Lūgšana Santa Barbarai

Lūgšana Santa Barbarai. Cieta starp citām šīs zemes sievietēm, Santa Barbara ir mūsu apbrīnas vērta, jo viņa bija lieciniece naidam pret cilvēku, kuram vajadzēja viņu mīlēt. Paaugstiniet vienu lūgšana Santa Barbarai Tas var mums palīdzēt daudzos gadījumos un pat tajos gadījumos, kad esam zaudējuši cerību. 

Viņas dzīve uz zemes, kas bija pilna ar sāpēm un ciešanām, tomēr palika cīņā, cīnoties pati ar sevi, un, kaut arī viņas ienaidnieka sakāve bija nenovēršama, viņa sasniedza notiekošā vainagu, kas tiek apsolīts uzticīgajiem svētajiem, kuri Viņi cīnās no sirds.

Sieviete ar nelokāmu ticību, spēcīga, uzticīga un mūsu sabiedrotā satraukuma brīžos.

Lūgšana Santa Barbarai

Lūgšana Santa Barbará

Viņš dzīvoja uz zemes Trešā gadsimta laikā Mazajā Āzijā.

Dzīvē viņš daudz cieta savu reliģisko uzskatu dēļ, jo tie bija pretrunā ar viņa ģimenes uzskatiem. Vēsture vēsta, ka viņa paša tēvs tajā laikā bija spēcīgs kristietības ienaidnieks - reliģija, kuru Barbara brīvi sludināja.

Tieši viņš, Dioscoro, viņa tēvs, ieslēdza viņu ļoti augstā tornī kā sodu par viņas reliģiskajām atšķirībām.

Laikā, kas viņu aizturēja, viņa bija uzticīga savai ticībai, tika kristīta un visu laiku sludināja savu reliģiju.

Tas ir teikts tornis bija tikai viens logs, un viņa lika atvērt vēl divus kā simbolu dievišķā trīsvienība.

Kad viņas tēvs atgriezās, viņš viņu sauca pie kriminālatbildības un saņēma sliktu izturēšanos un pazemojumu, un pats Dioskoro kalna galā ar savu zobenu nocirta viņai galvu. Ir teikts, ka pēc šīs slepkavības viņu skāra debesu stars un atņēma dzīvību.

Santa Barbaras lūgšana par naudu 

Jaudīgais cīnītājs Santa Barbara, palīdziet man uzvarēt šajā cīņā.

Jūs, kas neiekritāt ļaunā kārdināšanā, jūs, kurš apgalvoja ar savu mīlestību un visām nedienām, iznākot uzvarošs, es lūdzu jūs aizstāt Dievu, mūsu Kungu, lai palīdzētu man tikt galā ar šo brīdi, kurā Viņš mani pārbauda.

Lai viņš no augusta mītnes vietas man piešķir spēks pietiek, ja labais būs ieguvējs.

(Iesniedziet savu pirmo naudas pieprasījumu)

Kungs, ka jūs piešķīrāt Santa Barbarai neticamu spēku izturēt vislielākos sašutumus un mokas par uzticību jums, mēs lūdzam, lai, tāpat kā viņa, mēs būtu spēcīgi likteņos un pazemīgi labklājībā, lai sasniegtu tādu kā viņas mūžīgo svētlaimi.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

(iesniedziet otro naudas pieprasījumu)

Svētīgā Barbara, kas jūsu sirsnīgo jaunavību ar jūsu asiņu purpuru krāsoja Kunga mīlestībai, aizstāvējiet mani no vētrām, ugunsgrēkiem, katastrofām un visām šīs pasaules nelaimes.

Atbrīvo mani no nāve pēkšņi. Aizlūdziet, lai es tam Kungam palīdzu sasniegt labklājību šajā dzīvē, dzīvot svētā draudzībā un mierīgi ar dievišķo žēlastību sasniegt savas dienas beigas.

(izsakiet savu trešo naudas prasību)

Āmen.

Šī Santa Barbara lūgšana par naudu ir ļoti spēcīga!

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana svētajam Jānim no Avilas

Viņa ir iemācījusi mums būt atkarīgiem no Dieva, ticēt, ka viņas solījumi ir piepildīti, un dzīvot daudz un maz. Viņa kurš ir cietis no nabadzības Tas var palīdzēt mums gūt labklājību.

Lūgšana par naudas ienākšanu pie mums šajā krīzes laikā ir nepieciešama, un ticībā lūgt Santa Barbaru ir paklausība, kas mums jāveic katru dienu.

Tur lūgšanas vai lūgšanas Viņi var palīdzēt mums jautāt pareizajā veidā. Tomēr svarīga lieta un vienīgā garantija, kas mums jāzina, ka mūsu lūgšana tika uzklausīta, ir saglabāt ticību dzīvu.

Lūgšana Santa Barbara svētīja mīlestību 

Debesu kareivis, svētī Santa Barbara, uzklausa manus mīlestības pamatus, lai ..

(pasakiet savu vārdu un mīļotā vārdu)

Apvienojiet ķermeni un dvēseli, aizsargājot tos tā, lai neviens nenonāk laimes un savienības ceļā. Svētī Svētā Barbara svaidās Mata matus (atkārtojiet vārdus) remdējiet viņu slāpes ar savu bezgalīgo mīlestību pret viņu laba vēlējumiem, spēcīgo taisnīgumu neiespējamajā cīņā, aizstāvot šos mūžīgos mīlētājus (atkārtojiet savu un mīļotā vārdu).

Āmen.

MĪLESTĪBA ir bijis viens no prieka un bēdu cēloņiem visizplatītākā kopš laika sākuma un līdz šai dienai.

Santa Barbaras tēva mīlestība pret viņa meitu tika noliegta, un tas lika viņam rīkoties tikpat briesmīgi kā viņa paša meitai.

Neviens labāks par viņu, kuru ienīdis tas, kam to nevajadzētu darīt, lai izprastu mūsu sāpes gadījumā, ja mēs neesam savstarpēji mīlējušies.

Tas var jūs interesēt:  Lieliskās lūgšana

Šī lūgšana var mums palīdzēt atbrīvoties no sliktas enerģijas, lai mīlestība mūs sasniegtu un pārsteigtu.

Lūgšana svētajai Barbarai tiek svētīta par aizsardzību 

Svētā Barbara, svētīta jaunava, liela ar milzīgu spēku, lai Dievs ir ar jums, un jūs ar mani uz labās ceļa.

Ar savu uzvarošo zobenu atbrīvo mani no ļaunuma, netaisnības, skaudības un ļaunajām acīm. Ar zibens spēku pasargājiet mani no maniem ienaidniekiem, pagodiniet sava lielgabala uguns muti un ļaujiet tam izcelties uzvarošam.

Ar savu kausa un vīna kausu saglabājiet mana ķermeņa un gara spēku smagai cīņai un cīņai.

Saņemiet manus ābolus un margrietiņas kā dāvanu, kuru vienmēr paturu prātā savās mājās un savās mājās, un lūdzu jūs, nekad neatstājiet mani un nāciet pie manis ikreiz, kad prasu, lai jūs aizstāvat manu ticību, manu zemi, ģimeni un manu cīņas; un galu galā jūs vienmēr mani aizvedāt slavē kā jūs.

Āmen.

Šī ir skaista lūgšana svētītajai Barbarai, lai pasargātu Ziemassvētku vecīti.

Rīks, kuru mēs varam izmantot, kad tas mums vajadzīgs, arī lūgšana kļūst par mūsu vairogu un ne tikai pret briesmām, bet arī pret visu negatīvo, ko vēlas sasniegt mūsu vai mūsu ģimeņu dzīve. 

Ir daudz liecību par ticīgiem ticīgajiem, kuri savlaicīgi saņēmuši atbildi no Santa Barbaras dusmu brīdī, kad mēs lūdzam aizsargāt sevi vai ģimenes locekļus, un tā stājas spēkā.

Par ienaidniekiem 

Ak dievs! prom no manis, no manas dzīves, tām ļaunajām un nožēlojamajām būtnēm, kas bīstas.

Es nāku pie jums, Santa Barbara, lai viņus sajauktu, atdalītu no manis, lai viņi nevarētu man kaitēt, un es kliedzu ar ticību un atdodu jums savu dzīvi.

Jūs, cilvēku cildens aizstāvis, svētītais labvēlis tiem, kas jūs piesauc, un dāsnajam kristietim, kurš atver jūsu krūtis labām būtnēm, sniedziet man jūsu palīdzību, es ieeju un es atstāšu ar jūsu sirds asinīm, lai atbrīvotos no viņiem .

Atņemiet no manis skaudību un nodevību, aizstāvējiet mani, es lūdzu jūs no ļaunumiem un ienaidniekiem, lai ļaunums mani nepieskartos un naids man nekaitētu, turiet prom slikto kaimiņu un slikto draugu, sajauciet manus ienaidniekus, lai tie neietekmētu mani, palīdziet man dominēt visos, kas mani ļoti vēlas, lai es varētu tikt pie uzvaras jebkurā situācijā, kas man kaitē.

Neļauj viņiem pārtraukt manu kristiešu gājienu, un, ja viņi turpina pastāvēt, elle ir sods kā samaksa par viņu ļaunumiem.

Atbrīvojiet mani svēto Barbaru, svētītu no visa ļaunuma, atbrīvojiet mani, svēto Barbaru, svētītu no visiem ienaidniekiem, sargājiet savu dzīvi no jebkāda kaitējuma, lai es varētu dzīvot mierā un mierīgumā. Jēzum un Jaunavai.

Lai nu tā būtu.

Izmantojiet dominējošās Santa Barbara lūgšanas spēku par ienaidniekiem.

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana svētajam Čārlzam Borromeo

mums visiem ir ienaidniekiem un pat mūsu pašu mājā. Mēs to redzam Santa Barbaras vēsturē, kad viņas pašas tēvs viņai uzbruka līdz nāvei.

Iespējams, ka jums nav tik tieša uzbrukuma kā šis, bet jums nekad nav jāpaļaujas uz ienaidniekiem.

Lūgšana par ienaidnieku kundzību, kas paceļas līdz Santa Barbarai, var būt vienīgais veids, kā mums atbrīvoties no vajāšanām un briesmām.

Pārvaldīt neuzticīgo partneri

Svētītā Santa Barbara, kas tu varētu likt samierināties tik daudziem cilvēkiem, izdari man nelielu labvēlību, atrodi mīlestību, dari manu sirdi cēlu un patiesu, mīlēties, manā sirdī var ienākt un piepildīt mani ar laimi, es gribu lai es varētu zināt patieso mīlestību, patieso sajūtu, Santa Barbara, tu, kurai ir tik daudz spēka, piešķir man šo labvēlību, lai mans lūgums nāk pie tevis, lai es varētu saņemt tavu, Ziemassvētku vecīša mīlošo, pilnīgo mīlestību bez meliem, tu ka tev ir tikums un tevi viss tik ļoti izsauc pasaulē Nāciet pie manis un dodiet man iespēju saņemt jūsu svētību, es vēlos, lai vēl kāds laiks no jums sūtītu manas lūgšanas.

Manas lūgšanas Dievam, lai viņš varētu padarīt manu dzīvi mīlestības pilnu, miera pilnu, lai jūs varētu padarīt to par brīnumainu Santa Barbaru, es lūdzu jūs man sniegt mīlestību, vairāk mīlestības un vairāk mīlestības, priecāties daudz prieka, laba vēlējumus, labas domas, labie darbi, palīdzi man tajā triumfēt, mīli, tas man būs kā solis, ceļš, Santa Barbara, tu, kas vari visu izdarīt, dot man atļauju un ir patiesa mīlestības sajūta, nāc pie manis, uzticies savam spēkam un tavam labestība, āmen.

Šāda veida lūgšanu joprojām ļoti kritizē daži, kas domā, ka tā ir savtīga rīcība, kas tiek veikta no lepnuma, ka tiek ievainots vai pamests. Bet tā nav taisnība.

Lūgšana iegūt valdonību pār kādu personu vai konkrētu situāciju ir mīlestības akts, kas rodas no izmisuma, kad vajadzīgs brīnums un nespēja to iegūt. 

Lūgšana, kas tiek likta ticēt, vienmēr saņems jūsu pieprasīto atbildi neatkarīgi no lūguma, Svētās Svētās Barbaras lūgšana ir varena.

Vairāk lūgšanu:

 

triku bibliotēka
Atklājiet tiešsaistē
Tiešsaistes sekotāji
apstrādājiet to viegli
mini rokasgrāmata
a kā darīt
ForumPc
TipsRelax
LavaMagazine
neregulārs