Reizināšana var parādīties matemātiskajās operācijās, ko attēlo laika zīme, kas var būt x, piemēram, 2 x 4 vai pat 2 * 4, un 2. punkts. 4)

Šī darbība ir starp četriem pamatprincipiem un tiek izmantota, lai veiktu galīgā skaita vienāda skaitļa terminu summu.

Reizināšanas algoritms ir strukturēts šādi:

Faktors

Veicot bezgalīgu terminu summu ar vienādām pakām, mēs iegūstam reizinājumu, kā parādīts zemāk.

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 6

8 + 8 + 8 + 8 = 4 x 8

2 + 2 = 2 x 2

Kā atrisināt reizināšanu?

Reizināšanu var veikt divos veidos: sadalīšanās algoritms un parastais, kas tiks paskaidrots turpmāk:

Sadalīšanās

Šajā gadījumā mums ir jāizmanto decimālo numerācijas sistēma, lai veiktu darbību, tas ir, jāizmanto vienība, desmit, simts, viens tūkstotis vienību utt. Piemēram, iegūstiet šķīdumu 450 x 5.

Vispirms sadalīsim pirmo faktoru: 450 = 400 + 50 + 0

Tajā mēs turpinām strukturēt reizināšanas algoritmu:

400 + 50 + 0

x 5

-------

5 x 0 = 0

50 x 5 = 250

400 x 5 = 2000

Un tad vienkārši pievienojiet: 0 + 250 + 2000 = 2250

Vēl viens piemērs, lai atvieglotu izpratni: aprēķiniet reizinājumu 110 x 12.

Pirmā faktora sadalīšana:

100 = 100 + 10 + 0

Sadalot otro faktoru:

12 = 10 + 2

Tad mums ir:

100 + 10 + 0

x 10 + 2

--------

2 x 0 = 0

2 x 10 = 20

2 x 100 = 200

(200 + 20 = 220)

10 x 0 = 0

10 x 10 = 100

100 x 10 = 1000

(1000 + 100 = 1100)

Tātad: 1100 + 200 = 1320

Parastais algoritms

Šajā gadījumā mēs izgatavojām produktu, neveicot decimālo sadalīšanos. Mēs izmantojam zināšanas par decimālo skaitļu sistēmu, lai veiktu nepieciešamos vienību pārveidojumus attiecībā uz to, ko daudzi pazīst kā “pieaugumu par vienu”.

Piemēram: iegūstiet 450 x 5 šķīdumu

4²50

x 5

----

5 x 0 = 0

5 x 5 = 25, bet, tā kā vēl ir vēl viens koeficients, kas jāreizina, mums simtam no atlikušās reizināšanas atbildes jāpieskaita 2.

5 x 4 = 20, bet mums jāpievieno 2 no iepriekšējā reizinājuma, kā rezultātā iegūst 22.

Tātad: 2 ar 25 ar 0 = 2250