Lai varētu runāt par gaismas noslēpumi, sāpīgi vai kaislīgi un krāšņi Kristus sabiedriskās dzīves noslēpumi, jums jāiemācās lūgt Priecīgs RožukronisTāpēc nākamajā rakstā mēs iemācīsim, kā to lūgt.

priecīgs rožukronis

Kā Priecīgais Rožukronis palīdz atbrīvot dvēseli?

Katoļu reliģijas lūgšanā rožukronis Konkrēti, tradicionālā lūgšana pielūdz divdesmit noslēpumus, kas paši par sevi runā par Jēzus un Jaunavas Marijas dzīvi. The Santo Rosario To lieto atmiņas veicināšanai un lūgšanu skaitīšanai caur pērlītēm. Kad lūgšanas tiks piemērotas, tas ir saistīts ar uzvarām pār ļauno, kas tiek parādīts Evaņģēlijos.

Runājot par Svēto Rožukroni, mēs atsaucamies arī uz to atbrīvošanās ceļu, kuru dvēsele meklē, jo tas parāda, ka mums ir vienotība ar mūsu debesu māti Mariju. Mēs sazināmies tieši ar viņu, lai viņa lūgtos mums blakus, turklāt tā ir aizsardzība, ko mēs varam izmantot, lai piesaistītu mieru, ko mēs bezgala vēlamies.

Rožukronis labvēlīgi veicina tikumus, kurus iekšēji nezinām par sevi. Tas arī pavada cilvēkus sasniegt pazemības stāvokli, ko Jaunava Marija piedāvā mācīt, un tādējādi mazina sodus, kurus mēs sedzam par grēkiem.

Runājot par Rožukroņa lūgšanām un tās priekšrocībām, ir jārunā par to, kā tās spēks ir tik iepriecinošs, lai novestu pie sirds dziedināšanas. Kā arī radīt dievišķu pieņemšanu, kurā dievišķo būtņu esamība, kas mūs pavada ciešanu cīņā un piepilda tos dzīves mērķus, pēc kuriem mēs vēlamies, ir pilnīgi neapšaubāma. Tāpēc ir svarīgi zināt šo praksi, kas piemin Jaunavas Marijas un Jēzus noslēpumus.

Kāpēc ir svarīgi zināt Joyful noslēpumu?

Priecīgās mistērijas paziņoja par eņģeļa atnākšanu pie Jaunavas Marijas. Tie ir daļa no katoļu lūgšana Rožukroni, kas jo īpaši ir pirmā no četrām piecu mistēriju sērijām, tādējādi nodarbojoties ar paziņojumu par mūsu Kunga Jēzus atnākšanu un bērnību.

Tie ir svarīga katoļu Rožukroņa lūgšanas sastāvdaļa, jo, būdams pirmais, tiek stāstīts par vienu no vissvarīgākajiem notikumiem visā vēsturē. Runājot par to, kā Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz pilsētu, ko sauc par Nācareti, lai sniegtu ziņas Jaunajai sievietei, kura būtu Jaunava Marija, par dēlu, kas viņai būs, kuru Dievs sūtīs, turklāt viņš runā par Dieva dēla piedzimšanu un tas viss ir cilvēka zināšanu pamatelements.

Rožukrona noslēpumi

Zināt lūgšanas, kas tiek veiktas Svētajā Rožukronī, pats par sevi ir svarīgs un dziļākais Evaņģēlija vēstījums, kas katoļu baznīcā tiek uzskatīts par Vissvētāko Dieva Māti. Viņa izmanto savu aizsardzību kā visu māte, un viņa ir tā, kurai mēs varam uzticēt visas rūpes.

Katra Svētā Rožukrona sērija sastāv no piecām tēmām, kas palīdz meditācijai, jo tās atspoguļo Jēzus un Jaunavas dzīves mirkli, kas ar lūgšanu saistās ar dažādiem viņu dzīves posmiem.

Tradicionāli runājot, rožukronis ir veltīts, lai izceltu Kristus dzīves vadītās sabiedriskās dzīves novērtēšanas un pārdomāšanas raksturu un iekļaušanos tajā. Šie aspekti var būt svarīgi un atklājoši, tāpēc mēs zinām šādus izcilākos noslēpumus.

Sāpīgās mistērijas

Sāpju noslēpumi Tā Kunga lūgšanā māca to, kas bija jāiet cauri vainagošanas procesam ar ērkšķu vainagu, ceļu, kuru Jēzum bija jāiet ar krustu uz muguras, krustā sišanu un paša nāvi.

Sāpīgie noslēpumi savās lūgšanās parāda, kā Jēzus lūdza, raudāja un cieta, pieņemot savu likteni. Apvienojies ar savas mātes Marijas sirdi, liekot saprast, ka viņš saprot, kāpēc atrodas uz zemes, kāpēc dzīvo un kāpēc atdodas kā vīrietis un kā Dievs.

Ir skaidri pateikts, ka viņš vēlējās atgūt visu cilvēku dzīvi uz zemes un pasargāt viņus no visa ļauna, arī izvairoties no kārdinājumiem, saglabājot savu misiju, kas sastāvēja no pestīšanas.

2-rožukroņa lūgšanas

Veltījums Vissvētākajai Jaunavai Marijai.

Gaismas noslēpumi

Gaismas noslēpumos par Jēzus kristīšanu Jordānas upē tiek runāts netiešākā veidā, kur viņš bija liecinieks tam, kā viņam bija Kunga pašatklāsme. Tāpat viņi runā par Dieva valstības sludināšanu, kas piepildīja viņa ticīgos ar lielu nozīmi.

Tas runā par Jēzus atgriešanos un pārveidošanos Tabora kalnā, neizlaižot arī Euharistijas iestādi Pēdējā Vakarēdienā kā viņa pēdējos mirkļus kopā ar viņiem.

Šī iemesla dēļ mēs novērtējam, ka gaismas noslēpumu lūgšanās runā par ģimeni, kas slavēja Dievu un to, kā Jēzus no bērna pārgāja uz vīrieti. Par to, kā viņš šķērsoja ūdeņus, lai varētu nokļūt kristībās un vairāk sazināties ar Jēzus templi, parādot savu Dieva dēla tēlu.

Krāšņās mistērijas

Slavas noslēpumi runā par Tā Kunga augšāmcelšanos, tas ir, tas runā par to, kā notika viens no vissvarīgākajiem Kunga debesbraukšanas notikumiem. Arī Jaunavas Marijas kronēšana un Svētā Gara parādīšanās apustuļos un Marijā.

Tādējādi lūgšanā mēs redzam, ka Pēteris ir piecēlies un ar prieku devās novērtēt, kā Jēzus ir augšāmcēlies un kā viņš apskāvis savu Māti un mācekļus, redzot gaismu viņa rokās. Tas arī skaidri parāda, ka Jēzus bija sapratis, ka viņš ir tas, kurš nesa gudrību un visas dāvanas papildus tam, ka ir mīlestība un mīlestība, lai atbrīvotu cilvēkus un novērstu visu pastāvošo naidu un tādējādi visu pārveidotu. pasaulē. Ja jums patika raksts, es aicinu jūs izlasīt: "Rožukronis mirušajiem sestdienās". Es zinu, ka jūs varētu interesēt un jūs papildināsiet informāciju.