La lūgšana pēc aicinājumiem, Tas ir ieteicams galvenokārt visiem tiem cilvēkiem, kuri izrāda lielu ticību un entuziasmu, ieejot reliģijas pasaulē, tas ir priesteru, mūķeņu un visu citu cilvēku gadījums, kurš jūt iedvesmu piederēt Dieva templim. Ja vēlaties uzzināt par visiem mums svarīgiem datiem, turpiniet lasīt rakstu.

Lūgšana par aicinājumiem-2

Uzziniet visu, kas saistīts ar lūgšanu pēc aicinājumiem

Pirmkārt, jums jāzina, ka šo lūgšanu parasti plaši izmanto, jo īpaši priesteri un visi cilvēki, kuriem ir aicinājums vai iedvesma, būt klāt katru dienu pasaulē no Dieva.

Dārgie draugi Kristū, kad sējas ir daudz, es jums komentēju, un strādnieku ir maz. Uzdodiet Dievam Kungam, lai sēšana sūta strādniekus uz jūsu zemi. Šīs Jēzus sacītās frāzes, kuras var iegūt Lūkas evaņģēlijā, kamēr viņš pavēlēja saviem darbiniekiem izplatīt un izplatīt Labo vēsti.

Kā Jēzus pierādīja, iesvētīdams savu dzīvi par labu patiesības vēstījuma mācīšanai un sludināšanai, viņš mums ieaudzināja arī lūgšanas veidus, kad dalījās ar mums Kunga lūgšanā. Dienas laikā viņam bija laiks lūgt un tādējādi droši veikt savu kalpošanu.

Mēs bieži izjūtam vēlmi slavēt Dievu un svētos; Bet mēs nevaram sākt. Pašlaik draudze vēlas palielināt aicinājumus, un mūsu ziņā ir efektīvi sadarboties ar savām lūgšanām. Tā ir mūsu visu konsolidācija un lūgšana, kas uztur un rada priesteru aicinājumus un iesvētītās dzīves.

Mums izdodas motivēt aicinājumus, apņemoties lūgt un aktīvi piedalīties Lūgšanu par draudzēm draudzē mūsu draudzes namā. Piedaloties sabiedrībās, mēs ne tikai lūdzam par tā palielināšanu, bet arī par to, lai tiktu iesvētīti tie, kas jau ir ordinēti un ir ticības profesionāļi.

Lūgšana par priesteru aicinājumiem

Mīļais Jēzu, mēs lūdzam nosūtīt kalpus, kurus tas prasa, uz savu pilsētu. Izvēlieties no draudzes, no mums savās mājās, no mūsu koledžām un universitātes institūtiem lielu ražu ugunīgu apustuļu savai suverenitātei: garīdznieki, bhaktas, reliģiskie, priesteri, apustuļi un laicīgie misionāri; un lai jūsu pieminētie nekad neizkliedētu izpratni par viņu aicinājuma muižniecību, godu un nepieciešamību.

Kas man jādara, lai piederētu lūgšanu pēc aicinājumiem draudzei?

Lai būtu šīs kopienas dalībnieks, jums jāpatur prātā, ka jums ir jāaizpilda veidlapa, un tad jums vienkārši ir pilnībā jāapņemas lūgt un visu ticību atdot mūsu Kungam.

Šis ķīlu katalogs jāglabā noderīgā vietā, piemēram, jūsu lūgšanas tekstā vai vietā, kur jūs parasti lūdzat, lai atgādinātu jums par solījumu lūgt. Izmantojot jūsu līdzjūtīgo atbalstu, Dievs mūs iesvētīs tiem, kuriem ir iespēja pilnībā nodot savu dzīvi mūsu Kunga žēlastībai un Baznīcai.

Lūgšana par aicinājumiem-2

Ko ietver saistības?

Šīs reliģiskās saistības prasa:

  • Katru dienu vadiet lūgšanu par priesteru aicinājumu pieaugumu un par Tam Kungam uzticēto dzīvi.
  • Katru dienu lūdziet lūgšanu, lai Dievs ar savu Žēlastību pārpludinātu garīdzniekus un reliģiskos, kas dzīvo diecēzē.
  • Apsoliet katru nedēļu lūgt rožukroni par pieaicināto aicinājumu krēslā, kas ir ieraksts, mācot priesterību semināra studentiem un visiem tiem, kas iekšēji veidojas reliģiskajās kopienās.
  • Vismaz reizi mēnesī apmeklējiet masu, pamatojot tos pašus nodomus (izņemot gadījumus, kad ir slimība).
  • Dodiet solījumu par jebkādām ciešanām, kuras ciešat, kā piedāvājumu par aicinājumu palielināšanos mūsu centrā un par to, lai Dievs pārņemtu savu žēlastību priesteriem, diakoniem, reliģiozajiem vīriešiem un sievietēm, kas kalpo mūsu draudzei.

Lieldienu ceturtā svētdiena ir pazīstama kā Labā Gana svētdiena. Svētie Raksti parāda, ka Jēzus Kristus ir ceļvedis, kurš piesaista un savāc savas avis, atpazīst tās pēc nosaukuma, baro, rūpējas par tām, māca un ved uz svaigām ganībām, neļauj zaudēt vienu no savām aitām un upurē. Lieldienās viņš atdeva dzīvību par savām aitām.

Paziņojumi par šo tēmu

Pāvests Francisks uzrunāja 57. starptautisko lūgšanu dienu par aicinājumiem 3. martā tika atzīmēta Starptautiskā reliģisko iespēju diena. Pāvests Francisks atsaucas uz glābšanas funkciju, kas izriet no pasha noslēpuma, labais samarietis mudina mācekļus.

Izmantojot vienkāršus cilvēku rīkus, Tas Kungs turpinās pamācīt, iesvētīt, atbrīvot grēkus, dziedēt fiziskās un morālās brūces, mierināt nomocītos, izglītot nezinātājus un vadīt tos, kas sludina vieni un bezpalīdzīgi. Dažādie aicinājumi, kurus Gars rada savā Baznīcā, lai izpildītu labā samarieša misiju, kas līdzīgi viņam ir tīrībā, trūkumā un padevībā, kalpojot Dieva tautai.

Tāpēc, lūdzot par aicinājumiem, mēs pateicamies Dievam par tik daudzu garīdznieku esamību, demonstrēšanu, apņemšanos, palīdzību nabadzīgajiem un atstumtajiem, pavadot slimos un ilgdzīvotājus. Turklāt ar šīm lūgšanām Dievam tiek piedāvāta visa viņa pelnītā apbrīna.

CARF misija uz priesteru aicinājumiem.

CARF gadā tajā ir vairāk nekā 800 garīdznieku, mācekļu un reliģisko, kuriem vajadzīgs mūsu atbalsts, viņi nāk no vairāk nekā 100 valstīm un tiek instruēti akreditētās iestādēs Pamplonā vai Romā. Viņi lūdz savas kopienas pastāvēt ar augstāku un pilnīgāku dzīvi.

Labdari saprot lūgšanas kvalitātes nozīmi. Tomēr viņi to neprasa, viņiem jāatrod jūsu lūgšanas, lai mierinātu un turpinātu savu misiju.

Ja vēlaties uzzināt vēl vienu no mūsu skaistajām lūgšanām, zemāk varat ievadīt saiti, kuru mēs jums atstājam Kā viegli lūgt Rožukroni?. Turklāt mēs pievienojam videoklipu, kurā varat atrisināt visas šaubas.