Lūgšana par darbu

Lūgšana par darbu Mēs varam sasniegt daudzus ieguvumus.

Lūgšanas ir garīga stratēģija, kas mums palīdz rast risinājumus problēmām, kurās mēs bieži nezinām, ko darīt vai kā rīkoties. 

Šajā konkrētajā teikumā mēs varam lūgt sevi, lai darba vide būtu patīkama, lūgt mūsu priekšniekus vai padotos un vēl dažus pieprasījumus atkarībā no dažādiem apstākļiem, kas var rasties šajā vidē.

Svarīgi ir zināt, ka ir arī darba jautājumi lūgšanas to var izdarīt tieši un tieši, vienmēr atceroties, ka lūgšana ir ticības akts, kas jādara, ticot tam piederošajam spēkam.

Lūgšana par darbu Vai tā ir varena?

Lūgšana par darbu

Jebkura lūgšana ir varena. Lai to panāktu, pietiek ar lūgšanu ar ticību.

Ja jums ir liela ticība un ja jūs domājat, ka viss iet labi, tas darbosies.

Tici Dievam Tas aug savās pilnvarās. Tikai tad jūs sniegsit visu pareizi.

Netērējiet vairāk laika, sāciet lūgt jau tagad!

Lūgšana atrast darbu 

Jēzus, mūžīgais Debesu Tēvs:

Mans tēvs, mans ceļvedis, mans spēks, es runāju ar tevi, mans Pestītājs ...

Tev šeit ir dēls, kurš ir grēkojis, bet kurš tevi mīl ...

Tevi slavē par tavu mīlestību, mūžīgo labestību un drošību, kuru tu mums piešķirat, Tēvs.

Ka jums viss ir iespējams un viss, ko varat, jo jūsu žēlastība ir milzīga un jūs nekad mani nepametat. Un moku laikā jūs nekad neatlaidāt man roku.

Jūs esat maize, jūs bijāt dzīve, jūs esat mīlestība un mierinājums. Drūmumā jūsu gaisma mani vada. Es nāku pie jums, ceļos, mans mīļais Tēvs, es atkal nāku lūgt par jūsu mūžīgo labestību, par jūsu aizsardzību.

Tā kā es zinu, ka no jūsu puses es neko nebaidīšos un neko, kas man pietrūks. Tāpēc, ka tu, mans labestības kungs, palīdzi satriektajam.

Es lūdzu jūs atvieglot manas raizes, es lūdzu, lai uz manu lūgumu tiek atbildēts. Atbrīvojiet manas sāpes un satrieciet.

Tēvs, mans mīļais augšāmcēlies Jēzus, raugies uz manām vajadzībām un palīdzi man tās atbalstīt. Es lūdzu jūs jaunu darbu, mans tēvs.

Tā kā es zinu, ka jūsu plāni ir perfekti, jo es jūtos stūrēts. Es nāku pie jums, lai iesniegtu manu darba pieprasījumu. Man ir vajadzīgs šis darbs, lai atbalstītu manu ģimeni.

Es zinu, ka jūs savā lielajā labestībā neļausit man nokrist jūsu rokas dēļ, es nebaidīšos un atvieglojumu es sajutīšu. Es lūdzu jūs, tēvs, lai manas ilgas tiktu piešķirtas nekavējoties.

Svētīgs un debesu tēvs. Es zinu, ka jūs atvērsit cerību durvis un logus. Es zinu, ka jūsu milzīgajā žēlsirdībā jūs atradīsit man pienācīgu darbu.

Palīdziet man, mans Kungs, būt pacietīgam un tikt apbalvotam. Padariet viņu par pienācīgu, pārtikušu un stabilu darbu. Aizstāj manu lūgumu sevi pierādīt finansiāli.

Padariet mani par nodrošinātāju un svētiet manu ģimeni, manu ēdienu.

Es lūdzu jūs par šo darbu vai par sava biznesa uzsākšanu.

(Klusi iesniedziet savu īpašo pieprasījumu)

Palīdziet man, Kungs, manā nastā, es lūdzu jūs, mans Kungs.

Es ticu visam tevī, mans Dievs.

Svētī tevi mūžīgi, Kungs!

Šī lūgšana atrast darbu ir ļoti spēcīga!

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana tikai dvēselei, lai cilvēks nāk

Darba krīze ir izplatījusies daudzās pasaules pilsētās. Tomēr šajā konkrētajā gadījumā ir noteikts teikums.

Šajā ziņā visieteicamākais ir tieši un sirsnīgi pajautāt, ko mēs vēlamies redzēt, kādu darbu mēs cenšamies iegūt un lūdzam ticēt.

Nav tādas sirds lūgšanas, kas nepiepildītu mūsu dvēseli ar pozitīvu enerģiju, un tieši to pašu enerģiju mēs arī nodosim visur, kur mēs ieradīsimies.

Spēcīga lūgšana var salauzt ķēdes, kuras nav iespējams pārvarēt ar mūsu fiziskajiem spēkiem. 

Lūgšana svētīt darbu 

Es pateicos jums, Kungs, jo es varu strādāt.

Svētī manu un manu kolēģu darbu.

Dodiet mums žēlastību tikties ar jums ikdienas darbā.

Palīdziet mums būt nenogurstošiem citu kalpiem. Palīdziet mums padarīt mūsu darbu par lūgšanu.

Palīdziet mums darbā atklāt iespēju izveidot labāku pasauli.

Skolotājs kā vienīgais, kurš var remdēt mūsu slāpes pēc taisnības, dod mums žēlastību atbrīvot sevi no visas iedomības un būt pazemīgiem.

Es pateicos jums, Kungs, jo es varu strādāt. Neļaujiet manai ģimenei trūkt atbalsta un ka katrā mājā vienmēr ir tas, kas nepieciešams, lai dzīvotu ar cieņu.

Āmen.

Lūgšanas, kas tiek veiktas, lai svētītu mūsu vai apkārtējo dzīvi, mēdz būt sirsnīgākie lūgumi, ko var izteikt.

Kad lūdzam citus, mēs parādām labo sirdi, ko Dievs mums ir devis.

Tāpēc mēs lūdzamies svētīt darbu Tā nav lūgšana mūsu pašu labā, bet gan visu to cilvēku labklājībai, kuriem ar mums ir kopīga darba vide. 

Šajā teikumā jūs varat lūgt situācijas, kurās darba vide ir piepildīta ar sliktu enerģiju un negatīvām domām.

Lūgšana, lai iegūtu darbu 3 dienās

Jēzus, mans labais Jēzus, mans mīļais Jēzus, mans Kungs, mans gans, mans Pestītājs, mans Dievs, es jūs dievinu kā Mūžīgā Tēva Dēlu, es jums uzticos un slavēju jūs par jūsu līdzjūtību un labestību, es jūs godinu, jo jūs man sniedzat drošību un esat kopā ar jums Es neko nebaidos, es tevi mīlu, jo tu mani duši ar žēlastībām un debesu labvēlībām katru reizi, kad es nāku ar savām bēdām tavā priekšā, katru reizi, kad es lūdzu tavu palīdzību.

Jēzu, mans labais Jēzus, mans mīļais Jēzus, Tu, kas esi Mūžīgās Gaismas spīdums, vēlreiz pacel pār tevi labdarības rokas pār mani un nāc man palīgā manos postos; Jūs, kas esat trūkumcietēju brālis un draugs, un nekad neatstājat mūs vienus, lai mēs nekļūdītos, Jūs, kas vienmēr esat mūsu pusē, apžēlojieties mani un palīdziet man manās nepatikšanās un trūkumos, līdzjūtieties man un atbrīvojiet mani no manām problēmām, un Būdams unikāls starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, viņš iepazīstina mani ar lūgumiem, lai viņš tiktu apmeklēts.

Jēzus, mans labais Jēzus, mans mīļais Jēzus, raugās uz šo lielo vajadzību, kāda man tagad ir: darba meklējumos es esmu nekustīga, kaut arī cenšos, ka to nevaru atrast, un man to steidzami vajag, jo manas vajadzības ir ārkārtējas un izmisīgas. Es lūdzu jūs sniegt man savu mīlošo palīdzību.

Jēzus, mans labais Jēzus, mans mīļais Jēzus, atver visas durvis, kuras man šķiet aizvērtas, palīdz man izveidot labu darbu vai biznesu, kas man nodrošina ekonomisko stabilitāti un dod man iespēju uzlabot un virzīties uz priekšu, cienīgu vai pārtikušu darbu vai biznesu, kur Man ir profesionāla un personīga izaugsme.

Jēzu, mans labais Jēzus, mans mīļais Jēzus, Tu, kurš mierīgi piepildi dvēseles un ķermeņus, mazini diskomfortu, ko jūtu savā iekšienē, ļauj man izkļūt no šī sliktā brīža un neļauj man grimt arvien dziļāk.

Šajā bezcerības un atņemšanas stundā vediet mani uz maniem soļiem, liekiet man atrast labus darba piedāvājumus, atveriet man visas durvis un dodiet man ceļā godīgus cilvēkus, kuri piedāvā savu atbalstu; dod man gudrību demonstrēt savas spējas un neatlaidību un stingrību nepadoties.

Palīdziet man iegūt labu darbu, kur es varu veiksmīgi veikt savus pienākumus un iegūt naudu, kas tik ļoti nepieciešama manās mājās, nosūtiet manam labajam Jēzum jūsu svētības, lai es varētu iegūt to, kas man vajadzīgs:

(pasakiet ar milzīgu ticību, ko vēlaties iegūt)

Jēzus, mans labais Jēzus, mans mīļais Jēzus, es no visas savas būtības pateicos jums par visiem labumiem, ko jūs man esat devis, un par nākamajiem, kas, es esmu pārliecināts, ka netrūks, es esmu viss jūsu un es vēlos būt mūžīgi debesīs , kur es ceru pateikties jums mūžīgi mūžos un vairs neatdalīties no jums.

Svētī tevi mūžīgi, Kungs!

Lai nu būtu! Āmen

Vai jums patika lūgšana iegūt darbu 3 dienu laikā?

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana uz Svēto nāvi par naudu

Daudzas reizes mēs uzzinām, ka ir kaut kur pieejams darbs, kur mēs vēlamies strādāt, bet ka praktiski nav iespējams nokļūt šajā darbā.

Šajos gadījumos nekas labāks par lūgšanu, jo viņa ir mūsu labākā iepazīšanās vēstule.

Ienākot darba intervijā Mēs varam lūgt suverēnu Dievu, kas rada debesis un zemi, dot mums žēlastību, lai radītu labu pirmo iespaidu.

No otras puses, mums vienmēr ir jājautā, ka dažreiz tas, ko mēs vēlamies, nav tas, ko Kungs mums vēlas, un šajā ziņā mums ir ļoti jāapzinās darīt tikai to, kas ir Dieva griba.

Pāriesim pie cita darba teikuma.

Pieprasīt steidzamu darbu

Dievs ir lielākais darba devējs pasaulē.

Es ticu viņa lielajai pārpilnībai un tam, ka viņš man dos labāko darbu, ko līdz šim ir sasniedzis.

Darbs, kurā es būšu laimīgs.

Es būšu pārtikusi, jo man būs daudz iespēju pacelties. Darbs, kurā darba vide ir brīnišķīga.

Darbs, kurā mani priekšnieki baidās no Dieva, un nodrošina darbiniekiem siltu un godīgu vidi.

Šī iemesla dēļ es ilgi turēšos šajā darbā un jutīšos laimīgs, strādājot tur, kur Dievam man ir daudz preču, harmoniski ar visu. pasaulē.

Pateicībā es vienmēr priecāšos, dalīdamies ar visiem Tā Kunga priekiem, klusi mācot ar pazemību un ar savu piemēru, izturību, lojalitāti, rāmumu, atbildību un katru dienu ar lielu prieku veltot to, kas man vislabākais, tā, ka tas, ko es daru ar mīlestību, nāk par labu daudziem cilvēkiem.

Āmen, paldies tēvam, ka esat mani dzirdējuši un tas ir izdarīts

Ierašanās vietā, kur viņi pat nemeklē darbiniekus, un pieteikšanās darbam var būt solis, kam nepieciešama augsta līmeņa drosme, jo pastāv liela iespēja, ka mūs noraidīs, pat neuzrādot visas savas prasmes.

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana svētajam Kipram

La lūgšana lūgt darbu Steidzami var mums palīdzēt spontāni nokārtot sākotnējo pārbaudi, lai pieteiktos darbā, nevis tāpēc, ka esam redzējuši sludinājumu.

Laikā, kad lūdzat darbu, tiek lūgta garīga palīdzība, lai zinātu, kurp doties, lai Dievs virzītu mūsu soļus no brīža, kad mēs atstājam mājas un līdz brīdim, kad mēs varam tajā atgriezties.

Lai mani sauc par darbu 

Mīļais debesu Tēvs, Jēzus Vārdā es meklēju Tavu gudrību un uzticību Tev, lai vadītu mani meklēt darbu, kas man ir vislabākais.

No šī brīža es vēlos staigāt zem jūsu žēlsirdības un patiesības, nepakļaujoties savām vēlmēm un virspusējām sapratnēm.

Palīdziet man iegūt labu darbu, kurā, manuprāt, neko netrūkst ne man, ne man.

Tēvs, es neuztraucos un neuztraucos par kaut ko, jo es jūtu, ka tavs miers nāk pār manu sirdi un prātu.

Jūs esat mans dzīvā ūdens avots, es uzticos jūsu providencei un tam, ko jūs man dodat spēks lai katru dienu pretotos savas dzīves kāpumiem un kritumiem.

Es pateicos jums, tēvs, ka esat nodrošinājis man vajadzību pēc nodarbinātības atbilstoši jūsu bagātībai un par mūsu Kunga slavu.

Ak, mans Dievs, lai šodien esi ar mani spēks atrast darbu. Vediet mani uz to darbu, kuru es mīlēšu un vērtēju no visas savas dvēseles.

Vediet mani uz vietu ar cieņas un sadarbības atmosfēru drošā un laimīgā vidē.

Palīdziet man atrast garīgo un garīgo līdzsvaru tajā jaunajā darbā, kas jums ir palicis man paldies. Paldies kungam, ka mani uzklausījāt un šodien man palīdzējāt.

Dzīve ne vienmēr ir viegla, bet es centīšos atcerēties, ka jūs vienmēr esat tur, lai palīdzētu man visu mūžu.

Svētīgs esi kungs, svētīts ir tavs Svētais vārds Āmen!

https://www.pildorasdefe.net

Tajā brīdī, kad mēs jau esam atstājuši savus dokumentus kādā uzņēmumā, mums ir jāatgriežas mājās, gaidot, ka šis zvans tiks izdarīts pēc iespējas īsākā laikā, jo mūsu lielākais pārbaudījums šajā ziņā ir gaidīšana bez izmisuma. 

Pacietība ir galvenā šajā gaidīšanas procesā.

Tomēr mums nav jāgaida mūžīgi, viņi pieprasa, lai divi pārvietojas pa gabaliem mūsu labā, lai pozitīvais aicinājums, kuru mēs gaidām, nāk pēc iespējas ātrāk.

Vai es varu pateikt visas lūgšanas?

5 teikumus var pateikt bez problēmām. 

Svarīgi, lai lūgšanas par darbu būtu ticība. Neko vairāk.

Vairāk lūgšanu:

 

triku bibliotēka
Atklājiet tiešsaistē
Tiešsaistes sekotāji
apstrādājiet to viegli
mini rokasgrāmata
a kā darīt
ForumPc
TipsRelax
LavaMagazine
neregulārs