Tēma nāve Tas ir kaut kas, no kā daudzi dod priekšroku bēgšanai, jo tas rada daudz sāpju un ciešanu, tāpēc mēs iemācīsim jums lūgšana, lai celtu mirušā dvēseli lai jūs to lūgtu šajos grūtajos laikos.

lūgšana, lai paceltu mirušā dvēseli

Lūgšana paaugstināt dvēseli

Lūgšana, lai paceltu mirušā dvēseli

Daudzas reizes, kad mēs ļaujamies skumt par mīļotā nāvi, acīmredzot mēs savā dzīvē norobežojamies no mīlestības un šī iemesla dēļ daudzi cilvēki norobežojas no Dieva un pat noliedz viņa esamību mūsos.

Tāpēc, kad mēs izvirzām a lūgšana, lai celtu mirušā dvēseli Mēs tuvojam šo dvēseli arvien tuvāk mūsu Dieva labajai rokai, un mēs arī atrodam mieru mūsu sirdīs.

Šeit ir daži padomi, kad jums ir šādas mokas un jūs varat nodot savas sāpes Dievam tās dvēseles dēļ, kura ir ceļā uz mūžīgo atpūtu.

Saskaroties ar nāves sāpēm, nezaudē cerību!

Mīļotā zaudējuma sāpes, kas pievienotas dažādiem apstākļiem, kas rodas šīs situācijas laikā, ir tik izmisīgas, ka jūs varat ticēt, ka vairs nevarēsiet būt laimīgs vai atkal piedzīvot mīlestību.

Tas pats būtu noticis ar apustuļiem pēc Jēzus Kristus krustā sišanas un nāves, bet pats Jēzus pirms nāves teica, lai viņi nekad nezaudē cerību, jo pēc trim dienām viņi redzēs viņu atkal augšāmceļamies.

Dažiem cilvēkiem, kad nāve tuvojas viņu dzīvei, daudzas reizes šķiet, ka vairs nav jēgas ticēt Dievam. Bet mums vienmēr jāatceras, ka Dievs ir mīlestība saskaņā ar 1. Jāņa 4: 8, viņš mūs ir radījis mīlestības dēļ un aicina dzīvot mīlestībā.

Bet pat tad tiek uzskatīts, ka sāpes un ciešanas ir stiprākas par mūsu Dieva žēlsirdīgo mīlestību. Mēs vienkārši noģībstam, saskaroties ar ciešanām, un mūs pārņem izmisums, jo pieaug skumjas un mokas, un dzīves jēga nav atrasta.

Bet, kad tas notiek, mums jāglabā lūgšanās, vienmēr jādomā, ka Dievs ir ar mums un ir mūsos, tāpēc mēs nedrīkstam zaudēt ticību tam, ka mēs atgūsimies no tik sāpīgas neveiksmes un nekad nedrīkstam zaudēt Cerību kas mums tik daudz ir teicis: mūsu Kungs Jēzus Kristus.

Tā Kunga mīlestība un žēlsirdība ir lielāka nekā pati nāve

Dievs vienmēr apzinās visu, kas ar mums notiek, un nepaliek vienaldzīgs. Mūsu Dievs nav kaprīzs, viņš nepagriežas, saskaroties ar satraucošām situācijām, kuras mums ir, vai atstāj mūs atstātu nejaušības pēc.

Visos savas vēstures gados mēs pamazām bijām gatavi Pestītāja ierašanās brīdim, kad tēva Vārds kļūst par darbības vārdu un iemieso Svētās Trīsvienības otro Personu Marijas jaunavas dzemdē, Jēzus māte, līdz viņš kļūst par vīrieti un dzīvo pēdējos trīs dzīves gadus, darot brīnumus un sludinot mīlestības klātbūtni mūsos.

Pēc ciešanām pie krusta Viņš jūt mums līdzi un mirst aiz mīlestības pret mums, lai glābtu mūs no ļaunuma un mūžīgām ciešanām. Tāpēc mēs nedrīkstam krist izmisumā, jo viņš saprot mūsu ciešanas un ieliek sevi mūsu kurpēs, pat aizlūdz par mums sava Tēva priekšā.

Ir vērts dzīvot šajā pasaulē pat tad, ja reizēm mums ir jācieš, bet, domājot, ka atrodamies Dieva un viņa dēla Jēzus klātbūtnē, mīlestības un mūžīgās dzīves ceļš būs mums. Tiem, kas tic Kristum, ir pārliecība, ka viņi celsies kopā ar viņu.

lūgšana, lai paceltu mirušā dvēseli

Atveriet savu sirdi mūsu Dieva mīlestībai un mierinājumam

Pēc visu iepriekš minēto komentēšanas jums jāuzdod sev ļoti svarīgs jautājums, vai jūs ticat vairāk ciešanu radītajam svaram vai spēks par Dieva mīlestību?

Mums vienmēr ir jāuzdod šis jautājums visas dzīves garumā, jo laiks māca, ka nav citas izvēles iespējas kā mūsu Kunga Jēzus Kristus ceļš, ja mēs to nedarām, mēs attālināmies no mīlestības.

Dzīvei ir brīži, kad ceļš uz mīlestību un mūžīgo dzīvi ir piepildīts ar ciešanām un nāvi. Mēs neesam atbrīvoti no grūtībām kādā dzīves posmā. Ja nesen zaudējāt mīļoto, atcerieties, ka nāve nav pēdējais ceļš vai pēdējais vārds.

Kaut arī tie no mums, kas paliekam uz zemes ceļa, izjūt dziļas sāpes par mīļotā aiziešanu, mums vienmēr ir jācenšas patverties un jāsajūt atvieglojums, jo mums jāzina un jāsaprot, ka tas mīļais, kurš aizgāja mūsu Dieva labās rokas labā, bauda tīru mīlestību un sirsnību, kā arī skaistāko no visiem. Dieva mīlestība. Tajā mums ir jācenšas patverties, tiem no mums, kas paliek zemes plānā.

Tālāk mēs iemācīsim jums divas lūgšanas, kas palīdzēs jums lūgt šī mīļotā cilvēka dvēseli nokļūt debesu valstībā, kā arī atrast prieku un mīlestību sava mīļotā zaudējumā.

Lūgšana par ticīgajiem aizgāja

Mūžīgais Tēvs, Visvarenais Dievs! Nosūtiet visus savus eņģeļus, lai viņi izvestu šo dvēseli no šķīstītavas, par kuru es lūdzu ar nodomu, es lūdzu jūs ņemt viņu savā godībā un es lūdzu Kungu piedot viņai, ja viņa nav samaksājusi savas kļūdas un nopelnus. sodi, kurus tavs dēls izturēja caur mums visiem, mans Kungs Jēzu Kristu. Es lūdzu jūs, ar savu žēlastību, paņemiet šo dvēseli un neuzņemieties stingru spriedumu, neļaujiet mums krist kārdinājumos un atbrīvot mūs no visa ļauna. Āmen.

Lūgšana par dvēseli

Mans Dievs, tu esi paņēmis cilvēku, kuru es mīlēju ar sirdi, bet es pieņemu tavu gribu, jo tu to esi tā gribējis, tāpēc tavs svētais piepildīsies.

Mierinājums, kas man paliek, ir Cerība, ka jūs esat saņēmis viņas dvēseli savas žēlsirdības klēpī un ka jūs man ļausiet viņai pievienoties, kad pienāks mans laiks.

Ja jūsu grēku dēļ jūsu dvēsele ir šķīstītavā, es jums piedāvāju sirsnīgākās lūgšanas un labos darbus, bet galvenokārt es jums piedāvāju atkāpšanos par tik nožēlojamu zaudējumu.

Piešķir viņam mūžīgo atpūtu un ļauj mūžīgi spīdēt tavai mūžīgajai gaismai.

Lai visu ticīgo aizgājēju dvēseles žēlsirdīgā Dieva dēļ atpūšas mierā. Āmen.

 

Šajā rakstā jūs varat atrast kā lūgt rožukroni par mirušo, tas ir labs papildinājums, lai paaugstinātu visu ticīgo aizgājušo dvēseli.