Šajā rakstā uzziniet sīkāku informāciju par maizes piedāvājums, kas ir viens no Euharistijas rituāla centrālajiem aktiem un ir kristīto katoļu būtiska dzīves sastāvdaļa. Nepalaidiet garām nevienu no tiem.

maizes upuris-1

Maizes ziedošana Svētajā Misē

Svētās Mises rituāla ietvaros, ko dēvē arī par Euharistiju, tiek veikts svinīgs pasākums, kuru vada iesvētīts ministrs.

Euharistijā katoļu draudzes pārstāvji apliecina savu uzticību Kristum, un pēc ticīgo draudzes tiek rīkota vispārēja lūgšana, lai sāktu Euharistisko liturģiju, kas ir Svētās Mises kodols, kur veikt daudzas reliģiskas darbības, piemēram, maizes piedāvājums.

Tomēr pirms maizes piedāvājums, tiek veiktas svinīgas darbības, kas izsauc Jēzus Kristus upuri, un tiek pieminēta Euharistijas institūcija pēdējā Vakarēdienā.

Šo darbību mērķis ir pasniegt dāvanas (maizi un vīnu), tās svētdarīt un vēlāk iesvētīt; šādā veidā dāvanas tiek pārveidotas attiecīgi ar Kristus miesu un asinīm Kristus miesās un asinīs. Tā ir dziesma piedāvājums, tas, kurš sāk rituālus maizes piedāvājums un vīns.

Šim ziedojumam ir garīga vērtība, jo tas ļauj tiem, kas ņem maizi, pieņemt Kristus miesu sevī. Tomēr mēs to detalizēsim ar lielāku uzsvaru citā sadaļā.

Viduslaiku laikmetā ticīgie katoļi paši gatavoja maizi, kas bija jādod priesterim, un tādējādi jāuzdod Dieva Tēva priekšā kā upuris, piesaucot Svēto Garu tā svētdarīšanai. Tomēr šajā tradīcijā vairs nav ticīgo gatavotās maizes, taču dāvanu pasniegšanas rituāls mūsdienās paliek nemainīgs.

Kopumā ziedošanas pasākums ir tas Svētās Mises posms, kurā dāvanas tiek pasniegtas Dievam, maize un vīns kā upuris, kas attēlo Kristus upuri pie Krusta, lai attīrītu pasauli no grēka.

Maizes ziedošanas garīgā nozīme Euharistijā

Viena no vissvarīgākajām Gara garīgajām vērtībām maizes piedāvājumsun arī vīna, ir tas, ka tas pārstāv cilvēka darbu, kas ir sava veida upurēšanas veids Tam Kungam par viņa svētību un slavēšanu viņa vārdā. Ticīgie ir paklausīgi tam, ko Dievs diktē Vārdā, un viņi piekrīt upurēt savu upuri.

Iepriekš viduslaikos ticīgie bija tie, kas no viņu pūļu augļiem gatavoja iepriekš minētos ēdienus šim rituālam un atstāja tos priestera rokās, kas vēlāk katoļu ticīgajiem būs līdzeklis, lai izteiktu lūgumus. Mr.

Draudzes locekļi sniedz savu upuri Tam Kungam un atstāj to glabāšanā svētās rokās, un tas ir veids, kā simbolizēt pārliecību atstāt savas problēmas un vajadzības Dieva rokās.

Tāpat Euharistijas mises laikā katoļu baznīca izsauc Jēzus upuri pie krusta, paturot prātā Jaunās Derības upuri, savukārt baznīca sludina par Kunga Jēzus Kristus baušļiem un mācībām, uzsverot to nozīmi. būt paklausīgam Vārdam.

Dāvanas: lūgšana par piedāvājumiem

Tik daudz, cik var upurēt Tam Kungam, tie var šķist ļoti mazi salīdzinājumā ar to, cik lieli ir Kristus darbi. Tomēr Tas Kungs priecāsies par upuriem, pat ja tie ir mazi; svarīgi ir tas, ka tie tiek darīti ar sirdi un ar uzticību.

Pēc tam, kad maizes piedāvājumi un vīnu, ko piedāvā katoļu baznīca un kas tiek pasniegti uz altāra, šie ziedojumi tiks pārvērsti par Euharistijas dāvanu, kas vēlāk tiks iesvētīta, un tādā veidā gan maize, gan vīns kļūs Kristus miesa un asinis.

Ar kopības palīdzību šie upuri tiks vairoti, lai ticīgie varētu paēst, uzņemot sevī Kristus klātbūtni.

Ja jums šī ziņa šķita interesanta, mēs aicinām jūs izlasīt mūsu rakstu par: Uzziniet garīgas piedošanas lūgšanu.

Kad katoļu baznīca dāvanas pasniedz Tā Kunga priekšā, priesteris veic lūgšanu, kurā tiek apkopotas vēlmes un vajadzības, kuras lūdz uzticīgie Dievam; ticīgie lūdz, lai viņu vajadzības tiktu apmierinātas, viņu problēmas tiktu atrisinātas, viņi prasa brīnumus utt. Tas apmaiņā pret tempļa piedāvātajiem upuriem.

Piedāvājumi ir apmaiņas paraugs, kurā iesaistīti draudzes locekļu bagātības un vajadzības, atšķirībā no tā lielā bagātības un spēka, kas tam Kungam ir.

Soļi pirms maizes piedāvājuma

La maizes piedāvājums Tas sastāv no vairākām daļām un ļoti svarīgiem iepriekšējiem soļiem, kas tiek veikti pirms dievgalda; tie ir daļa no euharistiskās liturģijas, kas tika veikta Svētās Euharistijas laikā.

Ievades monition

Ieejas ziņojums ir tā mises daļa, kurā priesteri un viņa pavadoņus sveic draudzes locekļi; tiek izteikta arī laime, ka es varu būt Kunga Jēzus Kristus ķermeņa un asiņu saņēmēji.

Šī mises daļa ir vieta, kur ticīgajiem tiek pateikts par viņu uzticību un pavadījumu Svētās Mises svinēšanā, un katrs no viņiem izjūt Kristus klātbūtni un saņem Dieva svētību, būdams kopībā kā viņa brāļi. templis.

Aicinājums uz piedošanu

Šis ir Svētās Mises posms, kurā draudze lūdz Dieva piedošanu par izdarītajiem grēkiem, nesot iespējamas nesaskaņas un naidu, par meliem, nepaklausību Vārdam un mūsu vecākiem utt. Tāpat draudze turpina dziedāt vai skaitīt “Kungs, apžēlojies”.

Dienas lasījumi

Lasījumi ir veids, kā darīt zināmu Dieva Vārdu sanākušajiem, zinot Israēla tautas vēsturi, Jēzus darbus, viņa baušļus, mācības, viņa domas, tautas izaugsmi. Kristietībautt.

Starp lasījumiem, kas notiek šajā Euharistijas posmā, lasījumi tiek ņemti no atbildes psalma, no Vecās un Jaunās Derības un no viena no 4 evaņģēlijiem.

Piedāvājumi

Šajā Svētās Mises brīdī maizes piedāvājumi un vīns, kura pasniegšana atgādina galda sagatavošanu Jēzus pēdējām vakariņām kopā ar apustuļiem.

Tam tiek sagatavots liels pasaules galda reprezentatīvs galds, kurā ēst tiek aicināti visi visas planētas vīrieši un sievietes, kuri varēs piedalīties Tā Kunga banketā.

Maizes piedāvājums

Šis ir pirmais upuris Svētajā Misē, kas ir Dieva maize, kas dod barību un uzturvielu kristīgajai ticībai; tā ir mūžīgās dzīves maize.

Arī maizes piedāvājums Pēc būtības nes simboliku ar mērķi iemācīt ticīgajiem dalīties ar citiem, ar tiem, kuriem tā visvairāk nepieciešama, lai nevienam pie galda netrūkst ikdienas maizes.

Vīna piedāvājums

Tad no maizes piedāvājums seko vīna upurim, tam, kas pēc iesvētīšanas kļūs par Kristus asinīm. Tāpat tas būs arī prieka un tīras un patiesas mīlestības simbols.

Ja jūs interesē vairāk uzzināt par maizes upura pagatavošanu un visām svinīgajām darbībām pirms tā, mēs sirsnīgi aicinām jūs noskatīties šo video: