El rožukronis svētajam Erceņģeļa Miķelim Kristiešiem tas ir veids, kā viņi lūdz aizsardzību, tāpēc šajā rakstā mēs iemācīsim jūs veltīt savu lūgšanu, lai lūgtu aizsardzību.

Svētais Erceņģeļa Miķelis 2 | San miguel arcángel, San miguel, Arcangel miguel attēli

Kāpēc ir svarīgi lūgt Rožukroni svētajam Erceņģelim Miķelim?

Erceņģelis Miķelis pārstāv sevi taisnīgums un cīņa par pestīšanu, tāpēc Bībeles rakstos tas ir tas, kurš uz Visumu ved labā spēkus, liekot saprast, ka tā kā būtība ir nodrošināt aizsardzību, drošību un spēku, iznīcināt bailes un šaubas, kalpojot kā iedvesmu cilvēkam kā cilvēkam, kurš palīdz pārvarēt un šķēršļus.

Ir svarīgi lūgt šo erceņģeli, jo tas palīdzēs mums stāties pretī bailēm, kas, iespējams, ir kļuvušas ikdienišķas, bet kas, tās mūs nevar uzvarēt, tāpēc lūdzot erceņģeli pēc palīdzības, viņš lūdz mums dot gribasspēku, lai cīnītos ar visām ļaunumiem, kas slazdi mūs.

Tā ir atzīta par uzvaru pirms kristīgās baznīcas, pirmie kristieši uzticēja erceņģeļa Miķeļa aprūpi slimajiem, daudzu bīskapu un pat svētā pāvesta Pijasa piekrišanu apstiprināja, pierādot, ka el rosario Svētais erceņģelis Miķelis ir spēcīgs ierocis, jo tas nodrošina viņa debesu klātbūtni.

Erceņģelis Svētais Miķelis piedāvā jums aizsardzību, lai novērstu cilvēkus, kuri tikai cer, ka viss dzīvē jums būs liktenīgs, tāpēc dažas problēmas nav tik viegli uztvert, tāpēc, lūdzot, lai svētais Erceņģelis Miķelis rūpējas par jums, ir jānodrošina, lai viņš pasargās jūs no tām briesmām, kuras nevarat redzēt ar neapbruņotu aci.

Lūgšanā Svētajam Miķelim mums ar sirdi ir jālūdz aizstāvēties no katra ļaunuma, kas katru dienu notiek, lai skartajai personai vairs nekad netiktu nodarīts kaitējums ne ar domu apspiešanu, kas mudina uz grēkiem, kā pret ikvienu, kurš tuvojas ar šausmīgu nodomu.

¿Kas bija svētais Erceņģelis Miķelis?

Erceņģelis Miķelis tika uzskatīts par vienu no trim vissvarīgākajiem eņģeļiem un ir vislabāk pazīstamais. Tiek uzskatīts arī par visvairāk izsaukto un par to, kam lūgšanas tiek veltītas visvairāk, lai lūgtu palīdzību, jo tas ir par viņa lomu vēsturē, kā garīgā cīnītāja un arī sātana ienaidnieka lomu.

Svētais erceņģelis Mihails vēsturē bija "Dieva armijas priekšnieks", attiecībā uz islāma, ebreju un kristiešu reliģiju; Kristiešiem viņš ir pazīstams arī kā eņģelis nāve, jo viņš ir tas, kurš piedāvā dvēselēm iespēju atbrīvot sevi pirms nāves. Svētajos Rakstos viņa vārds tiek tulkots kā Dievs, reliģijās viņš tiek raksturots kā tas, kurš apņemšanas dienā pūs trompeti.

Atkarībā no viņa pārstāvības viņš tiek attēlots ar karotāja bruņām, šķēpu vai zobenu. Parasti viņš papildus apmetnim nes arī svarus, atslēgas vai ķēdes, viņš tiek parādīts kā sātana uzvarētājs, jo gleznās viņš vienmēr redzams ar papēdi virs kritušā eņģeļa galvas.

Simbolika balstās uz to, ka viņa tēls attēlo aizsardzību pret ļaunuma spēkiem, tumsu, kas vajā cilvēku. Tas tiek dots arī kā interpretācija, kas var būt nezināšanas, bezsamaņas un emocionālu vai materiālu pieķeršanās tēls.

Tituls, kas viņam tiek piešķirts kā gaismas princim, ir tāpēc, ka tas tiek meklēts kā apgaismojums, par kuru var runāt kā cerību, ka cilvēks var mēģināt viņu atbrīvot no bailēm, kas viņu iesprosto.

Viņa krūtis ir spēks pēc viņa gribas, viņa vairoga Visuma, gaismas zobena, līdzsvara, kas viņam ir taisnīguma un kārtības uzturēšanai. Ķēdes arī parāda spēku atvērt debesu durvis. Ja jums patīk raksts, es aicinu jūs izlasīt: "Rosario Marijas vīzija". Es zinu, ka jums tas patiks.

rožukronis svētajam Erceņģeļa Miķelim

Lūgšana svētajam Miķelim Erceņģelim

Svētais erceņģelis Miķelis parādījās Dieva bhaktai Antonijai d 'Astonako, lai pateiktu viņai, ka viņš ir jāgodā, skaitot deviņus sveicienus, sveicienu, kas pazīstams kā apsveikums, kas atbilst deviņiem Eņģeļu koriem. Tās Rožukroni veido mūsu Tēvs un trīs Esi sveicinātas, godinot katru Eņģeļu kori.

Tiem, kas praksē ir bhaktas Erceņģelim, viņš pretī piedāvā lielas svētības, pavadot katru bhaktu Svētās Komūnijas brīdī. Erceņģelis katrā korī sūta eņģeli, pārbaudot arī to, ka nepārtraukta palīdzība tiks baudīta visu mūžu un pēc nāves.

Erceņģeļa Miķeļa rožukroņa lūgšanas veids

Lai pareizi lūgtu un lūgtu, pilnībā nododot Rožukroni Svētajam Erceņģelim Miķelim, tas jāvada Svētā Miķeļa un debesu Serafimu kora, dievišķas iejaukšanās, ķerubu kora, koristu Troņi, kundzības, pilnvaras, tikumi, Firstistes, Erceņģeļi un eņģeļi.

Tad ar Serafima kora starpniecību viņam tiek lūgts sagatavot dvēseli, lai to cienīgi uzņemtu mūsu sirdīs. Pieprasot mūsu Tēvu, seko trīs sveicieni Māris.

Tad, kad tiek jautāts ar ķerubu kora starpniecību, tiek lūgts, lai Dievs piešķir žēlastību atteikties no visa šī grēka ceļa, lai ietu uz pilnības ceļu, un, tāpat kā Serafimu korim, tam seko arī mūsu Tēvs un trīs Esi sveicināta.

Kad runa ir par lūgšanu kopā ar Debesu Troņu kori, tas tiek lūgts Dievam izliet pazemības garu, Debesu Dominantu korī žēlastību kontrolēt jutekļus un kaislības, Spēku korī, lai pasargātu dvēseli no mūsu dzīvē sekojošie dēmoni. Tikumu korī tiek lūgts to saglabāt un neļauties kārdinājumam, ka viņi mēģina izraisīt prātā ļaunuma spēkus.