Noteicošais ir skaitlis, kas saistīts ar kvadrātveida matricu. Šis skaitlis tiek atrasts, veicot noteiktas darbības ar elementiem, kas veido matricu.

Matricas A determinantu mēs norādām ar det A. Mēs varam arī attēlot determinantu ar diviem stieņiem starp matricas elementiem.

Pirmās kārtas noteicošie faktori

1. kārtas matricas determinants ir tāds pats kā pats matricas elements, jo tam ir tikai viena rinda un viena kolonna.

Piemēri:

det X = | 8 | = 8
det Y = | -5 | = 5

Otrās kārtas noteicošie faktori

Matricas Matricas ar kārtību 2 vai 2 × 2 ir tās, kurām ir divas rindas un divas kolonnas.

Minētās matricas noteicošo faktoru aprēķina, vispirms reizinot vērtības diagonāles, viena galvenā un viena sekundārā.

Tad, atņemot iegūtos rezultātus no šīs reizināšanas.

Piemēri:

3 * 2 - 7 * 5 = 6 - 35 = -29

3 * 4 - 8 * 1 = 12 - 8 = 4

3. kārtas noteicošie faktori

Matricas ar kārtību 3 vai 3 × 3 ir tās, kurām ir trīs rindas un trīs kolonnas:

Lai aprēķinātu šāda veida matricas determinantu, mēs izmantojam Sarrus likums, kas sastāv no pirmo divu kolonnu atkārtošanas tieši aiz trešās:

Pēc tam mēs veicam šādas darbības:

1) Mēs reizinājumu aprēķinām pa diagonāli. Tam mēs zīmējam diagonālas bultiņas, kas atvieglo aprēķinu.

Pirmās bultiņas ir uzzīmētas no kreisās uz labo un atbilst galvenā diagonāle:

1 * 5 * 8 = 40
2 * 6 * 2 = 24
3 * 2 * 5 = 30

2) Mēs aprēķinām reizinājumu diagonāles otrā pusē. Tāpēc mēs zīmējam jaunas bultiņas.

Tagad bultiņas ir uzzīmētas no labās uz kreiso un atbilst sekundārā diagonāle:

2 * 2 * 8 = 32
1 * 6 * 5 = 30
3 * 5 * 2 = 30

3) Mēs pievienojam katru no tiem:

40 + 24 + 30 = 94
32 + 30 + 30 = 92

4) Mēs atņemam katru no šiem rezultātiem:

94 - 92 = 2

Izlasiet matricas un determinantus un, lai saprastu, kā aprēķināt matricas noteicējus ar vienādu vai lielāks par 4, izlasiet Laplasa teorēmu.

grādu noteicošie faktori

Urbt

1. (UNITAU) determinanta vērtība (attēls zemāk) kā 3 faktoru reizinājums ir:

a) ABC.
b) līdz (b + c) c.
c) a (a - b) (b - c).
d) (a + c) (a - b) c.
e) (a + b) (b + c) (a + c).

2. (UEL) Zemāk norādīto determinantu summa ir vienāda ar nulli (attēls zemāk)

a) neatkarīgi no a un b reālajām vērtībām
b) tikai tad, ja a = b
c) tikai tad, ja a = - b
d) tikai tad, ja a = 0
e) tikai tad, ja a = b = 1

3. (UEL-PR) Nākamajā attēlā (attēls zemāk) parādītais determinants vienmēr ir pozitīvs

a) x> 0
b) x> 1
c) x <1
d) x <3
e) x> -3