Lūgšana svētīgajiem

Lūgšana svētīgajiem Tā ir liturģija, ko katoļu ticībā parasti dara vienmēr. Visiem ticīgajiem būtu jāzina šīs lūgšanas, lai viņi varētu to darīt vienmēr, kad mums tas ir vajadzīgs.

Atcerieties, ka lūgšanas ir resurss, ko mēs varam izmantot katru reizi, kad jūtam vajadzību, mums tās nevajadzētu darīt bez ticības, bet gan ar patiesu sajūtu sirdī, ka tas, ko mēs darām, ir garīga rīcība un tāpēc tā ir jāuztver nopietni . 

Lūgšana svētīgajiem

Šī lūgšana tiek veikta, lai vairumā gadījumu pielūgtu mūsu Kungu Jēzu Kristu, atzīstot upuri, ko viņš izdarījis cilvēces labā pie Golgātas krusta. 

Lūgšana Vissvētākajam Kā lūgt?

1) Lūgšanas par svētāko pielūgšanu 

“Mūžīgais Tēvs, es pateicos Tev, jo Tava bezgalīgā Mīlestība mani ir izglābusi pat pret manu gribu. Paldies, mans Tēvs, par Tavu milzīgo pacietību, kas mani gaidīja. Paldies, mans Dievs, par Tavu neizmērojamo līdzjūtību, kas par mani apžēlojies. Vienīgais atalgojums, ko es varu jums sniegt par visu, ko esat man devis, ir mana vājība, manas sāpes un manas ciešanas.

Es esmu jūsu priekšā, Mīlestības Gars, ka jūs esat neizdzēšams ugunsgrēks un es vēlos palikt jūsu jaukā klātbūtnē, es vēlos labot savas kļūdas, atjaunot sevi savas iesvētīšanas dedzībā un veltīt jums slavas un pielūgsmes piemiņu.

Svētīts Jēzus, es esmu jūsu priekšā un es vēlos no jūsu dievišķās sirds atņemt neskaitāmas sirds, pateikties jums par mani un visām dvēselēm, par Svēto Baznīcu, jūsu priesteriem un reliģiozajiem. Ak, Jēzu, atļauj, ka šīs stundas ir patiesas tuvības stundas, mīlestības stundas, kurās es esmu dots saņemt visas žēlastības, kuras tava dievišķā sirds man ir rezervējusi.

Jaunava Marija, Dieva māte un mana māte, es pievienojos jums un lūdzu jūs dalīties jūsu Bezvainīgās Sirds jūtās.

Mans dievs! Es ticu, es dievinu, es ceru un mīlu tevi. Es atvainojos par tiem, kuri netic, nepielūdz, negaida un nemīl tevi.

Vissvētāko Trīsvienību, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, es jūs dziļi dievinu un piedāvāju jums visdārgāko mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesu, Asinis, Dvēseli un Dievišķumu, kas atrodas visās pasaules telts vietās, atlīdzinot visus sašutumus, svētbildes un vienaldzību, ar ko Viņš pats ir aizvainots. Un caur jūsu Vissvētākās Sirds un Marijas Bezvainīgās Sirds bezgalīgajiem nopelniem es lūdzu jūs pievērsties nabadzīgajiem grēciniekiem. "

Dievkalpojuma lūgšana vissvētākajam demonstrē pilnīgu nodošanos no sirdsTāpēc šai konkrētajai lūgšanai ir liela nozīme, jo tajā mēs nelūgsim neko īpašu, bet mēs nododam savu sirdi tikai tam, kurš to ir pelnījis ar nolemtu un pazemotu sirdi, kā mācīts Dieva vārdā. 

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana par mirušo māti

Pielūgšana no sirds un sirsnīgi ir ļoti spēcīgs ierocis garīgajā jomā. 

2) Lūgšana svētākajam lūgt brīnumu

"Vissvētākais debesu Tēvs
Vispirms pateicamies jums
Par jūsu mīlestības upuri, ko izdarījāt, mirstot par mūsu grēkiem
Tāpēc es jūs atpazīstu kā savu Kungu un vienīgo Pestītāju
Šodien es vēlos, lai mans mīļais Tēvs ir jūsu priekšā, mana dzīve
Jūs zināt, ko es pārdzīvoju un ko pazemoju pirms jums
Tēvs, tavs vārds saka, ka ar tavām brūcēm mēs esam dziedināti
Un es gribu piepildīt šo solījumu, lai jūs mani dziedinātu
Kungs, es lūdzu jūs būt to speciālistu rokās, kuriem ir mana lieta
Ka jūs viņam sniedzat nepieciešamās stratēģijas, lai viņi man varētu palīdzēt
Ja tas ir tavs svētākais tēvs
Nodod savu dziedinošo roku man virsū un attīri manu ķermeni no visām netīrībām
No katras manas šūnas noņem visu slimību
Un atjauno manu dziedināšanu
Es lūdzu jūs, Svētais tēvs
Lai jūs noliecat ausi, lai dzirdētu manas lūgšanas
Un tava dievišķā seja man atrod žēlastību
Esmu pārliecināta, ka esat dzirdējuši manas lūgšanas
Un, protams, jūs strādājat manī dziedinot
Jūsu griba tiks darīta, mīļais Tēvs
Āmen

Vai jums ir nepieciešama Dieva klātbūtne jūsu dzīvē? Tad jums ir jālūdz Vissvētākā lūgšana, lai lūgtu brīnumu.

Šī lūgšana palīdzēs sasniegt brīnumu. Viegla vai grūta, lūgšana vienkārši darbosies.

Lūdzieties ar lielu ticību no savas sirds un vienmēr ticiet Dieva, mūsu Kunga, spēkiem.

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana par bērniem

3) Lūgšanas slavēt vissvētāko altāra sakramentu 

"Es šajā dienā saņemu gaismu, mieru un žēlsirdību
No visu debesu svētītā kunga;
Es saņemu Jēzus miesu un dvēseli
Lai mana dzīve būtu piepildīta ar pateicību, ilgām, laimi,
Harizma un stabilitāte pirms vizītes;
Es dziļi sevī
Es baroju ar svēto ticību, kas man to ļauj
Palieciet uz ūdens krīzes laikā;
Es izbaudu debesu kompānijas laimi
Pirms šīs manas dzīves ceļojuma tas
To iesaiņo vissvētākais.
Es pieņemu šo sakramentu savā dvēselē
Un es to saņemu ar žēlsirdību, labvēlību un mīlestību.
Lai gara miers ir ar mums visiem
Un ka tumsas priekškars atkāpjas, kad
Mana ticība rada izskatu.
Āmen."

Ticiet šai lūgšanai, lai slavētu vissvētāko altāra sakramentu.

Slavēšana ir paaugstināšana, kas tiek veikta no sirds un apzinoties, zinot, ka nav tāda cilvēka kā šis cilvēks. Šajā gadījumā mēs slavējam Kungu, ķēniņu ķēniņu, kurš sevi atdeva mīlestības dēļ. Ka viņš pārcieta sāpes un pazemojumus, lai mēs šodien viņā baudītu patiesu brīvību. 

Slavēšana ir svarīga ikdienas lūgšanu sastāvdaļa, kuru mēs nevaram ignorēt, jo mums vienmēr ir jāatzīst Tā Kunga spēks mūsu dzīvē.

4) Lūgšana Svētajam Sakramentam pirms miega 

"Ak, dievišķais Jēzu! ka naktī jūs esat viens pats tik daudzās pasaules tabernakulās, un neviens no jūsu radījumiem negrasās jūs apmeklēt un dievināt.

Es jums piedāvāju savu nabadzīgo sirdi, vēloties, lai visi jūsu sitieni būtu tikpat mīļi un pielūgti. Jūs, Kungs, vienmēr esat nomodā saskaņā ar Sakramentālajām sugām, jūsu žēlsirdīgā mīlestība nekad neguļ vai nenogurst skatīties pār grēciniekiem.

Ak, vismīlīgākais Jēzus, ak, vientuļais Jēzus! Padari manu sirdi kā degošu lampu; Labdarībā iekaist un vienmēr sadedzināt savā mīlestībā. Skaties ak! dievišķais sargs!

Uzmanieties nožēlojamajai pasaulei, priesteriem, iesvētītajām dvēselēm, pazaudētajām, slimajiem nabadzīgajiem, kuru bezgalīgajām naktīm ir nepieciešams jūsu spēks un jūsu mierinājums, mirstošajam un šim jūsu pazemīgajam kalpam, kurš labāk kalpo jums atpūtai, bet neizejot prom no tevis, no tabernakla ... kur tu dzīvo nakts vientulībā un klusumā.

Lai Jēzus Svētā Sirds vienmēr tiek svētīta, slavēta, pielūgta, mīlēta un cienīta visās pasaules tabernakulās. Āmen. "

Šī lūgšana Svētajam Sakramentam un Vissvētākajam Sakramentam pirms gulētiešanas ir viena no visspēcīgākajām no visām.

Tas var jūs interesēt:  Kristus asiņu lūgšana

Pirms gulēšanas ir svarīgi nedaudz lūgt vai lūdzieties īpašo Svēto Sakramentu, lai palīdzētu mums atpūsties pilnīgā mierā. Pirms gulētiešanas lūgšanas pievēršana vissvētākajam sakramentam ir kaut kas, kas mums jādara katru dienu, un pat ļoti svarīgi ir iemācīt bērniem šo praksi. 

Katoļu baznīcā šī ir viena no vissvarīgākajām lūgšanām, jo ​​tā stiprina ticību kristietībai un stiprina garu.

Tā ir lūgšana atzīšana, uzslavas y Jēzus pielūdz un viņa upuri cilvēcei. Mēs zinām, ka lūgšanas vienmēr sniedz labumu mūsu dzīvei, jo caur to mēs stiprinām un piepildām jūs ar mieru, tāpēc ir nepieciešama kopīgas dzīves uzturēšana ar Kungu. 

Kurš ir vissvētākais?

Vissvētākais sakraments ir ticības akts, kas tiek veikts katoļu baznīcā, kur mēs atzīstam un pieņemam Kunga Jēzus Kristus upuri. Šis akts parasti tiek veikts katra mēneša trešajā svētdienā, kur tas tiek pakļauts, lai ticīgie varētu paaugstināt viņu pielūgsmi.  

Iesvētītais saimnieks ir Kristus miesas simbols, kurš tika saspiests par mūsu grēkiem cilvēces mīlestības dēļ, un ir nepieciešams, lai visiem ticīgajiem būtu šīs zināšanas, lai viņi varētu padoties Dieva priekšā Kunga priekšā.  

Vai es varu aizdegt sveci, kad es lūdzos lūgšanu vissirsnīgākajam?

Atbilde ir jā, ja, lūdzot lūgšanu, var aizdegt sveces. Tomēr tas nav obligāti, jo lūgšanas var veikt jebkurā laikā un vietā, un mēs ne vienmēr varam aizdegt sveci, lai lūgtu. Daudzi ticīgie parasti saviem svētajiem izgatavo īpašus altārus, kur viņiem ir sveces, kuras noteiktā laikā iedegas kā dievkalpojums.  

Lietā no lūgšanām un katram garīgajam darbam ir ļoti svarīga ticība, ar kuru viņi tiek veidoti, jo tieši tur ir viņu efektivitāte.

Tā Kunga vārds mums māca, ka mēs nevaram uzdot lūgšanas ar prātu, kas pilns ar šaubām, vai domājot, ka tas, ko mēs lūdzam, ir pārāk grūti, jo tad šī lūgšana kļūst par laika izšķiešanu, no kuras mēs negūsim nekādu labumu. 

Es ceru, ka jums patika lūgšana uz Vissvētāko Sakramentu. Esiet kopā ar Dievu

Vairāk lūgšanu:

Radošā pietura
IK4
Atklājiet tiešsaistē
Tiešsaistes sekotāji
apstrādājiet to viegli
mini rokasgrāmata
a kā darīt
ForumPc
TipsRelax
LavaMagazine
neregulārs
triku bibliotēka
ZoneHeroes