Lūgšana Svētajai Trīsvienībai

Lūgšana Svētajai Trīsvienībai Katoļu mīlestība, grūti un steidzami gadījumi un aizsardzība ir viens no spēcīgākajiem, jo ​​tas prasa gan Tēvu, gan Dēlu, gan Svēto Garu.

Dieva vārds parāda mums visu lietu Dievu, Tēvu, pēc tam iepazīstina mūs ar Jēzu Kristu, kurš ir tas pats Dieva radītais cilvēks, bija starp mums un atdeva savu dzīvību cilvēces labad, kad viņš devās debesīs, atstāja mūs Gara priekšā Santo un tagad mēs varam paļauties uz visiem trim.

Tēvs un Dēls atrodas debesīs, un Svētais Gars pārvietojas mūsu sirdīs kā uguns.

Katoļu baznīcā ir virkne lūgšanas kas ir īpaši vērsti uz trim, kas kopā ir viens, dievišķā trīsvienība.

Tās ir lūgšanas, kas rodas dažādos gadījumos, kad cilvēka roka nevar darboties, un tad mēs esam atkarīgi no lūgšanas, jo pietiek tikai ar Dieva brīnumu. 

Lūgšana Svētajai Trīsvienībai Kas ir Svētā Trīsvienība?

Lūgšana Svētajai Trīsvienībai

Tēva savienība; Dēls un Svētais Gars ir tie, kas veido Svēto Trīsvienību.

Sus apariciones fueron graduales y las podemos ver en toda la Biblia.

Ģenēzes sākumā Dievs parādās radot debesis un zemi, kā arī katru dzīvo būtni.

Tad evaņģēlijos no Jaunā Derība mēs redzam, ka ierodas Jēzus Kristus, kas piedzimis no jaunavas ar Svētā Gara darbu un žēlastību. 

Tur mēs sākam zināt visu Glābēja dzīvi, tad, kad viņš nomirst, augšāmceļas un ceļas debesīs, viņš atstāj mums Svētā Gara apsolījumu, taču tas izpaudās tikai pēc Vasarsvētku dienas, kas aprakstīta Apustuļu darbu grāmatā. Apustuļi un turpina mūs pavadīt līdz šai dienai. 

Spēcīga Trīsvienība, kas apmierina mūsu sirds lūgumus, tos, kurus mēs daudzkārt darām no dvēseles.

Svētā Trīsvienība vienmēr ir gatava mūs uzklausīt.

Lūgšana Svētajai katoļu trīsvienībai

Es dievinu jūs, Svētā Gara paraklito, par savu Dievu un Kungu, un bezgalīgi pateicos jums ar visu debesu tiesu Vissvētākās Jaunavas vārdā, jūsu mīlošajai Sievai par visām dāvanām un privilēģijām, ar kurām jūs viņu izgreznojāt, īpaši par to perfekto un dievišķo žēlsirdība, ar kuru jūs iededzāt viņa svētāko un tīrāko sirdi, rīkojoties viņa vissirsnīgākajā debesīs; un pazemīgi lūdzu jūs savas nevainojamās sievas vārdā, piešķiriet man žēlastību, lai es piedotu visus smagos grēkus, ko esmu izdarījis kopš pirmā brīža, kad es varētu grēkot; līdz šai dienai, par kuru es bezgalīgi skumju, ar mērķi nomirt, nevis atkal aizskart jūsu dievišķo Majestāti; un, ņemot vērā jūsu vismīlošākās sievas ļoti lielos nopelnus un ļoti efektīvo aizsardzību, es lūdzu jūs un mani, N., dot jums visaugstāko jūsu žēlastības un dievišķās mīlestības dāvanu, piešķirot man tās gaismas un īpašo palīdzību, ar kuru jūsu mūžīgā Providence ir noteikusi, lai mani glābtu un vedinātu mani jā

Svētās katoļu trīsvienības lūgšana ir tūlītēja ietekme.

Lūgšana, spēcīgs ierocis, kas pieder tikai tiem no mums, kuri ticējuši Kunga varai.

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana, lai viss noritētu labi

Spēcīgs rīks, ko katoļu baznīca ir pratis izmantot un kas mums atstāj paraugu, piemēru, lai mēs zinātu, kā jautāt, kādus vārdus lietot. 

Lūgšana nav slikta, tā ir iespēja pierast pie lūgšanas, iemācīties pareizi lūgt, tieši tāpēc lūgšanas pastāv, lai mūs vadītu šajā procesā. 

Lūgšana Svētajai Trīsvienībai par mīlestību 

Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā Āmen.

Svētā Trīsvienība, mūsu sākums un beigas, mans spēks un mana aizsardzība un mana dievišķā palīdzība, kas dzīvo manā sirdī un atrodas manā dvēselē un apņem visu manu būtni.

Svētīta Svētā Trīsvienība, kas ir pelnījusi visu godu, slavu un uzslavas, es ticu jūsu spēkam, Dievam Tēvam, Dievam Dēlam, Dievam Svētajam Garam.

Es akli uzticos jūsu dāvanām un ceru uz jums, kā arī cerību un labdarību, ko es ievietoju jūsu rokās, palīdzu man palielināt savu ticību un katru dienu ar jūsu mīlestību būt labākam cilvēkam un mosties uzmundrinājuma un entuziasma pilns.

Svētīgais Dievs, tu esi avots, no kura rodas mīlestība un dzīve, ka tu mūs esi radījis pēc sava tēla un līdzības un ka par mīlestību uz mums tu esi sūtījis Dēlu Dievu, lai viņš ar savu dzīvību varētu mūs atpestīt un glābt no grēka, es

(Sakiet savu vārdu)

Es dodu jums un iesvētīju visu, kas mājo manā būtībā, un ļoti žēl, ka es lūdzu piedot man par visām pieļautajām kļūdām un par grēkiem, ko esmu izdarījis šai dienai un kas mani šķir no jums.

Svētā Trīsvienība, es lūdzu jūs apžēlojies par mani un sniedziet man palīdzību, lai mana dvēsele būtu piepildīta ar mieru, pārveidojot sevi par pacientu, saprotošu, pazemīgu un apģērbtu jūsu labestībā.

Svētīgs Svētais Gars, visa mierinājuma avots, es lūdzu jūs bagātināt manu dvēseli ar jūsu dāvanu pārpilnību.

Jūs esat mana cerība un vairogs manās cīņās, jūs esat mans spēks nepatikšanās un uztraukumos.

Šī iemesla dēļ es nācu uz ceļa pirms jums, lai lūgtu jūs, lūdzu, pacelt roku, lai saņemtu palīdzību, un aizstāt mani Dieva priekšā, lai Tēvs saņemtu viņa tūlītēju palīdzību.

Svētais Debesu Gars, atjauno manus spēkus un vairo man drosmi turpināt šo cīņu, ar kuru es saskaros, lūdzu, noliec ausi uz maniem lūgumiem un dod man to, ko es vēlos, un lūdzu tev šajā dienā.

Lūdzu, iededziet manā sirdī Dieva mīlestību, kas apgaismo jūsu uzticīgo sekotāju sirdis. Jūsu mīlestības, spēka un žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu, lai jūs mani atbrīvotu no visām likstām un lai nekas netraucētu man mieru un neliek man ciest.

Svētā Trīsvienība, es nāku pie jums ar pilnīgu paļāvību un ar visu savas dvēseles ticību, lai jūs varētu atbrīvot no bēdām, kas man rada lielas ciešanas, lūdzu, dziediniet manas sirds brūces un izlejiet savu žēlastību pret mani un to, kas man ir vajadzīgs ar tik daudz steidzamība:

(Nekavējoties pasakiet Svētajai Trīsvienībai, kas jums nepieciešams, un lūdziet viņu slavinošo palīdzību)

Dievs Tēvs, paldies, ka tu klausies manās lūgšanās, par Savu bezgalīgo mīlestību un par drošību, ko Tava mīlestība man sniedz, kas mani pasargā un sniedz mierinājumu.

Es lūdzu, lai jūs man palīdzētu, Svētā Trīsvienība, es lūdzu jūs par Vissvētākās Jaunavas Marijas, Jēzus Mātes un mūsu mātes starpniecību un nopelniem.

Āmen.

Vai jums patika Svētās Trīsvienības lūgšana par mīlestību?

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana par mirušo māti

Mīlestība vienmēr ir mūsu lūgšanu motors, neatkarīgi no tā, vai tā mudina lūgt citus, vai mēs lūdzam mīlestību šķērsot mūsu ceļu.

Jebkurā gadījumā ir svarīgi lūgt no sirds, no dvēseles un ar lielu ticību.

Tas, kas padara mūsu lūgšanas par jaudīgām un saņem atbildes, ir tas, ka mēs ticam, ka tas, ko mēs lūdzam, var tikt piešķirts.

Lūgums pēc mīlestības, lai mēs zinātu, kā to identificēt brīdī, kad tā šķērso mūsu ceļu, ir ārkārtīgi svarīgs, jo Dieva vārds māca, ka sirds maldina un var likt mums noticēt, ka mēs atrodam mīlestību, kad tās nav. 

Tāpēc Svētās Trīsvienības vadība ir gandrīz dzīvības un nāves akts. 

Svētās Trīsvienības lūgšana par sarežģītiem un steidzamiem gadījumiem

Svētā Trīsvienība, Trīsvienīgais Dievs un Viens, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, mūsu sākums un beigas, nomierinieties, pirms Es jūs godinu: svētīti un slavēti esiet Svētā Trīsvienība !; Jums, svētajai Trīsvienībai ir viss gods, gods un slava visā mūžībā, es ticu jums no visas sirds un novēlu būt jūsu uzticīgais bhakta, es nāku pie jums ar pilnīgu pārliecību, lai lūgtu jūs redzēt mani vienmēr brīvu no ļauna, kā arī no visiem citiem nepatikšanas un briesmas, un es lūdzu, lūdzu, dodiet man labvēlību.

Debesu Tēvs, Jēzus Labais Gans, Svētais Gars, es lūdzu jūs par Vissvētās Jaunavas Marijas aizlūgumiem un nopelniem, sniedziet man jūsu palīdzību, norādījumus un aizsardzību visos manas dzīves jautājumos un rūpēs.

Slava jums, Tēvs Dievs, labestības un mūžīgās gudrības avots, dzīve nāk no jums, mīlestība nāk no jums, lieciet katru brīdi darboties ar taisnību un apdomību, lai izbaudītu preces un mierinājumus, kurus jūs man sūtāt; atcerieties, ka esmu jūsu bērns, un nožēlojiet manas ciešanas, manas vajadzības un sniedziet man palīdzību šajā sarežģītajā situācijā:

(ar lielu ticību jautājiet, ko vēlaties sasniegt)

Paldies, žēlsirdīgais tēvs, ka esat tur.

Gods jums, Debesu Tēva Dēls, kura svētajā sirdī mana dvēsele atrod patvērumu, iemāci man uzticīgi atdarināt tavu dzīvi un tikumus, dod man stingrību un neatlaidību, lai izpildītu tavas mācības un liktu man biežāk praktizēt labdarības darbus, neatstāj mani iekšā ikdienas cīņas, atbrīvojiet mani no ienaidnieka saitēm, attāliniet mani un pasargājiet no visām nepatikšanām, kas mani traucē, un sniedziet man jūsu brīnumaino palīdzību šajā problēmā: (atkārtojiet lūgumu ar lielu cerību).

Paldies manam labajam Jēzum, ka esat man blakus izmisuma un satraukuma brīžos.

Gods jums Svētais Gars, skaidrība, kas visu apgaismo, un ka jūs esat radīšanas prieks, harmonija un prieks, padariet to vienmēr paklausīgu jūsu dievišķajiem iedvesmām, dodiet man mieru, dodiet man palīdzību manos trūkumos un problēmās un sniedziet man jūsu palīdzību lai es šobrīd varētu sasniegt to, kas man tik ļoti vajadzīgs.

Paldies dievišķajam Mīlestības Garam, ka viņš man palīdzēja, kad viss ir tumšs un man vajadzīga Gaisma.

Mana māte un karaliene, debesu kundze, jūs, kas esat tik tuvu Svētai Trīsvienībai, lūdzieties par mani un manām pašreizējām problēmām un trūkumiem - esiet mans mans pusotra advokāts, lai mans lūgums tiktu apmeklēts, liek man iegūt brīnumu, kas man tik ļoti vajadzīgs. mana dzīve

Paldies manai mīļotajai Mātei, svētītajai Jaunavai Marijai, ka esat tik saprotoša un vienmēr uzņematies mūsu prasības.

Dievišķā Trīsvienība, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, dod man savu žēlsirdību, piešķir man laipnību un ļauj man ātri atrisināt manas bēdas un raizes.

Tēvs, dēls un Svētais Gars, svētītā un Vissvētākā Trīsvienība, es jūs mīlu, es jūs dievinu un es jums dodu.

Ak, Mīlestības Trīsvienība, līdzjūtības Dievs, es atsakos no jūsu dievišķās gribas, jo jūsu laiki ir perfekti un tikai jūs zināt, kas man ir vislabākais, slava Tēvam, godība Dēlam, slava Svētajam Garam, godība svētīgajiem un nesadalītajiem Trinidāda, kā tas bija sākumā, tagad un mūžīgi, mūžīgi mūžos.

Lai nu tā būtu.

 

Tie gadījumi, kad nekas cilvēciski nav iespējams, ko mēs varam darīt.

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana svētīgajiem

Tie gadījumi, kad viņi mums ir piešķīruši medicīnisku diagnozi, kad ir pazudis ģimenes loceklis, kad bērnam ir nepieciešama Dieva palīdzība un viņš to nezina vai nevēlas to lūgt, ciešanas, sāpes, impotence, nemiers un dažas situācijas un emocijas, kas mūs padara izmisīgākus tie ir tādi, kuros Dieva varenā roka pārvietojas ar spēku. 

Svētās Trīsvienības lūgšana var būt mūsu drīzā palīdzība vidū vissarežģītākās risināmās problēmas.

Viss ir ticības un paļāvības uz Kungu akts, ticot, ka viņš visu kontrolē un zina, ko viņš dara.

Īss aizsardzībai 

Es jūs atzīstu un godinu jūs, svētītā Jaunava, debesu karaliene, lēdija un Visuma patronese, kā mūžīgā tēva meita, sava mīļotā dēla māte un Svētā Gara mīlošā sieva; un ar vislielāko pazemību noliecās jūsu lielās majestātes priekšā, es lūdzu jūs par šo dievišķo labdarību; ka jūs bijāt ārkārtīgi piepildīts pieņēmumā par debesīm, ka jūs darāt manī unikālo žēlastību un žēlsirdību, pakļaujot mani visdrošākajai un uzticīgākajai aizsardzībai un pieņemot mani to ļoti laimīgo un paveicamo kalpu skaitā, kurus jūs esat izcēluši savā jaunavas krūtīs.

Cieniet sevi, ak, māte un mana visžēlīgākā lēdija, lai pieņemtu manu nožēlojamo sirdi, manu atmiņu, gribu un citas iekšējās un ārējās spējas un sajūtas; Pieņemiet manas acis, ausis, muti, rokas un kājas, pārvaldiet tās saskaņā ar jūsu Dēla apstiprinājumu, lai viņš ar visām savām kustībām nodomātu jums sniegt bezgalīgu slavu.

Un par to gudrību, ar kuru jūs mīlinātais dēls jūs apgaismoja, es lūdzu un lūdzu, lai jūs sasniegtu man gaismu un skaidrību, lai labi pazītu sevi, savu nebūtību un it sevišķi manus grēkus, lai viņus ienīstu un vienmēr viņus ienīstu, un lai arī mani sasniegtu, lai zinātu lamatas. pakārtotā ienaidnieka un tā slēpto un acīmredzamo apkarošanu.

Īpaši, dievišķā Māte, es lūdzu jūsu žēlastību ... (pieminēt).

Šis brīnumaina lūgšana Ala Santísima Trinidad lūgt mūsu veselību, aizsardzību un labklājību ir ļoti spēcīga!

Aizsargā mūs, rūpējas par mums y vadi mūs darīt tikai to, kas ir Dieva griba. Mēs varam lūgt aizsardzību sev vai savai ģimenei un draugiem.

Atcerieties, ka visas šīs pozitīvās enerģijas nāk no mums, caurstrāvojot visu, kas mums apkārt.

Nekas nav tas, no kā Dievišķā trīsvienība nevar mūs pasargāt, nav nekā spēcīgāka vai spēcīgāka par Dievu, tāpēc mēs ticam, ka tieši viņš rūpējas par mums un mūsējiem neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas.

Kad es varu lūgt?

Jūs varat lūgt, kad vien vēlaties.

Lūgšanai Svētajai Trīsvienībai nav ideālas dienas, stundas vai mirkļa.

Mums ir jālūdz lūgt, kad vēlamies lūgt. Mums jābūt ticībai un vienmēr ticam, ka viss notiek labi.

Vairāk lūgšanu:

 

Radošā pietura
IK4
Atklājiet tiešsaistē
Tiešsaistes sekotāji
apstrādājiet to viegli
mini rokasgrāmata
a kā darīt
ForumPc
TipsRelax
LavaMagazine
neregulārs
triku bibliotēka
ZoneHeroes