Mēs jums pateiksim, kā Lūgšana Luciferam, ļauj mums sazināties ar Visvareno Dievu ar šīm spēcīgajām lūgšanām, tāpēc jums tas jādara vairākas reizes dienā, vienmēr vizualizējot to, ko vēlaties sasniegt vai sasniegt.

lūgšana-luciferam-1

Kritušā eņģeļa statuja, Lucifera attēlojums

Mazliet vēstures, Lūgšana Luciferam

Kopš laika sākuma cilvēki ir noslēguši vienošanos ar garīgām būtnēm, dieviem vai būtnēm, lai sasniegtu tādas lietas kā labklājība, slava, bagātība, veiksme un sekss. Šī lūgšana jāveic ar rūpību un ticību par lielo kritušo eņģeli, kas pārstāv Luciferu.

Kas bija Lucifers?

Mēdz teikt, ka viņš bija eņģelis, kurš tika nolemts dzīvot ellē par Dieva izaicināšanu. Sakarā ar sakāvi pret debesu valstību viņš tiek attēlots kā būtne ar pievilcīgām fiziskām īpašībām un skumju personību. Viņš bija otrais erceņģelis, ko Dievs radīja, un bija viņa mīļākais. Viņa vārds nozīmē "Gaismas nesējs" vai "Zvaigzne no rīta" .

Veicot Lūgšana Luciferam jūs varat izveidot altāri un piedāvāt ziedojumus, Bet pāri visam jums ir jālūdz ar lielu ticību, lai sasniegtu labvēlību, kuru esat prasījis. Kā arī mēs varam lūgt jebkurā laikā un vietā klusā veidā, izmantojot savu prātu.

Mēs aicinām jūs izlasīt mūsu rakstu par Lūgšana sātanamLai arī jūs domājat, ka tas ir neticami, runāšana par sātanu un Luciferu ir divas ļoti atšķirīgas lietas, tāpēc mēs aicinām jūs uzzināt nedaudz vairāk. lūgšana-luciferam-2

Lucifera attēlojums, Aleksandra Kabanela glezna "Kritušais eņģelis"

Lūgšana Luciferam

Par šo kritušo eņģeli ir dažādas lūgšanas, visbiežāk un visbiežāk tiek izmantotas:

Lūgšana Luciferam par naudu

Lucifers, es lūdzu atgriezties pasaulē kas jums pieder. Es vēlos, lai jūs uzsāktu jaunās pasaules ceļus, kas tagad jums uztic jūsu diženuma ierašanos. Šodien es lūdzu jūs padarīt mani ekonomiskas pārpilnības cienīgu, lai manās rokās nekas netrūkst un ka viss, pēc kā es ilgojos, ir iespējams, pateicoties jūsu milzīgajam. Ak, Lucifer! Kritušais eņģelis, debesu apgānītājs, tu, kas esi gaismas piesūcināts eņģelis spēks šajā pasaulē dari mani savas dievišķības un pārpilnības cienīgu. Dod man šodien un vienmēr bagātību dāvanu. Es jums piedāvāju savu ādu apmaiņā, jūs būsiet manas dvēseles īpašnieks no šodienas un uz visiem laikiem. Padari mani bagātu, un es tev došu savu dvēseli (x3)

Lūgšana Luciferam par mīlestību

Ak, gaismas eņģelīt! Kritušais eņģelis un kurš gatavojas celties. Šodien es pieprasu, lai tu nāk pie manis, šodien es aicinu tevi aizlūgt par mani un uz visiem laikiem modificēt mīlestības pārpilnību manā dzīvē. Tu, eņģeļu īpašnieks debesīs! Nāc pie manis un ļauj man uz visiem laikiem mīlestības dāvanu. Ļaujiet man apburt (Personas vārds) izpildīt visas manas vēlmes kopā ar viņu (vai viņu). Padariet savu mīlestību pret mani tā bezgalīgs kā tu. Nosodiet šo cilvēku mīlēt mani visu mūžību. Mana dvēsele būs jūsu, ja jums būs jāpiešķir man mīlestības laime (x3)

Lūgšana luciferam iznīcināt

Lucifers! Šajā laikā es vēlos iesniegt pieprasījumu. Man vajag, lai jūs ar jūsu bezgalīgajiem gaismas eņģeļa spēkiem padarītu dusmas, kas šajā brīdī dzīvo manī, par taustāmu iemeslu. Es uzdrīkstos jūs aicināt nākt pie manis un ļaut man iznīcināt šos cilvēkus (to cilvēku vārdi vai vārdi, kurus vēlaties iznīcināt). Ļaujiet man pārdomāt jūsu spēku, es garantēšu jums savu dvēseli, es būšu jūsu kalps un bhakta līdz pēdējām dienām. Ļaujiet man no jūsu varenības iznīcināt to, kurš mani ir izaicinājis.

Lūgums Luciferam dominēt

Lucifers! Cienīgs debesīs, kas jūs padzinuši, kritušais gaismas eņģelis, kas šodien dzīvo dziļumos! Uz brīdi atgriezieties šajā pasaulē un parādiet man savus spēkus šajā, miesīgā pasaulē. Lucifers, ak, lieliskais Lucifers! Stāviet manā priekšā un piešķiriet man pilnu valdību pār (Personas vārdu) līdz dienu beigām. Lai manas pavēles būtu jūsu likums, ka tā nepastāv, jo (personas vārds) patversme ārpus manis Lielais Lucifers, spožuma eņģelis! Nāc pie manas dvēseles un paņem to, padzen mani no šīs pasaules apmaiņā pret dominējošo spēku šim un nākamajām dienām, lielais Eņģel!

Lūgšana Luciferam par veselību

Lucifers! Dziļumu karalis, iekāres un alkatības īpašnieks, kritis eņģelis līdz dziļumam. Man vajag jūsu spēku, jūsu spēkus, kas šodien iemūžina šīs pasaules ļaunumus. Lucifers, ļaunuma un nodevības mīļotājs! Izdziedini manas nelaimes un dari savu ķermeni par šķīstības templi. Dod man iespēju atkal būt veselam. Paņemiet manu dvēseli un manu ķermeni, atstājiet tos un dariet tos par savu īpašumu. Piesaistiet mani uz visiem laikiem pie savām valstībām, bet atkal padariet mani veselu. Lucifers, dod man veselību! Dod man dziedināšanu! Dodiet man spēku! Dodiet man spēku kalpot jums!

Vai lūgšanas var jūs sāpināt?

Nekādā gadījumā tie nevar jums kaitēt. Tomēr jums jāatceras, ka lūgšanas jāveic apzināti un atbildīgi, jo tas, ko jūs lūdzat, var kaitēt trešajai pusei, tāpēc mums rūpīgi jāpārdomā mūsu pieprasījumi, izvairoties no frāzēm vai vēlmēm, kas var nodarīt kaitējumu trešajām personām vai pat mums pašiem. ...

Atcerieties, ka lūgšanas palīdz mums uzturēt garīgu saikni ar Dievu, kurš vienmēr mūs uzklausa, tāpēc mums jārūpējas par pretenciozitāti un jāpieņem sava Kunga ieceres, viņa lēmumi mums ir visgudrākie un pareizākie. Mūsu likteni zina tikai Dievs.

Ir svarīgi atzīmēt, ka šīs lūgšanas ir ļoti spēcīgas un ka Luciferam, kas ir kritušais eņģelis, piemīt liels spēks, kas bieži ir saistīts ar iznīcību, tāpēc tās nevajadzētu darīt bezatbildīgi un nevērīgi vai lai kādu iznīcinātu. , viss, ko mēs darām šajā dzīvē, mums tiek atdots.