un izvairītos no tā, kas Viņa Dievišķās Majestātes acīs varētu būt necieņa. Slava Tēvam ".

Tagad, kad esat iemācījušies Svētā Gara lūgšanu, skatiet arī: