Šī ziņa Lūgšana Svētā Martina bruņiniekam, lasītājam ir iespēja uzzināt visefektīvākās lūgšanas, kas jāsniedz pie tirgotāju un uzņēmumu darba devēja.

lūgšana līdz Senmartēnam-Bruņiniekam-1

Lūgšana Svētā Martina bruņiniekam

San Martín Caballero, katoļticības reliģiskā strāva nosauca par tirgotāju patronu un uzņēmumu aizstāvi.

Daudzi ticīgie paaugstina savas lūgšanas, izmantojot īpašas lūgšanas, kas adresētas šim brīnumainajam svētajam, ar nolūku, lai viņš aizsargātu viņu veikalus un uzņēmumus.

Ir svarīgi atzīmēt, ka iepriekš, lūdzot lūgšanas San Martín Caballero, mums ir jāpieprasa debesu Dieva, mūsu laipnā Tēva, atļauja sniegt mums nepieciešamo palīdzību, izmantojot šī svētā aizbildniecību, un mūsu bizness ir plaukstošs un pasargāts no visa. briesmas.

Šīs lūgšanas ir jāizsauc un jāpaceļ ar absolūtu ticību un atmiņā mūsu domās, lai mēs iegūtu labvēlīgus rezultātus.

Lūgšana San Martín Caballero par uzņēmuma veiksmi

"Slavenais San Martín Caballero".

"Ak, San Martín de Tours, slavēts Martín de Loba!"

- Svētīgais likteņa tēvs.

- Dodiet man svētu ziedojumu.

"Kā Dievs to nodrošināja nabadzīgajiem."

"Dariet, mans tēvs, lai kādu tirdzniecību es darītu."

"Ļaujiet to pārdot un nopirkuši, piešķiriet man, manam tēvam, laimi un labklājību, lai uzlabotu manu mantojumu."

"Neļaujiet man iet bojā vai atkritumos biznesā."

"Nevienā no maniem darbiem nesniedz man veiksmi un dublē visu, ko ieguldu, dod man labklājību, dod man laimi, sniedz man savu lielisko palīdzību (veiciet vēlamo pieprasījumu)."

"Atnesiet man cilvēkus, kas nāk nopirkt un man palīdzēt. Lai visam, ko daru vai ko iesāku, būtu labas beigas, lai mani aktīvi būtu ievērojami, lai manā mājā būtu zelts un sudrabs, es sūtu Jēzu pie Marijas un bīskapa Svētais Jāzeps ".

“Dievišķais San Martín Caballero, iesmērē mani ar savām ziedēm, iesmērē mani ar savām smērvielām, nelaid mani vaļā bez svētajiem zvērestiem un tāpat kā tu dāvināji tam vecajam vīrietim, sūtiet to man šodien agrāk, dodiet man savu zirgu, lai es darītu manu darbu, dodiet man savu zobens šķēršļu pārvarēšanai, aizdod man savu tuniku, kas mani apsedz.

“Svētīgs un paaugstināts ir svētīgais Golgātas Sakraments un Krusts, kurā mūsu Kungs Jēzus Kristus mokās. Āmen ”.

Lūgšana jāpabeidz ar trim mūsu Tēviem, trim Esiet sveicinātajām Marijām un trim Slavām. To atkārto trīs nepārtrauktas dienas.

Ja jums šī ziņa šķita interesanta, mēs aicinām jūs izlasīt mūsu rakstu par: Novēna Svētajai Ritai izmisuma gadījumos.

Lūgšana nest veiksmi biznesā

"¡¡Ak, svētais Svētā Mārtiņa kavalieri! Ar savu svēto gaismu tu man piešķir krāšņumu, pilnu ar likteni, virzi manas darbības mana biznesa izaugsmes virzienā, lai tas virzītos pareizajā progresa virzienā ”.

Svētī mana biznesa augļus, lai mans uzņēmums vienmēr būtu ražīgs un auglīgs, lai mana laime būtu mana Kunga un San Martín Caballero gods. dod man spēks nepadoties grūtos brīžos, pat ja to ir daudz ”.

"Es jau pateicos jums jau iepriekš, ka esat devis man pienācīgu darbu un licis manai klientūrai augt."

"Es ceru, ka jūs un jūsu lielais spēks nopelnīs laimi manā biznesā, Āmen, lai tā būtu!"

Lūgšana piesaistīt klientus

"Debesu Dieva vārdā es lūdzu atļauju uzrunāt svēto Martinu Kaballero atklātajā lūgšanā un dedzīgi lūdzu viņu būt manas dzīves un manas darbības gaismu un vadītāju, padarot manu biznesu plaukstošu un veiksmes pilnu."

"Es lūdzu jūs tikumīgo svēto uzņemties mana biznesa grožus pa laimes un pārpilnības ceļiem."

"Es jums esmu parādā visas labās lietas savā biznesā, paldies par jūsu svēto aizsardzību, kas mūsu klientiem dod pārliecību un piesaista viņus lielā skaitā."

"Dodiet man ideālu gudrību, lai es varētu sākt visērtākās sarunas, lai panākumi un svētības vairotos."

"Aizlūdziet Dieva, mūsu Kunga, priekšā, lai mana uzņēmuma nākotnē dominētu viņa, nevis mana griba."

"Jums, San Martín Caballero, es lūdzu jūs svētīt mana biznesa augļus un ka tā labklājība ietver arī mūsu klientus, lai arvien vairāk cilvēku katru dienu varētu baudīt mūsu preces."

"Paldies, ka piesaistījāt klientus, un lai tas nozīmē daudz vairāk laimes un izaugsmes." "Āmen!".