Lūgšana, lai viss noritētu labi darbā vai tiesas procesā tā ir patiesa ticības rīcība.

Daudzas reizes tiek uzskatīts, ka tā ir izmisīga rīcība vai ka tā liecina par vājumu vai nespēju pašiem rīkoties, bet tas vismaz neatbilst patiesībai.

Vajadzība pēc dievišķa atbalsta parāda, ka mēs esam garīgas būtnes un mēs vēlamies, lai visi atrastos jautājumā, kas mūs uztrauc vai tāpēc, ka mēs sākam jaunu biznesu. 

Ieteicamākais ir šo lūgšanu veikt apmēram trīs reizes dienā, jūs varat to pagarināt vēlamajās dienās.

Var pietikt tikai ar trim dienām, vai arī jūsu pieprasījums var prasīt vēl dažas dienas.

Patiesība ir tāda, ka vienīgā prasība, lai lūgšana būtu efektīva, ir ticība, ar kuru tā tiek veidota. 

Lūgšana, lai viss izdotos labi - Mērķis

Lūgšana, lai viss noritētu labi

Šī teikuma mērķis ir diezgan skaidrs un var izmantot visos iespējamos gadījumos.

Daudzas reizes mēs sākam jaunu projektu, kurā neesam simtprocentīgi pārliecināti, bet tomēr vēlamies izmēģināt, jo tajos gadījumos tas lūgšana Tas ir svarīgi

Ir svarīgi lūgt Dievu par virzību lietās, kuras mēs darām, vai arī lai viņš mums palīdzētu darīt lietas pareizi un pareizi. 

Jauni pasākumi var būt arī studiju jomā, kur Dieva labvēlība vienmēr ir izdevīga.

Vai arī mēs varam lūgt, lai augstākā būtne mums palīdzētu turpināt attiecības, kuras pēkšņi uzņem nevēlamas nianses.

Fon, šo lūgšanu, lai viss noritētu labi, var izmantot daudzos gadījumos.

To var izdarīt ar visu ģimeni un tādā veidā, visi kopā lūdzot vienu un to pašu mērķi, lūgšana kļūst vēl spēcīgāka.

Atcerieties, ka Dieva vārds saka, ka, ja divi vai trīs vienojas un lūdz Dievu, viņš izpildīs izteiktos lūgumus.

Lūgšana, lai darbā viss noritētu labi 

“Dievs, es lūdzu, lai, ieejot manā darbā, būtu klāt tava būtība, es atsaucos uz jūsu klātbūtni, lai pateiktos jums par šo jauno dienu, kuru jūs man piešķirat. Es lūdzu, lai tā būtu miera diena un būtu pilna ar jūsu žēlastību, jūsu žēlsirdību, mīlestību un viss notiktu saskaņā ar jūsu perfekto plānu.

Šodien es lūdzu, lai visi mani projekti tiktu īstenoti, manas idejas tiktu īstenotas un pat vismazākie sasniegumi manā dzīvē un karjerā ir daļa no jūsu krāšņās liecības.

Kungs Jēzu, svētī manu darbu, manus priekšniekus, klientus, kolēģus un visus cilvēkus, kas padara šo uzņēmumu plaukstošu.

Debesu Tēvs, atjauno manu gribu un spēkus darīt savu darbu vislabākajā veidā.

Šajā dienā es novēlu laipnai sirdij vienmēr laipni kalpot saviem klientiem un kolēģiem. Kungs, dod man smaidošu muti, optimistisku prātu un acis, kas novērtē visu, ko viņi redz apkārt.

Izslēdz no manis aizvainojošus vārdus un padara mani par labu cilvēku.

Dodiet man abas rokas strādāt vienmēr godinot manu ģimeni, dodiet man entuziasmu piecelties katru dienu ar smaidu.

Kungs, vadi mani katrā mirklī, kad jūtu, ka pazaudēju ziemeļus, esi mans spēks un drosme, dod man sirdi tikpat drosmīgai kā tava.

Debesu Tēvs Dievs, padari šo dienu un katru darba dienu labāko no visiem, ņem mani no rokas.
Āmen. ”

Pastāv darba vide vai jauni darba izaicinājumi, kuriem, bez šaubām, ir nepieciešama papildu palīdzība lūgšanā.

Lūdz darbā viss iet labi Tā ir lūgšana to var darīt katru dienu, pirms iziešanas no mājas.

Laba tradīcija, ko mēs varam īstenot mājās, ir lūgt vienu lūgšanu dienā pirms visiem rītiem atstāt mājās.

Tādā veidā mēs palīdzam mazajiem vai vājā ticībā esošajiem uzticēties vairāk lūgšanas spēkam. 

Lūdziet, lai izmēģinājumā viss noritētu labi

Svētīgs tiesnesis, Marijas dēls, lai mana miesa neapžilbina un manas asinis neizplūst. Lai kur es dotos, jūsu rokas mani tur.

Tiem, kuri vēlas mani redzēt slikti, ir acis un viņi mani neredz, ja, ja viņiem ir ieroči, viņi mani nesāp, un ar netaisnībām mani neved.

Ar mantiņu, kuru Jēzus apņēma, tagad esmu ietīts, lai mani nevarētu ne ievainot, ne nogalināt, un cietuma sakāvei es nepakļaušos. Tēva, Dēla un Svētā Gara krustojumā.

Āmen. ”

Stāšanās pret tiesas procesu ir daudz uzmanības un rūpju, kurā var ļoti palīdzēt lūgšana, lai viss noritētu labi.

Spēja novirzīt negatīvās enerģijas un spēt pielietot pozitīvās enerģijas vidē, kurā viss, kas tiek teikts un izdarīts, tiek ņemts vērā galējos līmeņos, var būt mūsu vienīgais glābiņš.

Jūs varat lūgt pirms un laikā spriedumsTas ir akts, kas mums palīdzēs saglabāt mieru un pieņemt labus lēmumus. 

Lūdziet, lai operācijā viss noritētu labi

Ak, Jēzu, Tu esi patiesais Vārds, Tu esi Dzīvība, Gaisma, Tu esi mūsu ceļš, Jēzus, mans mīļais Kungs, kurš teica: "Lūdz, un tev tiks dots, meklē, un tu atradīsi, klauvē un tā tiks atvērts jums, "Marijas, jūsu Vissvētākās Mātes, aizlūgumu es aicinu, meklēju, lūdzu ar visu cerību, lai jūs man piešķirtu to, kas man steidzami vajadzīgs: (Sakiet, ko vēlaties sasniegt). Lūdziet trīs mūsu Tēvus, trīs Sveicienus un trīs Godus. 

Ak, Jēzu, Tu esi dzīvā Dieva Dēls, Tu esi Dieva uzticīgais liecinieks pasaulēTu esi Dievs ar mums, Jēzu, Kungu Kungs, kurš teica: “Visu, ko jūs lūgsit Tēvam Manā Vārdā, Viņš jums dos”, aizlūdzot par Mariju, jūsu Vissvētāko Māti, es pazemīgi un no visas sirds lūdzu ar milzīgu ticību jums Tēvs tavā vārdā, ka tu man dāvā šo labvēlību, kuru man ir tik grūti iegūt ar saviem vājajiem līdzekļiem: (Atkārtojiet ar lielu cerību to, ko vēlaties iegūt). Lūdziet trīs mūsu Tēvus, trīs Sveicienus un trīs Godus. 

Ak, Jēzu, tu esi Marijas Dēls, tu esi ļaunuma uzvarētājs un nāveTu esi sākums un beigas, Jēzus, ķēniņu ķēniņš, kurš teica: “Debesis un zeme pazudīs, bet mans vārds nepazudīs”, Marijas, jūsu svētītās mātes, aizlūgšanas dēļ, es jūtu pilnīgu pārliecību, ka mans izmisis pamats tiks apmierināts: (Vēlreiz pasakiet lūgumu ar milzīgu uzticību).

https://www.colombia.com

Pirms ieiešanas operāciju zālē vienmēr ir bailes nezināt, kas varētu notikt, tieši tāpēc ir ļoti svarīgi lūgt, lai operācija un viss process būtu labs.

Ieteicamākais ir veiciet šo lūgšanu kopā ar pacientu pirms ieiešanas operācijas telpā, jums jājautā pozitīvi un jābūt tiešam ar to, ko mēs vēlamies redzēt.

Noslēgumā ir jāpateicas, jo tādā veidā tiek pārraidīta laba enerģija, kas ir svarīga visos veselības procesos.

Cik ilgi lūgšana darbojas?

Lūgšanām nav noteiktu laiku.

Parasti, atkarībā no situācijas, darbība var ilgt dažas minūtes vai pat dažas stundas.

Svarīgi ir tas, ka esat pārliecināts, ka labi noskrienaties.

Tādā veidā lūgšana, lai darbā viss noritētu labi, spriedums un darbība darbosies ātri un efektīvs.

Ej ar Dievu.

Vairāk lūgšanu: