Šajā rakstā mēs iemācīsim jums lūgt rožukronis Jēzus Svētajai Sirdij, lai jūs varētu nopelnīt indulgences un atbrīvot savu dvēseli no šķīstītavas liesmām. Nepalaidiet garām paskaidrojumus, kurus mēs jums sniegsim.

rožukronis-svēts-sirds-1

Satura rādītājs

Rožukronis Jēzus Svētajai Sirdij

Lai veiktu lūgšanu rožukronis Jēzus Svētajai Sirdij, jums ir jāveic dažas vienkāršas darbības, kuras mēs izskaidrosim šajā rakstā. Tāpat ir svarīgi zināt zemāk minētās lūgšanas, lai lūgšanu izpildītu pareizi.

Principā daudzos rožukronos un novēnās nožēlas akts ir jāveic pirms sākuma: nožēlojiet visus savus grēkus un lūdziet piedošanu par Dieva Tēva aizskaršanu.

Tomēr šajā rožukronī netiks veikta izlūgšanās, bet drīzāk šāda lūgšana (Ánima Christi), kas atbilst svētajam Ignatijam:

"Kristus dvēsele, svētī mani."
"Kristus ķermenis, glāb mani."
"Kristus sirds, dod man dzīvību."
"Kristus asinis, apreibini mani."
"Ūdens no Kristus puses, nomazgājiet mani."
"Kristus kaislības, mieriniet mani."
“Ak, labais Jēzu! Uzklausi mani ".
- Paslēp mani savās brūcēs.
- Neļauj man prom no tevis.
- Aizstāvi mani no ļaunā ienaidnieka.
"Nāves brīdī zvaniet man".
"Un sūtiet mani uz
"Lai kopā ar svēto Jāzepu, Jaunavu Mariju, jūsu eņģeļiem un svētajiem es jūs slavētu un svētītu jūs mūžīgi mūžos."
"Āmen."

Šo rožukroni veido pieci desmiti, kas atsaucas uz pieciem Kungs Jēzus Kristus. Tāpat viņš piešķirs indulgences tiem, kas lūdz šo rožukroni.

Parasti šo rožukroni izmanto, lai lūgtu Kristum piedošanu un žēlastību par visiem izdarītajiem grēkiem un visiem pret viņu izdarītajiem nodarījumiem. Tādā veidā nav skaidrs, vai lūdzieties grupā vai atsevišķi, jo beigas ir vienādas, un saņemtā žēlastība arī ir: žēlsirdība un pestīšana.

Veiciet lūgšanu par rožukroni

Gada lūgšanas sākumā rožukronis Jēzus Svētajai Sirdij Pirmkārt, jūs sākat ar Ánima Christi un sākat lūgties katrā desmitgadē un situācijā, kurā atrodaties, šādi:

  • Kad sākas katrs desmitnieks: "Jēzu, mīļā un pazemīgā sirdī, padari manējo līdzīgu tavējam."
  • Atkārtojiet Jēzus Svēto Sirdi 10 reizes: "Jēzus Sirds, es paļaujos uz tevi." Tas aizstāj sveicienu Mariju.
  • Atrodoties lielos kontos: "Bezvainīgā Marijas sirds, esi manas dvēseles pestīšana". Tādā veidā Kunga lūgšana tiek aizstāta.
  • Kad esat pabeidzis piekto desmit: «Mīļā Jēzus sirds, esi mana mīlestība un apžēlojies par mums. Mīļā Marijas sirds, lūdz par mums. »

Lai redzētu, kā lūgšana rožukronis Jēzus Svētajai Sirdij, sākot no sākuma līdz beigām, rēķinoties ar lūgšanām, kuras mēs šeit izskaidrojam, būs nepieciešams redzēt šādu video:

Jēzus Svētās Sirds litānijas

"Kungs, apžēlojies par mums."
"Kristus, apžēlojies par mums."
"Kungs, apžēlojies par mums"
"Jēzus Kristus mūs dzird."
Jēzu Kristu, klausies mūs. (No šejienes atbilde ir: apžēlojies par mums) "
"Debesu Dievs Tēvs."
"Dievs, pasaules dēls, Pestītājs."
"Dievs Svētais Gars".
"Svētā Trīsvienība, tu esi viens Dievs"
"Jēzus Sirds, Mūžīgā Tēva Dēls."
"Jēzus Sirds, Svētās Gara veidota Jaunavas Mātes dzemdē"
"Jēzus Sirds, pēc Dieva Vārda būtībā vienota."
"Jēzus sirds, bezgalīga varenība."
"Jēzus Sirds, Svētais Dieva Templis."
"Jēzus Sirds, Visaugstākā mājoklis".
"Jēzus sirds, Dieva nams un debesu durvis."
"Jēzus sirds, dedzinoša žēlsirdības krāsns."
"Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības svētnīca."
"Jēzus sirds, labestības un mīlestības pilna."
"Jēzus sirds, visu tikumu bezdibenis."
"Jēzus sirds, visu uzslavu vērts."
"Jēzus sirds, karalis un visu sirdu centrs."
"Jēzus sirds, kurā slēpjas visi gudrības dārgumi" un zinātne.
"Jēzus Sirds, kurā mājo visa dievišķības pilnība."
"Jēzus sirds, par kuru Tēvs bija priecīgs."
"Jēzus sirds, kuras pilnību mēs visi esam saņēmuši."
"Jēzus sirds, mūžīgo kalnu vēlme."
"Jēzus sirds, pacietīga un ļoti žēlsirdīga."
"Jēzus sirds, liberāla ar visiem, kas tevi aicina."
"Jēzus sirds, dzīvības un svētuma avots."
"Jēzus sirds, mūsu grēku samierināšana."
"Jēzus sirds, pilna pārmetumu."
"Jēzus sirds, plosīta par mūsu grēkiem."
"Jēzus Sirds, padarīta paklausīga līdz nāve".
"Jēzus sirds, ar caurdurtu šķēpu."
"Jēzus sirds, visa mierinājuma avots."
"Jēzus sirds, mūsu dzīve un augšāmcelšanās."
"Jēzus sirds, mūsu miers un samierināšanās."
"Jēzus sirds, mūsu grēku upuris."
"Jēzus sirds, pestīšana tiem, kas cer uz tevi."
"Jēzus sirds, cerība uz tiem, kas mirst tevī."
"Jēzus sirds, visu svēto prieks."

Dieva Jērs, kurš atņem pasaules grēkus: piedod mums, Kungs.
“Dieva Jērs, kas atņem pasaules grēkus: klausies mūs, Kungs.
"Dieva Jērs, kurš atņem pasaules grēkus: apžēlojies par mums."

"Jēzus, lēnprātīgs un pazemīgs sirds, dari mūsu sirdis līdzīgas tavējām."

Ja jums šī ziņa šķita interesanta, mēs aicinām jūs izlasīt mūsu rakstu par: Kā lūgt tūkstoš jezu?.