Rakstīja Debora Silva

Mononomisks vai algebrisks termins ir jebkura algebriska izteiksme, kurai ir tikai reizinājums starp skaitļiem un nezināmiem (burtiem, kas apzīmē nezināmus skaitļus). Tas ir vienkāršākais algebriskās izteiksmes veids, un to var saprast kā polinomu, kas satur tikai vienu terminu.

Jēdzienu piemērošana monomāliem svārstās no objektu (piemēram, lodītes) izgatavošanas līdz sarežģītākiem aprēķiniem.

Advokāts Fransuā Viēte lielā mērā bija atbildīgs par burtu izmantošanu matemātiskajās attiecībās, kas ļāva veikt algebriskus aprēķinus un attīstīt matemātiku un zinātni.

Kādas ir monomāla daļas?

Lai saprastu monomālus, mums jāzina to daļas. Tie ir sadalīti divās daļās: skaitlis, ko sauc par monomisko koeficientu; un mainīgais vai mainīgo lielumu (burtu) reizinājums.

Pievērsiet uzmanību šādiem piemēriem:

  • 4y: šajā monomālā mēs varam redzēt koeficientu (4) un burtisko daļu (y).
  • X - ņemiet vērā, ka šajā monomālā nav skaidru skaitļu. Šajā gadījumā koeficients vienmēr būs 1. Burtiskā daļa ir burts x.
  • Ir svarīgi atzīmēt, ka joprojām ir gadījumi, kad trūkst burtiskās daļas, un parādās tikai skaitliskais koeficients. Tas ir monomāls bez burtiskas daļas. Ja mums ir tikai skaitlis nulle, bez burtiskās daļas, tas ir nulles monomāls.

Līdzīgi monomāli

Kā jau redzējām, katrs monomāls ir sadalīts divās daļās: burtiskā daļa un koeficients. Ja diviem vai vairākiem monomāliem ir viena un tā pati burtiskā daļa, tie ir monomāli vai līdzīgi termini.

Piemēri:

-5yz un ½ yz ir līdzīgi monomāli, jo tiem ir viena un tā pati burtiskā daļa (yz).
-x un 2x ir arī līdzīgi monomāli, jo burtiskā daļa ir vienāda ar (x).

Monomālu algebriskā saskaitīšana un atņemšana

Monomālus var pievienot vai atņemt tikai tad, ja to burtiskās daļas ir vienādas. Lai veiktu darbību, vienkārši pievienojiet koeficientus un atkārtojiet burtisko daļu.

Rūpīgi aplūkojiet šo piemēru:

-4xy + 16xy = 20xy

Atņemšana tiek veikta tādā pašā veidā:

-25xy - 3xy - 5xy = 17xy.

Reiziniet un daliet monomālus

Lai veiktu monomālu pavairošanu un dalīšanu, tiem nav jābūt līdzīgiem. Atšķirībā no saskaitīšanas un atņemšanas, šīs darbības jāveic gan ar burtisko daļu, gan ar koeficientu. Mums ir jādarbina koeficienti viens otram un burtiskā daļa otra burtiskajai daļai. Atcerieties, ka eksponenti ir jāpievieno.

Apskatiet šādus piemērus:

-6x²y.2x³.3y Šajā gadījumā mēs reizinām 6.2.3 = 36 un pēc tam reizinām x².x³.yy = x5.y²

Sadalījumā mums koeficienti jāsadala starp tiem tāpat kā burtiskā daļa:

-12x4y / 3x2y -> 12/3 = 4; burtiskā daļa: x4 / x² = x² un y / y = 1, iegūstot rezultātu, kas vienāds ar 4x².