Parasti lielākā daļa ticīgo lūdz lūgšanu par savu mirušo un daudzas reizes a mirušā psalms lūgšanās vai lūgšanu par viņa mūžīgo atpūtu, šajā rakstā mēs iemācīsim jums dažus psalmus, kurus jūs varat ņemt vērā.

mirušā psalms

Psalms mirušajam

Daži psalmi par mirušajiem, kurus jūs varat skaitīt

Psalmus ir brīnišķīgi skaitīt, kad mūsu dzīve kļūst nedaudz sarežģītāka, jo tie mums atgādina un iedrošina ar spēku, kas atrodams viņu slavēšanā un pielūgšanā, neatkarīgi no tā, kādas mokas mēs piedzīvojam. Viņi norāda mums uz mierinājumu, kas piemīt, atrodoties Dieva klātbūtnē, pat tad, kad mēs esam spēcīgu sāpju vidū un kad atceramies, cik brīnišķīgs, uzticīgs un žēlīgs ir mūsu Dievs.

Šajā izdevumā mēs iemācīsim jums divus ļoti skaistus psalmus, lai jūs varētu izvēlēties kā mirušā psalms un izmantojiet to atkarībā no gadījuma. Tā izrunāšana ir ļoti vienkārša, un jums būs nepieciešamas tikai dažas minūtes, lai to izdarītu ar lielu ticību, un jūs to varat izdarīt arī jebkurā diennakts laikā.

Dažreiz ir diezgan grūti atrast mierinājuma vārdus, kad kāds ir cietis nāve no ģimenes locekļa vai ļoti tuvu draugu puses, bet Bībeles psalmi palīdz nodrošināt komfortu, kas šim cilvēkam vajadzīgs. Vēlāk mēs iepazīstināsim ar visbiežāk izmantotajām psalmām, lai sniegtu mierinājumu mīļotā zaudējumam.

Kas ir mirušo psalmi?

Psalmi ir dzejoļi, kas tiek lasīti, lai uzslavētu mūsu Dievu, kad tos lieto, un daudziem no viņiem mūsu dzīvē ir lieliskas mācības, kas ir brīnišķīgs līdzeklis mūsu ceļa veidošanai. A mirušā psalms satur mierinājuma un prieka vārdus, lai palīdzētu jums tikt galā ar šī mīļotā smago zaudējumu.

Mēs pilnībā piekrītam, ka zaudējuma sāpes nav aprakstāmas, tukšums, ko viņi atstāj mūsu dzīvē, ir ļoti sāpīga, un mums būs jāiemācās ar tām sadzīvot. Tāpēc šie mirkļi ir jāpārvar soli pa solim, un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir ar psalmu palīdzību, lai tos šobrīd skaitītu.

Zemāk mēs iemācīsim atvadīties no mirušā divus visbiežāk lietotos psalmus, kas satur arī Dieva iedrošinošus un mācītus vārdus.

23. psalms par mirušajiem

Šis psalms ir skaists dzejolis, kurā izskaidrots, kā Dievs palīdz un rūpējas par tiem, kas viņam dod dzīvību. Kad mēs pārdzīvojam ciešanu un skumju mirkļus par mīļotā zaudējumu, 23. psalms norāda, ka, kamēr jūs esat blakus Dievam, Viņš pārņems vadību un nekad nepievils jūs, Tas Kungs ir mūsu gans, un mums trūks neko, jo viņš mūs piepildīs ar bezgalīgām svētībām, vērojot mūs.

Dievs ir gans, kurš ar mīlestību rūpējas par savām avīm bezgalīgs, viņš vienmēr vadīs tevi visas dzīves garumā, lai tu varētu sasniegt labklājību, un, kad pienāk tavas nāves laiks, tu vari atrast debesu valstību, viņš tev sniegs mierinājumu un mieru, kad tev būs jāsastopas ar mīļotā nāvi viens.

Viņš mūs aizsargā, rūpējas par mums un pasargā no sarežģītām situācijām, vada mūs pa savu ceļu, lai jūsu dzīves beigās jūs sasniegtu viņa labo roku. Kad jūti, ka tava pasaule sabrūk no tukšuma, ko atstāj mīļais cilvēks, kad viņš nomirst, Dievs ir tur, lai par tevi rūpētos un mierinātu.

Ja vēlaties uzzināt, kas Psalms 23 ievadiet saiti, kuru esam jums atstājuši, un zināt, kā ir to skaitīt.

34. psalms par mirušajiem

34. psalms attiecas uz to, ka mums vienmēr jāmeklē Tas Kungs, jāgodā viņu un ka mēs esam viņa baušļi, jo dzīves beigās viņam būs sagatavota mūžīgā godība kopā ar viņu, tas arī norāda, ka tie, kas viņu meklē un pieņem viņu kā savu, glābējs viņam nekad netiks pamests.

Tiem, kas izpilda viņa mandātus, viņu dvēsele tiks aizsargāta, un, ja jūs vienmēr viņu meklēsit, viņš jūs nekad neatstās, un viņš jūs vienmēr uzklausīs un atbrīvos no visām jūsu bailēm un ciešanām. Ja jūs domājat, kāpēc Dievam vajadzēja atņemt šo mīļoto cilvēku no mums, jums jāsaprot, ka, ja viņš to darīja, tas bija iemesls un kad viņš pieņēma lēmumu, tas vienmēr ir mūsu labā.

Pieņemot Dievu, mēs nekad netiksim pamesti, tie, kas sauc par viņa mīlestību, tiks atbrīvoti no ciešanām, tie, kas paļaujas uz viņa iecerēm, būs pilnīgi laimīgi, viņa eņģeļi jūs pasargās, jo jūs viņu pagodināsiet, saukdami viņa vārdu. vienmēr jums atbildēs un atbrīvos jūs no visām jūsu sāpēm un raizēm. Kungs atpestīs savu kalpu dvēseli, un viņi netiks nosodīti.

Ievadiet šo saiti, lai jūs zināt, kas Psalms 34  un jūs tos vienmēr varat nēsāt līdzi, lai varētu izmantot, kad tas visvairāk nepieciešams.

mirušā psalms

Psalms jauniem mirušajiem

Daži cilvēki meklē psalmus, kas domāti tieši jauna cilvēka nāvei, un dod mieru viņa dvēselei. Tomēr, izpētījis psalmus un apspriedis šo tēmu ar dažiem Bībeles zinātniekiem, nav neviena psalma, kas būtu īpaši veltīts jauniešiem, kad viņi nomirst.

Šādos gadījumos ieteicams izmantot kādu citu psalmu, kas tika minēts iepriekš un ka mācītājs pasludina savu sprediķi, lai pabeigtu masu.

Psalmi un lūgšanas

Psalmi, kā jau minējām iepriekš, ir spēcīgas lūgšanas un cildenas uzslavas mūsu Visvarenajam Dievam, taču, lai saskartos ar mīļotā nāvi, ieteicams ne tikai izmantot psalmus, lai tos skaitītu lūgšanā, bet arī brīdi vienatnē ar Dievu, lai jūs varētu pajautāt, ko jūsu sirds šajā brīdī vēlas pēc tā mīļotā, kurš jau ir aizgājis mūsu Kunga labajā rokā.

Psalmi, lai lūgtu mirušo, ir ārkārtīgi svarīgi mūsu mīļotā atvadu ceremonijā, un tas tiek veikts sēru dienās pēc viņu apbedīšanas. Tās ir ļoti spēcīgas lūgšanas, kuras tiek izmantotas, lai lūgtu par mūžīgo atpūtu, turklāt liekot saprast, ka mūsu mīļotā cilvēka aiziešana debesīs ir nekas cits kā pārmaiņas, tas ir ceļojums uz dzīvi un godību kopā ar mūsu Kungu Jēzu Kristu.